BVR: rapportage over meldingen en maatregelen

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Rapportage

Wikimedia Nederland wil transparant zijn over de implementatie van het Beleid Vriendelijke Ruimtes. Dit staat er in het Protocol Handhaving en Rapportage:

14. Rapportage over BVR beleid
14.1 WMNL houdt een volledig en actueel overzicht bij van ontvangen meldingen van mogelijke overtredingen van de BVR, afhandelingsstatus en eventuele opgelegde maatregelen.
14.2 Een geanonimiseerde versie van dit overzicht is in te zien via de Verenigingswiki.
14.3 De directeur rapporteert twee keer per jaar aan het bestuur over ontvangen meldingen in het kader van het BVR, en de afhandeling van deze meldingen. Het bestuurslid BVR heeft volledige inzage in de dossiers.
14.4 Het jaarverslag van WMNL bevat een BVR paragraaf waarin op hoofdlijnen wordt gerapporteerd. Deze rapportage omvat ten minste het aantal ontvangen meldingen, het aantal in behandeling genomen meldingen, het aantal keren dat een sanctie maatregel is opgelegd en welke maatregel, en het aantal beroepszaken. Deze paragraaf wordt als apart agendapunt besproken tijdens de ALV.

Overzicht 2023

nummer aard van de melding status afhandeling conclusie en eventuele maatregelen
2023.- 1
....
.......