Notulen werkgroep cultuur, 3 april 2012

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Notulen van bijeenkomst werkgroep culturele samenwerkingen
Dinsdag 3 april 2012, Molly Malone's Irish Pub in Amsterdam
Aanwezig: Maarten Brinkerink (MB), Hay Kranen (HK), Maarten Dammers (MD), Sandra Fauconnier (SF, notulen)

Doel van deze bijeenkomst: Sandra bijpraten over de GLAM-projecten waar Wikimedia NL bij betrokken is + start van een goede samenwerking!

Samenwerkingen in het verleden

Nationaal Archief en Spaarnestad Foto

Samenwerking in 2010: beelddonatie van 2000 foto's, politici na WO II.
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Nationaal_Archief http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nationaal_Archief_en_Spaarnestad_Photo_join_Wikipedia Begeleid door Nederland Kennisland: Paul Keller, Maarten Zeinstra. Onderdeel van project Beelden voor de Toekomst, Werkgroep 2. Door personeelswisselingen wordt dit nu niet verder opgevolgd.

Opvolging lopende projecten

Samenwerking met Europeana: ontwikkeling van mass upload software

MB volgt dit project verder op.

RCE

Het RCE heeft de lijst met rijksmonumenten aan Wikimedia gedoneerd die de basis vormde voor het Wiki Loves Monuments project.
Dataset beschikbaar onder CC-0 licentie = een opgaande tendens in de erfgoedsector.
Verslag van laatste gesprek is te vinden in de archieven van de cultureelerfgoed mailinglijst. Afspraak ging over hoe wij verrijking van deze lijsten (fouten die aangetroffen worden e.d.) weer terugkoppelen naar de RCE.
Contact eerst via MB, nu overgenomen door Andre Koopal en Wutsje (MD is ook betrokken).

Tropenmuseum

Beelddonatie in 2009, afgerond.
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_Tropenmuseum
MD wil nog graag iets met hen doen met kaarten.

Nu loopt een traject voor het aannemen van een Wikipedian in Residence (WiR) bij het Tropenmuseum. Inhoudelijk gericht: rond koloniale expedities; in samenwerking met Stichting Academisch Erfgoed.
Tropenmuseum wil een subsidie-aanvraag hiervoor indienen bij Stichting DOEN en heeft input van Wikimedia NL nodig hierbij.
Contact hiervoor is Frank Meijer, projectleider museumdigitalisering bij Tropenmuseum.
MB heeft SF intussen geintroduceerd bij Frank, alsook bij Sarah Stierch (WiR Smithsonian) en Liam Wyatt (WiR British Museum).
SF volgt dit verder op met feedback van de rest van het GLAMwikiNL team.

Open Beelden

www.openimages.eu
MB werd bij Beeld en Geluid voor dit project in dienst genomen.
Uploads van Polygoonjournaal, daarna uitgebreid, bevat nu ongeveer 3000 items, vooral video. Merendeel van video op Wikimedia Commons is afkomstig van Open Beelden; maar video is technisch problematisch op Wikipedia (geen 'closed' formats/codecs toegestaan, waardoor video niet afspeelt in Safari en Internet Explorer browsers)
MD heeft script geschreven voor uploads naar Wikimedia Commons; functioneert niet meer, waarschijnlijk kleinigheid, te fixen door MD.
Project blijft lopen tot half 2014. MB volgt verder op.

Teylers

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Teylers
HK heeft sinds ongeveer 1 jaar met hen contact. Wederzijdse interesse komt uit gedeelde visie: verzamelen en delen van kennis.
Nieuwjaarsborrel Wikimedia NL werd bij hen georganiseerd; erg succesvol!
Nu loopt er een schrijfwedstrijd: Teylers Challenge.
MD, HK: nog extra vrijwilligers zoeken voor de edit-a-thon op 28 april; nog iets meer aandacht hiervoor.

Amsterdam Museum

In tegenstelling tot andere partners, waar samenwerkingen afhankelijk zijn van het enthousiasme van individuele medewerkers, is de samenwerking met Wikimedia hier vanuit het beleid ingebed. Mandaat vanuit de hele organisatie.
Hun API is enorm uitgebreid.
Naar aanleiding van 10 jaar Wikipedia is een deel van hun collectie onder Creative Commonslicentie gedoneerd. Nog niet op Commons geplaatst, nog te verwerken.
Contact: Judith van Gent, MD volgt op.

Rijksmuseum

Peter Gorgels wil graag een verkennende afspraak maken.
MB heeft intussen SF aan hem voorgesteld, en ook HK en Lizzy Jongma (Rijksmuseum API) erbij betrokken.

Biografisch Portaal

Heeft MB in het verleden mee gesproken. Zij hebben vooral interesse om een vertrouwde bron op Wikipedia te worden als het om personen gaat. Beetje vergelijkbaar met de persons namen op de Duitse Wikipedia. Inmiddels is het contact overgenomen door Jane Darnell.

Mogelijke projecten en ideeën

Europeana Awareness

Partnert met Wikimedia Zweden: promotierol, krijgt geld om evenementen te organiseren + campagne voor user-generated content.

SKOR

Sandra eerste verkennend contact met SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte); waarschijnlijk interessant archief over moderne/hedendaagse publieke kunst.
Zie project Wiki Loves Public Art: Sarah Stierch en Richard McCoy hierbij betrokken.

Reinwardt-academie

Als potentieel goede partner voor o.a. WiRs.

NAi

Contact geweest met Petra van der Ree

Museum Boerhaave

Via Lodewijk en Erik ... Gebeurt niet veel nu. Medische collectie, mooi complementair met Teylers.

KB

Toont interesse, vanuit open data / Bas Savenije. Iemand langs komen: MD?

Mailinglijsten en informatiedeling

Specifiek rond GLAMwikiNL:

Sandra heeft toegang gekregen tot een gedeelde GLAMwikiNL adressen- en contactenlijst via Google Docs.

Conferenties

Structureler op te volgen via cultural-partnerships mailinglijst. Welke conferenties komen eraan? Papers voorstellen.

  • GLAMcamp - London - 14-15 sep (zou heel goed zijn als SF hiernaar afgevaardigd wordt, voor kennismaking met internationale GLAMwiki collega's)
  • Wikimania
  • OKFestival - Helsinki - 17-22 sep (MB gaat met BenG pet)
  • Wikipedia Academy - Berlijn - 29 jun- 1 jul - MB gaat misschien (combi met vriendenbezoek)
  • Europeana Plenary - Leuven - 13-15 jun (incl. Edit-aThon en Hackathon) - (MB gaat met BenG pet)
  • MuseumNext - Barcelona 23-25 mei (MB gaat met BenG pet, MD gaat namens WMNL)

Verder: GLAMwikiNL op de Wikimedia Conferentie Nederland!

Losse opmerkingen

  1. Maandelijks chapter report naar de publieke Wikimedia (?) lijst: zou goed zijn als het nieuwe bestuur dit weer oppikt. Wie?
  2. Lijst met actiepunten op de bestuurswiki opschonen: deel weggooien, deel oppikken.
  3. Nieuwe hackathon. MD en HK hebben hier erg veel zin in. Is makkelijk te organiseren, dus gaan dit gewoon doen op korte termijn. Uit een vorige hackathon in januari 2011 zijn een paar mooie applicaties gekomen, o.a. PhotoCommons wat na code review een hele bruikbare tool kan worden.
  4. SF heeft veel interesse om te werken rond moderne en hedendaagse kunst. Kan, maar auteursrecht is heel lastig. MD: hou rekening met return on investment.