Movement Strategy/Veranderingen voor organisaties

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Veranderingen in de relaties tussen affiliates en WMF

tekst Chris Keating

Chris Keating is een voormalig voorzitter van WMUK en lid van de Roles & Responsibilities Werkgroep. Hij schreef dit op persoonlijke titel

De aanbevelingen vragen om belangrijke wijzigingen in de relatie tussen de WMF en affiliates.

In het bijzonder roepen ze op tot:

  • een Movement Charter, dat gedeelde verwachtingen rond gedrag en verantwoordingsplicht van alle bewegingsentiteiten weergeeft zowel de WMF als alle affilates)
  • een nieuw "wereldwijd bestuursorgaan" (Global Governance Body) dat input zou leveren voor de toekomstige strategieontwikkeling, het kader zou bepalen voor de verdeling van fondsen alle bewegingsentiteiten ter verantwoording zou kunnen roepen. (inclusief affiliates en de WMF). Voor alle duidelijkheid: het is zeer waarschijnlijk dat veel bestaande WMF/Affiliate-structuren (AffCom, FDC, enz.) uiteindelijk worden opgenomen in het mondiale bestuurslichaam.

Deze aanbevelingen zijn er deels vanwege de feedback van affiliates en gemeenschappen dat er geen manier is om gestructureerde manier is om binnen de beweging om gesprekken te voeren. De verwachtingen omtrent gedrag van bewegingsentiteiten (WMF en affiliates) kunnen onduidelijk zijn en communicatiemethoden en methoden voor conflictoplossing ontbreken. Deze voorstellen zijn er om dat aan te pakken.

Verdergaand dan deze voorstellen, omvatten de aanbevelingen ook decentralisatie als een principe - macht en controle van het centrum verplaatsen naar de mensen die het meest direct projecten uitvoeren. Als dit serieus wordt genomen, zou dit een zeer grote verandering zijn in de relatie tussen WMF en affiliates (met name rond subsidieverlening, waar er feedback is geweest over bureaucratie en inflexibiliteit in het huidige systeem).

Ondersteuning van de ontwikkeling van affiliates

In de aanbevelingen ligt een sterke nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden en het ondersteunen van individuen en organisaties. Training, mentorschap en leren worden allemaal veel genoemd.

Dit is een direct antwoord op feedback van partners dat er op dit moment onvoldoende ondersteuning wordt geboden door de beweging. Veel partners zeggen: "Ok, we zijn erkend door Affcom, wat gebeurt er nu?" en vinden dat er geen echte ondersteuning wordt aangeboden. Deze aanbevelingen zijn bedoeld om dat probleem op te lossen.

Er is ook het concept van 'regionale hubs' die zouden bestaan om affiliates (of affiliates-in-wording) bij elkaar te brengen om hen beter te ondersteunen. Nogmaals, dit is een directe reactie op het feit dat veel van onze bestaande regionale samenwerkingsverbanden waardevol zijn voor affiliates en gemeenschappen, en affiliates vragen om ondersteuning in andere talen dan het Engels en geografisch dicht bij hen in de buurt.

Impact en fondsenverspreiding

Het wordt aanbevolen om de definitie van 'impact' van de beweging te verduidelijken. Dit betekent dat er een duidelijker stel criteria zou zijn voor de verdeling van fondsen op basis van de verwachte impact van projecten op mensen en op 'knowledge equity'.

Het wordt ook aanbevolen dat de beslissingsbevoegdheid voor de verspreiding van fondsen dichter bij de gemeenschappen komt te liggen die de fondsen gebruiken. Dus minder focus op wereldwijde commissies zoals de FDC of wereldwijde subsidieprogramma's, meer focus op groepen van affiliates en leden van de gemeenschap in regionale hubs die uitzoeken waar ze hun geld aan kunnen uitgeven (binnen een algemeen kader dat op mondiaal niveau is vastgesteld).