Overleg:Vergaderplaats algemene vergadering

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Opmerking Chip

Afkomstig van Overleg:Oprichting Wikimedia Nederland als lokale afdeling van de Wikimedia Foundation

  • Artikel 11: De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd. Schrappen dat artikel. Maak er iets van: De algemene vergadering wordt in Nederland gehouden, in een plaats met een treinstation door het bestuur te bepalen. Flexibiliteit boven alles.
    • Waarom dat treinstation expliciet noemen? In de praktijk zal het zo gaan, maar als, bijvoorbeeld, Nieuwegein nuttig zou zijn, dan moet dat ook kunnen. - André Engels 16 mei 2005 08:50 (UTC)
      • "of een andere plaats waarvan kan worden aangenomen dat de meeste leden deze tijdig en zonder problemen kunen bereiken." Algemeen, en sluit een Internetvergadering niet bij voorbaat uit. -- Quistnix 16 mei 2005 21:21 (UTC)

Andre Engels en Muijz stemden in met Chip's opmerking hierboven. Dedalus 17 mei 2005 08:49 (UTC)

Waar blijkt dat uit? Waar zijn die instemmende opmerkingen gebleven? Muijz 22 mei 2005 09:57 (UTC)
volgens mij wordt deze passage bedoeld. oscar 22 mei 2005 23:11 (UTC)

Londenp

(van Overleg:Conceptstatuten Wikimedia Nederland hierheen gehaald. Dedalus 18 mei 2005 07:28 (UTC)) we zijn een internet gemeenschap. Een ALV bijwonen via internet of de ALV op internet organiseren, mits passende software wordt gevonden, dient ook mogelijk te zijn (dit spaart mij transportkosten :-) ) Londenp 17 mei 2005 19:13 (UTC)

Ad art. 11: Een ALV via Internet stuit op het identificatieprobleem. Hoe weten we dat degene die stemt ook werkelijk degene is die deze voorgeeft te zijn? En hoe controleren we dat deze persoon in vrijheid zijn/haar keuze maakt?Muijz 17 mei 2005 20:21 (UTC)
Daarvoor heb je inlogprocedures. In vrijheid zijn/haar keuze maken is nauwelijks te controleren, maar dat argument geldt ook voor bijvoorbeeld de 2e kamer verkiezingen (waarbij de vrouw door haar overheersende man wordt gedwongen (of omgekeerd)). Dit argument wordt ook niet aangedragen bij de stemming voor moderator.Londenp 18 mei 2005 06:10 (UTC)
Bij IRL vergaderingen kun je zien of mensen bijvoorbeeld niet een pistool tegen hun hoofd gedrukt krijgen om ze tot een bepaalde keuze te dwingen - ik noem nu expres een extreem voorbeeld. Bij stemmingen via Internet zie je zoiets niet. Wat je andere punt betreft: a) inlogprocedures zijn niet waterdicht, en b) de stemming voor moderatoren is meer een opiniepeiling. Die is inderdaad slecht geregeld, zoals al onze stemmingen slecht zijn geregeld. Dat lijkt me echter geen reden om stemmingen rond onze organisatie ook slecht te regelen. Muijz 18 mei 2005 10:24 (UTC)
Zo te zien staat in die Franse statuten dat ze op internet in sessie zijn. Of bij stemmers thuis de rest van de familie gegijzeld wordt om een stem af te dwingen zie je nooit, maar die Fransen vinden het grotere risico bij een internet-stemming blijkbaar aanvaardbaar. Mysha
Pjetter, mij lijkt dat het internet bij uitstek de plek is waarvan gesteld kan worden dat het is "een plaats waarvan kan worden aangenomen dat de meeste leden deze tijdig en zonder problemen kunnen bereiken." Dit is ook uiteengezet in Preambule oprichtingsakte Wikimedia Nederland wat integraal de tekst is van de inleiding van de conceptstatuten. Oftewel, mijns inziens was reeds geregeld wat je wilde. Dedalus 18 mei 2005 07:47 (UTC)
Juridisch gezien is Internet geen 'plaats'. Dus ik denk niet dat je dit in de statuten kunt krijgen. Muijz 18 mei 2005 10:24 (UTC)

Voor de internetvergadering en de identificatie; zou je het zo niet kunnen doen; gebruik IRC en verplicht de gebruikers hun nick te laten registreren in dat netwerk. In een huishoudelijk reglement zou je dan de Nicks van de leden/bestuur kunnen vermelden. Misschien zelfs de ID-tag van de pgp-key van de bestuursleden? Dan je via internet officiële documenten ondertekenen (misschien) namens de stichting? --Walter 20 jun 2005 13:45 (UTC)

Ik dacht dat de bedoeling van die Internet vergadering was om de vergaderingen hier op de WikiMedia wiki te laten plaatsvinden. Dan wordt je toch al met je naam aangemeld? Mysha
Een vergadering via een wiki lijkt me minder praktisch; daar is een (deze?) wiki onvoldoende dynamisch voor: je kunt niet met (bijvoorbeeld) 20 man tegelijk een pagina bewerken. Een meer aangewezen (en bij WMF gebruikelijker) methode lijkt me IRC. Fruggo 7 jul 2005 17:34 (UTC)
Je hoeft uiteraard zelden met 20 man aan een pagina te werken. Immers, je vergadert bijvoorbeeld 14 dagen, elk agendapunt en iedere stemming heeft een aparte pagina, en ieder argument heeft een aparte sectie. Dat lijkt me dynamische genoeg voor deze toepassing. IRC is immers te dynamisch - dat kun je natuurlijk beperken door een formele vergadering te simuleren, maar dan ruil je de noodzaak van fysieke aanwezigheid in voor de mindere communicatie van getikte woorden. Maar goed, het is in Nederland kennelijk (nog) niet toegestaan om een virtueel te vergaderen. Jammer. Mysha

Als de bestuursverkiezingen van de WMF via internet kunnen, dan moeten wij dat toch ook een stemming via internet kunnen doen? Je zou (bij voorkeur in een reglement, niet in de statuten) de eis kunnen stellen dat iemand minimaal 30 dagen voor de stemming een bewerking heeft gedaan op een Wikimedia-project, daar dicht je de meeste risico's wel mee af lijkt me. Helemaal waterdicht wordt het nooit lijkt me, maar dat krijg je bij irl stemmingen ook niet (ook dan kan het gezin gegijzeld worden, zie het voorbeeld van Mysha hierboven). Fruggo 24 jun 2005 11:51 (UTC)

Wanneer we een vereniging oprichten dan is er na de oprichting sprake van leden. Je bent lid wanneer je aan de eisen van het lidmaatschap voldoet. Je bent geen lid omdat je veel doet in welk Wikimedia project dan ook. Dat neemt niet weg dat niet-leden geen opinie kunnen hebben, maar stemmen is aan leden voorbehouden. Kort en goed is ook dit een reden waarom consensus te prefereren is. GerardM 8 jul 2005 10:29 (UTC)

Alternatief voorstel

Naar mijn weten hoeft de vergaderplaats niet in de statuten geregeld te worden. Is het in dit stadium dan niet eenvoudiger om te bepalen: "De vergaderplaats van de Algemene Ledenvergadering wordt bepaald in het Huishoudelijk Reglement." of iets dergelijks? Fruggo 24 jun 2005 11:54 (UTC)

Als je anders dan door bijeenkomst wilt kunnen vergaderen, is dat dan niet zo iets belangrijks dat het in de statuten moet? Het heeft tenslotte consequenties voor alles wat je doet. Trouwens, ik neem aan dat ook het bestuur virtueel mag vergaderen. Mysha
Je wilt zo min mogelijk in statuten regelen. Immers wanneer je statuten wilt wijzigen kost dat geld; het moet door een notaris worden vastgeledgd. Zo je het al wilt vastleggen, dan kan dat uitstekend in regelementen. Je kunt ook vastleggen dat de plek door het bestuur wordt bepaald. GerardM 5 jul 2005 18:01 (UTC)
Het standpunt dat je zo weinig mogelijk in de statuten wilt regelen zag ik ook graag toegepast op de doelstelling. Maar virtuele vergadering lijkt me zoiets afwijkends dat, als je het niet expliciet opneemt, het dan impliciet uitgesloten zal zijn. Ook heeft het consequenties voor alle regels betreffende het vergaderen, waarvan een deel normaliter wel in de statuten is opgenomen. Mysha
Zie voor de (on)mogelijkheid van virtuele vergaderingen ook [1]. Fruggo 7 jul 2005 17:36 (UTC)