Overleg Wikimedia:Chatlogs/Chat Quistnix-Dedalus 13 mei 2005

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In deze chat worden een aantal dingen gemist. Daardoor is het wel interessant maar levert het geen antwoord op te stellen vragen.

  • Wie is een lid, en wat mag een lid van de chapter verwachten.
  • Wat is de relatie met projecten

Een chapter is geen project en heeft daarmee ook andere doelstellingen als een project. Chapters zijn georganiseerd op landelijk gebied. Projecten zijn vooral georganiseerd volgens de verspreiding van een taal. Hiermee wil aangegeven zijn dat de grenzen van de twee gebieden niet samenvallen.

Wanneer je wilt dat de grenzen van een op te richten organisatie en een project samenvallen, dan zijn daarmee doelstellingen die je met een regionale organisatie kunt bereiken weg. Een regionale organisatie is echter perfect in staat om binnen zekere grenzen (verwoord in statuten en regelementen) een organisatie die de lijnen van een project volgt te ondersteunen.

In veel van wat er tot nu toe gezegd is, wordt geleund op de gedachte dat een chapter de "Nederlandstalige gemeenschap" vertegenwoordigt.

Beste GerardM, in het artikel Chat Quistnix-Dedalus 13 mei 2005 wordt met geen letter over Nederland of de Nederlandstalige gemeenschap gerept. Dedalus 14 mei 2005 12:12 (UTC)

Dat merk je door de manier waarop de Nederlanders die in de Engelse wikipedia actief zijn afgeschilderd worden als "onbekend met de gemeenschap".

Beste GerardM, in het artikel Chat Quistnix-Dedalus 13 mei 2005 wordt met geen letter over gemeenschap gerept. Dedalus 14 mei 2005 12:12 (UTC)
GerardM, a) kun je je mededeling toelichten, en kun je een bewijsplaats geven? b) kun je ingaan op de opmerking van Dedalus? Muijz 14 mei 2005 17:13 (UTC)

Een chapter heeft een verplichting om financieele stukken te produceren. Een kascommissie is een methode om toezicht te houden. Er zijn in principe een aantal partijen die hier belang bij hebben. Aan donateurs moet duidelijk gemaakt worden dat ingekomen gelden daadwerkelijk gebruikt worden voor de aangegeven doelen. De WMF wil weten of de kosten op een redelijke wijze gemaakt zijn. De belangen van de projecten liggen in het verlengde van de WMF.

Als je hier wilt pleiten voor een kascommmissie, mag ik dan concluderen dat je tegen een stichting bent? En vindt je niet, GerardM, dat je in het vervolg bezig bent met het intrappen van open deuren? Muijz 14 mei 2005 17:13 (UTC)

In de projecten zijn de editors inderdaad de organisatie. Dit laat zich echter niet vertalen naar een chapter, daar heb je een bestuur. Daar volgt uit dat deze met een zekere discretie te werk moeten kunnen gaan. Hoe groter het bereik van de activiteiten van een chapter, hoe meer er mensen zullen opstaan die het "niet eens" zijn. Juist de beperkte scope van de activiteiten van een bestuur, een chapter maakt dat technische zaken geregeld kunnen worden.

GerardM, het ontgaat me totaal wat je hier wilt zeggen. Dedalus 14 mei 2005 12:12 (UTC)
Het is toch heel plat. De activiteiten en verantwoordelijkheden van de chapter dienen goed te worden afgebakend. GerardM 14 mei 2005 13:37 (UTC)
Dat is een waarheid als een koe; daar hebben we hier weinig aan. Probeer - bij voorkeur op de daarvoor geëigende pagina - eens aan te geven welke activiteiten en verantwoordelijkheden de 'chapter' zou dienen te ontplooien, respectievelijk te dragen, en in hoeverre deze thans onvoldoende zijn afgebakend. Muijz 14 mei 2005 17:13 (UTC)

Vanuit de Franse en Duitse chapters worden zaken als beurzen, spreekbeurten en persvoorlichting georganiseerd. Dat is een activiteit die in het Nederlandse een steeds groter belang krijgt. Dit is de gemeenschap waarvan sprake is in de chapters. Als dit het doel is van de leden van een vereniging, dan kan ik me daar in vinden.

Hear, hear - dat is wat een chapter=afdeling=vereniging doet, Dedalus 14 mei 2005 12:12 (UTC)
Wat jij als gelijkwaardigheden ziet zie ik die niet direct als gelijken. Eerst moeten dit soort zaken helder zijn voordat je kunt stellen dat een vereniging inderdaad de geëigende oplossing is. GerardM 14 mei 2005 13:37 (UTC)
Gelijkwaardigheid is mijns inziens nooit hetzelfde als 'gelijk'. Het zijn twee verschillende begrippen. Verder is het natuurlijk de vraag of de hele groep discussianten wel moet wachten tot jou iets duidelijk is. Het is wel heel zorgvuldig, maar het komt de besluitvaardigheid niet ten goede. Muijz 14 mei 2005 17:13 (UTC)

In de discussie over leden voor de WMF was een belangrijke factor het verkrijgen van een geldstroom. Dit is ook de reden waarom de WMF een minimale afdracht van gelden verwacht van de chapters naar de WMF toe. Een consequentie is dat een chapter financieel zelf de broek moet ophouden. Het is mijns inziens niet reëel om donaties te gebruiken die bedoelt zijn voor bijvoorbeeld de kosten van een lokale chapter als die donaties daar niet voor bedoelt zijn. In de discussie die op de WMF gevoerd werd ontstond het idee van twee bedragen voor het lidmaatschap; het volle tarief en een verminderd tarief met name voor de niet kapitaalkrachtigen onder ons waarbij een verplichting geldt van een hoeveelheid inhoudelijke edits . GerardM 14 mei 2005 10:53 (UTC)

Donaties worden gebruikt waarvoor donaties zijn gegeven, en verder ontgaat me daar je punt. Voor stuk over vol/laag tarief zie Wie zijn dat, leden waar dat reeds is uitgewerkt. Dedalus 14 mei 2005 12:12 (UTC)
Beste Dedalus, zoals ik in de aanhef stel wordt op een aantal dingen niet ingegaan. Dat voel ik als een gemis. Ik breng de ontbrekende dingen ter sprake. GerardM 14 mei 2005 13:37 (UTC)
GerardM, a) zou je het gebruik van vetgezette tekst willen staken s.v.p.. Het komt zo schreeuwerig op mij over. Als het gebruik van diakritische tekens onvoldoende nadruk oplevert kun je de tekst waar het om gaat cursief zetten.
b) je schrijft: "In deze chat worden een aantal dingen gemist." en "Beste Dedalus, zoals ik in de aanhef stel wordt op een aantal dingen niet ingegaan." Wat je hier m.i. eigenlijk bedoelt is: "Ik (=GerardM) mis een aantal dingen." en "Ik (=GerardM) vind dat op een aantal dingen niet wordt ingegaan." Zou je niet steeds je eigen opvattingen als absolute opvattingen willen presenteren?
c) Je commentaar heeft zo te zien erg weinig met de chat tussen Dedalus en Quistnix te maken. Hoort het dan wel op deze pagina thuis? Muijz 14 mei 2005 17:13 (UTC)