Artikel-24-instelling

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

ONDERSTAANDE INFORMATIE IS VEROUDERD.

Een Artikel-24-instelling is een organisatie die voldoet aan de voorwaarden van onder andere artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956, die luidt:

Indien geërfd of verkregen wordt door een binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instelling, is verschuldigd 8 ten honderd over de waarde van de verkrijging, indien en voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang.

In dienst van de samenleving (dus niet voor een individu)

In normaal nederlands: 'een algemeen nut beogende instelling' om donaties te verwerven 'in het algemeen belang'. Schenkingen aan een Artikel-24-instelling worden belast tegen 8% (in plaats van tegen 41%), schenkingen van de instelling aan bijvoorbeeld 'onze' projecten zijn geheel onbelast.

Bij de belastingdienst zijn ongeveer 16.000 instellingen geregistreerd met artikel 24 status.

Andere criteria voor rangschikking art 24 zijn:

 • de instelling dient in Nederland te zijn gevestigd; het feit dat een of meer bestuursleden niet in Nederland wonen, kan er toe leiden dat de instelling niet (langer) in Nederland is gevestigd. Bepalend hierbij is de plaats waar de feitelijke leiding van de instelling wordt uitgeoefend.
 • de instelling beoogt geen winst
 • statutair dient te zijn vastgelegd dat de instelling minimaal 3 bestuursleden heeft
 • Om de onafhankelijkheid van het bestuur te waarborgen dient de feitelijke samenstelling van het bestuur dusdanig te zijn dat een eventueel aanwezige relatie van bestuursleden altijd een minderheid vormt. Onder relatie wordt verstaan:
  • familieleden t/m de 4e graad
  • gehuwden
  • samenwonenden.
 • bij stemming in vergaderingen zijn de stemmen van de bestuursleden van gelijke waarde
 • bestuursleden ontvangen geen beloning/een onkostenvergoeding die niet bovenmatig is, is toegestaan
 • een eventueel batig saldo bij liquidatie van de instelling dient besteed te worden overeenkomstig het doel van de instelling of dient besteed te worden door een andere algemeen nut beogende instelling
 • bij wijzigingen van de statuten of samenstelling van het bestuur dient men vooraf de inspecteur Belastingdienst/Oost-Brabant kantoor 's-Hertogenbosch te raadplegen.
 • jaarlijks dient een financieel verslag (jaarstukken) te worden ingeleverd bij de inspecteur Belastingdienst/Oost-Brabant kantoor 's-Hertogenbosch die controleert of de feitelijke werkzaamheden overeenstemmen met het in de statuten genoemde doel.


Met de belastingdienst is correspondentie gevoerd over artikel-24-instelling.

De brief van de belastingdienst is gescand en overgetikt:

Belastingdienst-8-3-2005