Overleg:Notulen20120324

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hoi,

Enkele opmerkingen op deze conceptnotulen:

  • Volgens mij kloppen de uitslagen van de verkiezingen niet (aantal stemmen). Ik heb 1 tegenstem voor Ziko genoteerd staan.
  • Tijdens de rondvraag is de WCA uitgebreider gesproken dan hier genotuleerd staat. Hier staat het alsof mijn mening alleen is - het was echter de uitkomst dat de ALV het ermee eens was dat:
    • De aan te gaan verplichtingen op dit moment te onduidelijk waren om er als ALV een besluit over te nemen
    • Dat het bestuur niet de budgettaire ruimte heeft om zonder voorafgaande toestemming dergelijke verplichtingen aan te gaan.
    • Dat deze toestemming verkregen moet worden via de volgende ALV (destijds gepland in juni).

Ik zou dit graag gewijzigd willen zien voor de goedkeuring van deze notulen bij de komende ALV. Ik zal volgende ALV uitgebreidere en geschreven moties voorbereiden om dergelijke verwarring in de toekomst te voorkomen. Lodewijk (overleg) 6 jul 2012 16:16 (CEST)Reageren[reageer]

Hallo, wat de verkiezingsuitslagen betreft zou de verkiezingscommissie het laatste woord hebben. Ook verder herinner ik me de vergadering zoals ze genotuleerd is. - Uitgaven van WMNL gebeuren binnen het budget en daar gaat de ALV over. Ziko (overleg) 9 jul 2012 18:36 (CEST)Reageren[reageer]
Hoi Ziko,
Het zou kunnen dat de stemcommissieleden nog een uitgebreider overzicht onafhankelijk hebben opgeschreven. Het heeft uiteindelijk geen enkele invloed op de uitkomst natuurlijk, maar het leek me goed om zoiets toch aan te stippen.
Qua de uitgebreidere notulering (dus niet eens zozeer een wijziging) van de discussie denk ik dat het in het kader van de huidige discussies wel belangrijk is dit voldoende uitgebreid te notuleren. Het zijn zoals je al aangeeft grotendeels open deuren. Uitgaven zijn inderdaad onderworpen aan het budgetrecht van de ALV, en toezeggingen voor uitgaven daarmee dus ook. Maar het feit dat dit in de ALV expliciet is besproken (ook al zijn het open deuren: dat is niet voor iedereen het geval) lijkt me relevant. In de huidige bewoordingen heb ik niet het gevoel dat de discussie recht is aangedaan. Lodewijk (overleg) 9 jul 2012 23:36 (CEST)Reageren[reageer]
I.v.m. de aanstaande ALV werd mijn aandacht opnieuw op deze notulen gevestigd. Mijn herinnering komt goeddeels overeen met die van Lodewijk. De huidige notulen geven de indruk dat het slechts een losse opmerking was in de rondvraag, terwijl er wel degelijk enige discussie is gevolgd, met de uitkomst zoals door Lodewijk verwoord. Ik zal een kort tekstvoorstel maken voor de ALV - het lijkt me niet handig om deze concept-notulen enkele dagen voor de vergadering nog op 1 punt te wijzigen. Paul B (overleg) 22 sep 2012 18:56 (CEST)Reageren[reageer]