Activiteiten 2006-2007

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.

Op deze pagina worden ideeën verzameld en verder uitgewerkt voor activiteiten die de Vereniging Wikimedia Nederland (VWN) in de periode 2006/2007 zou kunnen organiseren. Iedereen mag ideeën aandragen. Om deze pagina te kunnen bewerken is het nemen van een inlognaam echter noodzakelijk.

De bedoeling is dat iedereen aan deze activiteiten kan meedoen. Er zal wellicht een bijdrage in de kosten gevraagd worden, denk aan zaalhuur etc. Leden van de vereniging krijgen daarbij korting.

De activiteiten moeten passen in de eerste doelstelling van de VWN (zie de statuten):

het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - internet, om deze informatie vast te leggen;

 

Werkgroep Ledenwerving

Een kleine werkgroep is aan de slag met ledenwerving.

Wikimedia Conferentie Nederland

Deze vond plaats op 2 september 2006, zie het artikel WCN 2006. Er is een werkgroep aan de slag voor Wikimedia Conferentie Nederland 2007.

Wiki versus Wetenschap

Weinig wetenschappers nemen deel aan de Nederlandstalige wikimedia projecten. Hoe kunnen wetenschappers bij Wikimedia projecten betrokken worden. Wat zou het voordeel voor beide partijen zijn?

Gedacht wordt een workshop te houden waarvoor alle Nederlandse en Vlaamse universiteiten worden uitgenodigd.
Ook zouden de communicatie afdelingen van nederlandstalige universiteiten en hogescholen benaderd kunnen worden.
Wikipedia.nl kan een concept artikel voor het internet universiteits blad of email nieuwsbrief schrijven. Het doel moet zijn dat een afstudeerder, promovendus en docent bij elk wetenschappelijk artikel een populair geschreven stukje maakt voor wikipedia.

Vrijblijvende intentieverklaring

Wie wil zich inzetten voor de organisatie hiervan?

 1. Bontenbal 7 sep 2006 19:16 (CEST) Ik wil wel eens contact met de w:nl:KNAW op nemen.[reageren]
 2. RonaldB 24 sep 2006 01:09 (CEST)[reageren]
 3. ....

Wie zou hieraan willen deelenemen?

 1. RonaldB 24 sep 2006 01:09 (CEST)[reageren]
 2. ....

Naar samenwerking met uitgevers?

Open content projecten zijn een bedreiging voor uitgevers. Samenwerking met uitgevers kan de inhoud van de wikimedia projecten verbeteren. Artikelen van de uitgevers zullen vervolgens worden uitgebreid op de projecten. Zou dit ook voordelen kunnen hebben voor de uitgevers?

De Winkler Prins bijvoorbeeld heeft zijn inhoud via Internet al beschikbaar gesteld aan lezers van NRC Handelsblad. Hadden ze dat niet beter via Wikipedia kunnen doen? En hoe zit het met woordenboekmakers als Van Dale, Prisma, Koenen. Ook dezen zullen tzt hun markt kwijtraken als wikiwoordenboek volgroeid raakt.

De uitgevers uitnodigen voor een brainstormsessie.

Vrijblijvende intentieverklaring

Wie wil zich inzetten voor de organisatie hiervan?

 1. RonaldB 24 sep 2006 01:10 (CEST)[reageren]
 2. ....

Wie zou hieraan willen deelenemen?

 1. RonaldB 24 sep 2006 01:10 (CEST)[reageren]
 2. ....

Kwaliteit versus kwantiteit

Welke activiteiten zouden ontplooid kunnen worden om de kwaliteit van de artikelen te verbeteren. Of willen we juist vooral meer artikelen? Moeten we op termijn kiezen voor één van beide, of is beide mogelijk? Hoe beheersen we de kwaliteit met het groeiende aantal artikelen? Hoe doen de Nederlandstalige projecten het, en kunnen we leren van anderen?

Vrijblijvende intentieverklaring

Wie wil zich inzetten voor de organisatie hiervan?

 1. ....

Wie zou hieraan willen deelenemen?

 1. ....

Faciliteren van discussies

Op de projecten worden soms diepgaande discussies gevoerd over bepaalde thema's. In plaats van langdurige discussies op overlegpagina's zou de vereniging kleine themabijeenkomsten kunnen faciliteren. Een gesprek waar mensen elkaar kunnen aankijken lost misschien meer op dan dagenlang discussie.

Vrijblijvende intentieverklaring

Wie wil zich inzetten voor de organisatie hiervan?

 1. ....

Wie zou hieraan willen deelenemen?

 1. ....

Oude afbeeldingen

Het copyright op tekst vervalt nadat de auteur 70 jaar is overleden. Hetzelfde geldt voor afbeeldingen en andere media, zoals schilderijen, tekeningen, foto's en audio fragmenten.

Instituten als het Rijksmuseum claimen vaak op hun websites dat dit soort afbeeldingen niet mogen worden overgenomen. Het ANP heeft het foto-archief gratis ter beschikking gesteld, maar dat is net niet voldoende voor de Wikimedia projecten. De Nederlandse ministeries en de Tweede Kamer hebben afbeeldingen van politici, die vaak in kranten publicaties worden gebruikt. De vereniging zou in discussie kunnen gaan met deze instituten of met de rijksoverheid over de mogelijkheden om deze afbeeldingen vrij te geven, zodat ze bijvoorbeeld in commons geïmporteerd kunnen worden.

Zie verder Werkgroep vrije media

Vrijblijvende intentieverklaring

Gesloten, er zijn voldoende personen die zich hiervoor willen inzetten; naast onderstaande nog enkele anderen. De werkgroep gaat aan de slag Elly 21 sep 2006 20:51 (CEST)[reageren]

Wie wil zich inzetten voor de organisatie hiervan?

 1. Husky (overleg) 27 jun 2006 09:30 (CEST)[reageren]
 2. Elly 6 sep 2006 07:50 (CEST)[reageren]
 3. Fruggo 6 sep 2006 22:10 (CEST)[reageren]
 4. GerardM 11 sep 2006 14:45 (CEST)[reageren]

Wie zou hieraan willen deelnemen?

 1. Husky (overleg) 27 jun 2006 09:30 (CEST)[reageren]
 2. Elly 6 sep 2006 07:50 (CEST)[reageren]
 3. MADe 6 sep 2006 15:13 (CEST)[reageren]
 4. Fruggo 6 sep 2006 22:11 (CEST)[reageren]
 5. GerardM 11 sep 2006 14:45 (CEST)[reageren]

Wikimedia in de praktijk

Als Wikimedia Nederland eenmaal is opgericht, worden samenwerkingen mogelijk met andere organisaties. Hieronder een overzicht, iedereen die plannen heeft of iets kan aanvullen, wordt daar van harte toe uitgenodigd. Een praktische, concrete invulling van de ruim omschreven doelstellingen van Wikimedia Nederland, dus. Hopelijk wordt het dan voor nieuwkomers hier wat duidelijker wat het nut is van de op te richten organisatie. Op Wikimedia:Wikimedia_Nederland_in_de_praktijk is daar al een voorzet voor gegeven:

Inhoud

 • 1 Organisatie en structuur
 • 1.1 Bestuur
 • 1.1.1 Secretariaat en ondersteuning
 • 1.2 Werkgroepen en commissies
 • 1.2.1 redactie ledenblad
 • 2 Samenwerkingsmogelijkheden
 • 2.1 Kennisnet
 • 2.1.1 Kennisnet en Wikipedia
 • 2.1.2 Kennisnet en Wikimedia
 • 2.2 Andere voorbeelden
 • 2.2.1 Woningnet
 • 3 Kennisontwikkeling
 • 3.1 Trainingen, cursussen en workshops
 • 3.1.1 Organiseren van workshops
 • 3.1.2 Voorbeelden
 • 4 Bijeenkomsten
 • 4.1 Conferenties

Zie verder op: Wikimedia:Wikimedia_Nederland_in_de_praktijk