Personal image filter referendum, 2011 radio-range-comment histogram-range en 2011-08-15T00:00:00Z 2011-08-30T23:59:59Z 230 Werdna 2 230 https://wikimedia.amellus.net/index.php/Special:SecurePoll referendum-2011 1 1 1 1 https://secure.wikimedia.org/$site/$lang/w Wikimedia Referendum 2011 Wikimedia Referendum 2011 Het Bestuur heeft de Wikimedia Foundation gevraagd een persoonlijke afbeeldingsfilter te ontwikkelen en in gebruik te nemen. Het doel hiervan is de lezers de gelegenheid te geven om bepaalde afbeeldingen op Wikimedia-projecten te verbergen, die zij niet willen zien. Dit kan door middel van persoonlijke voorkeursinstellingen vóór de afbeelding getoond wordt, of bij de eerste keer dat de afbeelding bekeken wordt. De functie is bedoeld om lezers het voordeel van de keuze te laten. Daarom zal deze functie zo gebruiksvriendelijk en simpel als mogelijk gemaakt worden. We maken het ook het ondersteunen door bewerkers zo gemakkelijk mogelijk. De functie zal worden ontwikkeld en gebruikt in elk project. Zij probeert cultureel neutraal te blijven. De afbeeldingen zullen niet permanent verwijderd worden: ze worden uitsluitend verborgen op verzoek. Voor de ontwikkeling hebben wij een aantal principes, maar er zullen in de loop van het ontwikkelingsproces compromissen moeten worden gesloten. Om het ontwikkelen te vergemakkelijken vragen we uw hulp bij het beoordelen van elk principe naar belangrijkheid. The Board of Trustees has directed the Wikimedia Foundation to develop and implement a personal image hiding feature. Its purpose is to enable readers to easily hide images on the Wikimedia projects that they do not wish to view, either when first viewing the image or ahead of time through individual preference settings. The feature is intended to benefit readers by offering them more choice, and to that end it will be made as user-friendly and simple as possible. We will also make it as easy as possible for editors to support. The feature will be developed for, and implemented upon, all projects. It will aim to be culturally neutral and inclusive. It will not permanently remove any images: it will only hide them from view on request. For its development, we have created a number of guiding principles, but trade-offs will need to be made throughout the development process. In order to aid the developers in making those trade-offs, we are asking you to help us assess the importance of each. Deze stemming zal worden gehouden op servers die gebruik maken van [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Klik op onderstaande knop om doorgestuurd te worden naar de server voor de stemming. This vote will be conducted on servers operated by [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Click the button below to be transferred to the vote server. local 231 1 -1 10 -1 ? ? 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 sterk tegen, 5 neutraal en 10 sterk voor is, vragen wij uw advies over de volgende stellingen: Indien u over niet genoeg informatie beschikt om te antwoorden, selecteer dan "?" On a scale of 0 to 10, if 0 is strongly opposed, 5 is neutral and 10 is strongly in favor, please give your view of the following: You may also select "?" if you feel that you do not have enough information to answer.