Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 preferential schulze en 2009-07-28T12:00:00Z 2009-08-10T23:59:59Z 17 Tim Starling|Philippe|Werdna|Daniel|Yann|Mardetanha gpg 17 https://wikimedia.spi-inc.org/index.php/Special:SecurePoll board-vote-2009 1 1 1 https://secure.wikimedia.org/$site/$lang/w 1 Bestuursverkiezingen van 2009 voor de Board of Trustees Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 Welkom bij de verkiezingen van 2009 voor de Wikimedia Board of Trustees. We kiezen drie mensen die de gebruikersgemeenschap vertegenwoordigt in de verschillende Wikimedia-projecten. Deze persoon bepaalt mede de toekomstige richting van Wikimedia-projecten, individueel en als groep, en behartigt <em>uw</em> belangen en zorgen bij de Board of Trustees. Deze persoon beslist ook mede over hoe inkomsten gemaakt kunnen worden en waar het opgehaalde geld aan wordt besteed. Lees de kandidaatstelling en de antwoorden op vragen zorgvuldig voordat u stemt. Iedere kandidaat is een gewaardeerde gebruiker die aanzienlijke hoeveelheden tijd en moeite heeft besteed aan het bouwen van uitnodigende omgevingen die toegewijd zijn aan het nastreven en vrij verspreiden van menselijke kennis. Geef de kandidaten een aantal punten in het daarvoor bestemde vakje afhankelijk van uw voorkeur (1 = favoriete kandidaat, 2 = tweede keus, ...). U kunt kandidaten hetzelfe aantal punten geven, en ook kandidaten geen punten geven. Er wordt aangenomen dat u een voorkeur heeft voor kandidaten die u punten geeft boven kandidaten die u geen punten geeft. Voor kandidaten die u geen punten geeft wordt aangenomen dat u voor die groep geen voorkeursvolgorde hebt. De winnaar van de verkiezing wordt berekend via de Schulze-methode. Meer informatie hierover treft u aan op de officiële verkiezingspagina's Meer informatie: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2009/nl Bestuursverkiezing 2009] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2009/Candidates/nl Kandidaten] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Schulze-methode] Welcome to the 2009 election for the Wikimedia Board of Trustees. We are voting for three people to represent the community of users on the various Wikimedia projects. They will help to determine the future direction that the Wikimedia projects will take, individually and as a group, and represent <em>your</em> interests and concerns to the Board of Trustees. They will decide on ways to generate income and the allocation of moneys raised. Please read the candidates' statements and responses to queries carefully before voting. Each of the candidates is a respected user, who has contributed considerable time and effort to making these projects a welcoming environment committed to the pursuit and free distribution of human knowledge. Please rank the candidates according to your preferences by filling in a number beside the box (1 = favourite candidate, 2 = second favourite, ...). You may give the same preference to more than one candidate and may keep candidates unranked. It is presumed that you prefer all ranked candidates to all not ranked candidates and that you are indifferent between all not ranked candidates. The winner of the election will be calculated using the Schulze method. For more information, see the official election pages. For more information, see: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2009 Board elections 2009] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2009/Candidates Candidates] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Schulze method] Deze stemming zal worden gehouden op servers die beheerd worden door [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Klik op de onderstaande knop om naar die server te gaan. This vote will be conducted on servers operated by [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Click the button below to be transferred to the vote server. local 18