Kandidaat-bestuursleden 2015 - 2017

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Overzicht kandidaat-bestuursleden Vereniging Wikimedia Nederland voor de periode april 2015 - april 2017

Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie is mogelijk tot aan het begin van de ALV van 18 april 2015. Voor meer informatie: frans@wikimedia.nl. Zie ook: [1]

Informatie voor aspirant bestuursleden:

 • Voor 2012 was Wikimedia Nederland een vrijwilligersvereniging. Nu is er een kantoor met een handvol personeelsleden. Het karakter van het bestuurswerk verandert van uitvoerend naar toezichthoudend.
 • Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan het de Algemene Ledenvergadering.
 • De benoemingstermijn voor bestuursleden is twee jaar.
 • Het bestuurswerk vergt 4 tot 8 uur per week, afhankelijk van de functie. Het bestuur vergadert 6 keer per jaar op een doordeweekse avond, de ene keer op kantoor in Utrecht, de andere keer via Skype. Daarnaast is er bestuursoverdrachtweekend in de maand april, en een bestuursweekend in augustus om het plan voor het volgende jaar te bespreken.
 • De Vereniging Wikimedia Nederland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Conform de voorwaarden die de Belastingdienst stelt ontvangen de bestuursleden geen bezoldiging. Wikimedia Nederland heeft dit in artikel 8 van de statuten vastgelegd. De leden van het bestuur ontvangen geen vacatiegeld.

Jan Anton Brouwer

 • Jan Anton Brouwer (gebruikersnaam Jan Anton Brouwer) is bestuurslid sinds 2013. Tijdens het eerste jaar had ik culturele projecten in mijn portefeuille; sinds april 2014 ben ik penningmeester. Daarnaast hield ik me bezig met het educatieproject.
 • Het bestuurslidmaatschap bevalt mij goed en het is een waardevolle bezigheid om op die manier bij te dragen aan de doelstellingen van de wikimedia-gemeenschap.
 • Ik ga graag verder als bestuurslid. De komende tijd wordt van de chapters meer financiële zelfstandigheid verwacht en aan die omslag draag ik graag bij.

Justus de Bruijn

 • Justus (Gebruiker: JustusdB) is bestuurslid sinds 2014 en dat bevalt me prima.
 • Bezig geweest met het NIOD, samen met Sandra, en met een werkgroep de publieksactie opgezet en uitgevoerd.

Ik ben heel positief over mijn eerste jaar in de wereld van Wikipedia en Wikimedia en wil dus heel graag minstens nog een jaar meewerken.

André Engels

 • Al sinds lange tijd (maart 2001) actief op Wikipedia; ook actief geweest op diverse andere Wikimedia-terreinen
 • Sinds vorig jaar bij het bestuur als secretaris
 • Ik wou me aanvankelijk niet opnieuw kandidaat stellen, maar ben van gedachten veranderd in de hoop het aandeel personen uit de community in het bestuur op peil te kunnen houden

Frans Grijzenhout

 • Frans Grijzenhout [Gebruiker:Grijz] is bestuurslid sinds 2012. Van juni 2013 tot maart 2014 was hij secretaris en vanaf maart 2014 is hij voorzitter van de vereniging.
 • Hij heeft zich met verschillende activiteiten beziggehouden: de Wikimedia Conferentie Nederland, Cosyne, Wikizaterdag, de nieuwe website en CiviCRM, EU advocacy group. Hij heeft HRM in zijn portefeuille en binnen het bestuur is hij het eerste aanspreekpunt voor de directeur en de staf.
 • Voor de komende bestuursperiode wil ik de nadruk leggen op communicatie en goede onderlinge verhoudingen, uitbreiding van de financiële basis van de vereniging en nadruk leggen op activiteiten die bijdragen aan het vergroten van het aantal bewerkers en vrijwilligers.
 • Ik ben (bijna) altijd bereikbaar op 06 5333 9499 of frans@wikimedia.nl

Ad Huikeshoven

 • Ad Huikeshoven is bestuurslid sinds 2012. Van maart 2012 tot april was hij penningmeester van de vereniging. In de periode 2006 tot 2012 was hij lid van de kascommissie van de Vereniging Wikimedia Nederland. In de periode 2007 tot 2012 was hij lid van Audit Committee van de Board van de Wikimedia Foundation.
 • Vanaf maart 2014 heeft hij in zijn portefeuille internationale zaken en educatieprogramma. In 2014 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een educatieprogramma in Nederland. Dit jaar worden drie pilots uitgevoerd begeleid door een projectleider aangesteld door Wikimedia Nederland. Bemoedigend is het om te zien dat de activiteiten in het kader van het educatieprogramma welwillend ontvangen wordt op nl.wp en zo bijdraagt aan een betere verstandhouding tussen Wikimedia Nederland en de gemeenschap van bewerkers van Wikipedia (en andere Wikimediaprojecten) in Nederland.
 • In het verleden heeft hij bijgedragen aan de organisatie van de Wikimedia Conferentie Nederland. In 2014 en 2015 is hij lid van het program committee van de Wikimedia Conference Berlin.
 • Wikimedia Nederland ontvangt jaarlijks veel geld van de Wikimedia Foundation (WMF) via een Annual Plan Grant (APG) beoordeelt door de Funds Dessimination Committee (FDC). De Board van de WMF, de executive director Lila Tretikov, de FDC, en de Advisory Group staan kritisch ten op zichte van chapters, waaronder Wikimedia Nederland, de hoeveelheid geld die zijn ontvangen ten opzicht van de 'impact' of 'outcomes' die gerapporteerd worden op 'metrics' die de WMF etc belangrijk vinden. Per dollar leveren Individual Engagement Grants (IEG's) het tienvoudige van APG's. Lila Tretikov heeft laten weten wat ze daar aan wil doen. Als bestuurslid zet ik me voor een passend antwoord op de aanbevelingen van de ED van de WMF.

Harriet de Man

 • Harriet de Man [Gebruiker:Kenniswerker] kwam in 2007 voor het eerst in aanraking met Wikipedia als landelijk coördinator van Al@din; de digitale vraagbaak van Openbare Bibliotheken. In die tijd werd het uitsluitend vermelden van Wikipedia als bron bij een antwoord van Al@din door een groot deel van de openbare bibliothecarissen nog als ontoereikend gezien. Het ging er toen om gebruikers te stimuleren naar de fysieke bibliotheek en haar bronnen toe te komen.
 • In 2014 kwam zij op een andere manier in aanraking met Wikipedia door het bijwonen van een workshop van Hay Kranen; toenmalig Wikipedian in residence bij de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. Op haar initiatief heeft Hay deze workshop ook gegeven in Harriet's toenmalige werkomgeving; de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Deze workshop is met enthousiasme ontvangen en had onder meer een presentatie van Hay op het Communicatieplein van de OBA tot gevolg.
 • De Openbare Bibliotheken zijn sinds 2015 ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek en Harriet heeft in het kader van de uitrol van Wikipedia in bibliotheken op verzoek van de KB input geleverd voor de competenties die een bibliothecaris zou moeten hebben om deze workshop ten volle te kunnen benutten en er een vervolg binnen de organisatie aan te geven. Zij initieerde een oriënterend gesprek tussen haar huidige werkgever; het Stadsarchief Rotterdam, het Museum Rotterdam en de Openbare Bibliotheek Rotterdam vanuit de overtuiging van de kracht van deze driehoekssamenwerking en de drijfveer om bronnen van kennisinstellingen meer zichtbaar te maken.
 • De erfgoedsector en de informatieprofessionals groeien steeds meer naar elkaar toe en het zoekgedrag en de behoefte van de gebruiker worden steeds meer centraal gesteld. Bronnen dienen dan ook zoveel mogelijk aangeboden te worden op de plaatsen waar de gebruikers naar informatie zoeken. Wikipedia zou zich meer kunnen manifesteren via de sociale media. De mogelijkheden van vraagbeantwoording via sociale media in samenwerking met Wikipedia zouden onderzocht kunnen worden. Graag zou zij haar ervaring en netwerk benutten om Wikipedia meer en via nieuwe kanalen in te zetten binnen de bibliotheek- en erfgoedsector en daarbuiten.

Bart Nieuwenhuis

 • Bart Nieuwenhuis is pas sinds kort actief voor Wikimedia. Hij kwam meer dan een jaar geleden in contact met Wikimedia Nederland in het kader van het haalbaarheidsonderzoek voor het educatieprogramma. De aanbevelingen die zijn gedaan heeft WMNL allemaal overgenomen. Hij wil nu als bestuurslid erg graag meehelpen om Wikimedia sterker te verbinden met het hoger onderwijs in Nederland.
 • Wikipedia wordt inmiddels ook onder zijn vakbroeders aan de universiteit gezien als een relevante informatiebron voor studenten. Werd daar vroeger besmuikt over gesproken, vandaag de dag geven zelfs hoogleraren toe dat het een uitstekende manier is om snel kennis te maken met een nieuw onderwerp. De referenties bieden goede ingangen voor verdere verdieping. En als het over het eigen vakgebied gaat zegt hij er dan direct achteraan: zorg er dan ook voor dat de bijdragen over je eigen vakgebied op orde zijn!
 • Heel mooi vindt hij het enthousiasme van studenten die bijdragen aan wikipedia. Daar ligt een enorme kans om de wikipedia gemeenschap verder uit te breiden. Studenten vinden het enorm leuk om scripties te maken in de vorm van wikipedia-bijdragen. Gewoon, omdat het leuker is te schrijven voor de digitale encyclopedie dan voor de zeer geduldige en grote boekenkast van de docent.
 • Hij heeft de afgelopen maanden zowel met landelijke als lokale bestuurders gesproken over de rol van Wikimedia. Men realiseert zich steeds beter dat dit een wereldwijd fenomeen zonder weerga is. Het Wikipedia Education Program sluit naadloos aan bij de initiatieven en eerste resultaten op het gebied van open access voor wetenschappelijke publicaties. Hier zit zonder enige twijfel een gemeenschappelijke drive achter. Samenwerking met de bibliotheken van universiteiten en hogescholen kan enorm helpen om wikimedia te verankeren in het hoger onderwijs in Nederland. Hij wil zich daar graag voor inzetten.

Marike van Roon

 • Marike van Roon is vanaf 2012 actief op Wikipedia onder de naam Marikevanroon20, vooral op het gebied van de kunstnijverheid.
 • Heeft samen met Esther Boeles (SAE) en Frank Meijer het project Expeditie Wikipedia opgezet.
 • Heeft samen met Sandra Fauconnier het Wikipedia-project Textiel opgezet.
 • Is hoofdconservator a.i. bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, een uitgesproken GLAM: een bibliotheek met museumstatus, binnen een onderwijsinstelling, die alle materiaalsoorten beheert die je maar kunt bedenken, inclusief archieven. Heeft een groot netwerk in de universitaire en museale wereld. Tot voor kort was zij verantwoordelijk voor de ontsluiting en digitalisering van de Bijzondere Collecties.
 • Wil graag werken aan een intensievere relatie tussen Wikipedia en GLAMs, wat moet leiden tot contentdonaties en bijdragen aan artikelen door de GLAMs, daarnaast aan een intensiever gebruik van Wikipedia in het universitaire onderwijs.

Marlon The

Marlon Brando jr. The Godfather (Omaha (Nebraska), 3 april 1924Los Angeles (Californië)) was een Amerikaans film- en theateracteur en zanger. Brando wordt beschouwd als een van de belangrijkste method actors, die de acteertechniek in Hollywood in de jaren vijftig onder de aandacht bracht met rollen in A Streetcar Named Desire en On the Waterfront, beide geregisseerd door Elia Kazan.

 • Is bestuurslid sinds 2014 en dat bevalt me prima.
 • Bezig geweest met het KNNV, Naturalis en VOFF, samen met Sandra; staat echter nog in de kinderschoenen.
 • Ben heel positief over mijn eerste jaar in de wereld van Wikipedia en Wikimedia.
 • Veel geleerd en inzicht verkregen waar nieuwe kansen liggen om de doelstellingen van WMNL op middel en lange termijn te realiseren.
 • Wil heel graag nog zeker twee jaar meewerken.

Met name op het gebied van natuurcontent ben ik een voorstander van:

 • een actieve rol door ook het bestuur bij het verdiepen en vergroten van content;
 • initiele uitwerking van ideeen ook op bestuursniveau;
 • extern gerichte processen met organisaties ook vanuit het bestuur voor meer content en nieuwe bewerkers;
 • strakke interne project organisatie;
 • aandacht voor wat lezers zoeken maar nog niet aanwezig is.