Vereniging Wikimedia Nederland

Uit Wikimedia
(Doorverwezen vanaf VWN)
Ga naar: navigatie, zoeken
English
Het logo van de Vereniging Wikimedia Nederland

De Vereniging Wikimedia Nederland (WMNL) is een Nederlandse vereniging die zich tot doel heeft gesteld

het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - internet, om deze informatie vast te leggen

te bevorderen en

de door de in Florida (Verenigde Staten van Amerika) gevestigde Wikimedia Foundation Incorporated geformuleerde doelstellingen

te ondersteunen.

Statuten

De leden bepalen het beleid en zien toe op de correcte uitvoering ervan door het gekozen bestuur. Een van de middelen van de vereniging is het regelmatig beleggen van bijeenkomsten, die meestal ook toegankelijk zijn voor niet-leden. Leden krijgen korting en ontvangen een regelmatige nieuwsbrief. De vereniging onderhoudt contacten met bijvoorbeeld instituten die data beschikbaar zouden kunnen stellen aan Wikimedia-projecten en ook vrije informatie in het algemeen kunnen bevorderen.

Naast een vereniging bestaat er ook een Stichting Wikimedia Nederland, die een slapend bestaan leidt. Volgens de statuten van deze stichting wordt eén bestuurslid benoemd op voordracht van de algemene ledenvergadering van de vereniging Wikimedia Nederland, dat is nooit gebeurd.

Inkomsten

De vereniging heeft inkomsten uit lidmaatschapsgelden, subsidies, donaties en bijdragen van sponsors. Jaarlijks wordt op Wikipedia geadverteerd waarbij de vereniging een deel van de donaties ontvangt, een ander deel gaat naar de Foundation. De inkomsten uit lidmaatschapsgelden bedragen (2013) minder dan 2% van de totale inkomsten.

ANBI-status

Sinds januari 2010 heeft de vereniging Wikimedia Nederland de ANBI-status gekregen en is hiermee een Algemeen nut beogende instelling. Giften gedaan aan de vereniging Wikimedia Nederland zijn hierdoor aftrekbaar van het belastbaar inkomen van de donateur.

Zie ook

Externe link


Wikimedia-verenigingen in andere landen (selectie):

Argentina - Australia - Česká republika - CH - Danmark - Deutschland - España - Eesti - France - Hong Kong - India - Indonesia - Italia - Israël - Makedonija - Magyarország - Norge/Noreg - Österreich - Pilipinas - Polska - Portugal - Rossija - Srbije - Suomi - Sverige - Taiwan - UK - Ukraina