Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 preferential schulze en 2011-05-29T00:00:00Z 2011-06-12T23:59:59Z 200 Tim Starling|Abbasjnr|Werdna|Ral315|Matanya|Mardetanha|Jon Harald Søby 2 gpg 200 https://wikimedia.amellus.net/index.php/Special:SecurePoll board-vote-2011 1 1 1 1 https://secure.wikimedia.org/$site/$lang/w 1 Verkiezing van de Wikimedia Board of Trustees van 2011 Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 Welkom bij de Verkiezing van de Wikimedia Board of Trustees van 2011. Er wordt gestemd voor drie (3) personen om de gebruikersgemeenschap op de verschillende Wikimediaprojecten te vertegenwoordigen. Zij zullen meehelpen de toekomstige richting van de Wikimediaprojecten te bepalen, zowel individueel als in groep, en vertegenwoordigen <em>uw</em> interesses en bezorgdheden in de Board of Trustees. Zij beslissen over manieren om inkomen voort te brengen en de toewijzing van het verworven geld. Lees alstublieft de voorstelling van de kandidaten zorgvuldig alvorens te stemmen. Iedere kandidaat is een gerespecteerd gebruiker, die veel tijd en moeite heeft gestoken in het zo gastvrij mogelijk te maken van deze projecten, om zo te helpen aan het verspreiden van menselijke kennis. Orden alstublieft de kandidaten volgens uw voorkeur door een getal naast het vakje in te vullen (1 = favoriete kandidaat, 2 = tweede favoriete, ...). U mag meermaals hetzelfde getal aan verschillende gebruikers geven en u mag ook het vakje leeg laten. Verondersteld wordt dat u alle aangeduide kandidaten (i.e. de kandidaten aan wie u een getal heeft gegeven) verkiest boven alle niet-aangeduide kandidaten, en dat u onverschillig bent tussen de niet-aangeduide kandidaten. De winnaar van de verkiezing wordt berekend met behulp van de Schulze-methode <!-- Nog niet zeker! -->. Zie voor meer informatie de officiële verkiezingspagina's. Voor meer informatie, zie: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011 Verkiezing van de Board of Trustees van 2011.] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/Candidates Kandidaten] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Schulze methode]<!-- Not decided yet! --> Welcome to the 2011 election for the Wikimedia Board of Trustees. We are voting for three people to represent the community of users on the various Wikimedia projects. They will help to determine the future direction that the Wikimedia projects will take, individually and as a group, and represent <em>your</em> interests and concerns to the Board of Trustees. They will decide on ways to generate income and the allocation of moneys raised. Please read the candidates' statements and responses to queries carefully before voting. Each of the candidates is a respected user, who has contributed considerable time and effort to making these projects a welcoming environment committed to the pursuit and free distribution of human knowledge. Please rank the candidates according to your preferences by filling in a number beside the box (1 = favourite candidate, 2 = second favourite, ...). You may give the same preference to more than one candidate and may keep candidates unranked. It is presumed that you prefer all ranked candidates to all not ranked candidates and that you are indifferent between all not ranked candidates. The winner of the election will be calculated using the Schulze method<!-- Not decided yet! -->. For more information, see the official election pages. For more information, see: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011 Board elections 2011] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/Candidates Candidates] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Schulze method]<!-- Not decided yet! --> Deze stemming zal worden gehouden op servers die draaien op [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Klik op onderstaande knop om naar de stemserver te gaan. This vote will be conducted on servers operated by [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Click the button below to be transferred to the vote server. local 201