Overleg:Discussie over persbericht Kennisnet

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het lijkt me dat GerardM wel het een en ander heeft uit te leggen. Muijz 14 mei 2005 22:56 (UTC)

Ik zou niet weten wat. En ik zou niet weten aan wie. Zeker gegeven dat de mensen die bij Kennisnet betrokken zijn hiervan op de hoogte waren in alle fases. GerardM 15 mei 2005 06:23 (UTC)
Het is niet zoals het hoort om een IRC log zonder toestemming te publiceren. GerardM 15 mei 2005 06:25 (UTC)
Dat laatste is waar. (Op IRC chat 6-mei-2005 heeft ene GerardM - toch geen familie toevallig? - een chat gepubliceerd waaraan ik deelnam. Toch heeft de GerardM in kwestie hiervoor niet mijn toestemming gevraagd.) Ik neem aan dat je nu bedoelt dat die discussie over het persbericht zonder jouw toestemming is gepubliceerd? Muijz 15 mei 2005 09:53 (UTC)
GerardM, je schrijft niet te weten wat en aan wie je moet uitleggen. Dat zal ik dan even verhelderen. Wikipedia, Wiktionary, en vergelijkbare projecten berusten op samenwerking tussen mensen. Op overleg met elkaar. Op het bereiken van consensus. Jij bent dus niet in de positie om eigenmachtig op te treden. Bovendien heb je zo te zien leden van de board geschoffeerd met je handelswijze. Wat je dus zult moeten uitleggen - aan de gehele gemeenschap - is waarom jij op eigen houtje opereert, en waarom je dat bent blijven doen, ook nadat er bij herhaling vanuit die gemeenschap klachten zijn geweest over je veel te eigenmachtige optreden.
Je "Ik zou niet weten wat" helpt hier beslist niet; dat maakt de zaken alleen maar erger.
Ik hoop dat het zo duidelijk is. Muijz 15 mei 2005 09:53 (UTC)
Er zijn de nodige verschillen; de chat van 6 mei was een chat die als doel had om eea publiekelijk te bepraten. Verder is het niet volgens de wikimedia gebruiken om ongevraagd IRC chats te plaatsen. Daar zijn in het verleden voldoende felle discussies over geweest.
Muijz, denk je dat ik niet weet dat de projecten ieder hun gemeenschap kennen? Bovendien over welke gemeenschap heb je het hier??
Ik heb indertijd contact met Kennisnet gezocht. Ik heb altijd andere mensen met mij mee gehad naar Kennisnet. Over alle zaken die er zijn heb ik de groep mensen die hier bij betrokken zijn geinfomeerd. Met betrekking tot mijn contacten met de board en de gevoeligheden die hier liggen kan je het nodige vinden omdat ook die informatie redelijk publiek is. Ik sta op goede voet met alle leden van de board. Je suggestie dat ik de board geschoffeerd heb is inderdaad jouw suggestie.
In wat je schrijft lijkt het of ik op eigen houtje opereer. Ik hoop dat er inderdaad een gemeenschap ontstaat die zich met dit soort dingen bezighoudt, in de kern kan dit de groep zijn waar ik nu ook al aan rapporteer. GerardM 15 mei 2005 11:10 (UTC)
GerardM, de vraag was niet of de chat van 6 mei bedoeld was om een en ander publiekelijk te bespreken (stropop-argument); de vraag was of jij mij toestemming hebt gevraagd om die chat te publiceren. Die toestemming heb je mij niet gevraagd. Die toestemming krijg je ook niet. Wil je de chat dus maar verwijderen - overal graag. Hartelijk dank. Muijz 15 mei 2005 12:30 (UTC)
Verder schrijf je dat je indertijd contact hebt gezocht met Kennisnet. Dit is geen weerlegging van mijn bewering dat je eigenmachtig opereert, integendeel. Je schrijft dat je altijd door andere mensen bent vergezeld naar Kennisnet. Ook dit is geen weerlegging van mijn bewering dat je eigenmachtig opereert. Je schrijft dat je de mensen die 'hierbij' (?) betrokken zijn hebt geïnformeerd. Ook dit is geen weerlegging van mijn bewering dat je eigenmachtig opereert; iets op eigen houtje doen en achteraf mensen informeren blijft eigenmachtig optreden. Je opmerkingen over de leden van de board vind ik van een kenmerkende vaagheid. Uit de chat die ik las blijkt duidelijk dat enkele leden van de board nauwelijks op de hoogte zijn van wat je nu eigenlijk onderneemt, en dat ze hoogstens gedeeltelijk gelukkig zijn met je acties rond het persbericht. Ook hier heb je eigenmachtig gehandeld, en daarmee heb je naar mijn mening de leden van de board geschoffeerd. Je schrijft dat je rapporteert aan een groep. (Welke groep bedoel je?) Ook dit is geen weerlegging van mijn bewering dat je eigenmachtig opereert.
Als je meent dat je optreden wordt gedekt door afspraken binnen de gemeenschap, wens ik nu harde bewijzen te zien van dergelijke afspraken. Kun je die niet leveren, dan verlang ik dat je erkent dat je op eigen houtje hebt gehandeld. Met betrekking tot het persbericht lijkt deze kwestie mij overigens helder genoeg: je hebt daar onze werkwijze doorkruist, schrijf je, omdat Kennisnet het niet op die manier wilde. Daar handel je dus zondermeer tegen de principes van de gemeenschap. Muijz 15 mei 2005 12:30 (UTC)