Strategie/Strategie 2022-2024/Gelijkwaardigheid in besluitvorming

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Gelijkwaardigheid in besluitvorming

De Wiki-beweging is gebaseerd op gelijkwaardigheid: iedereen kan bijdragen Dit geldt niet alleen voor Wikipedia-artikelen, maar in alle lagen van de beweging. Daarom maken we het mogelijk om verantwoording en verantwoordelijkheid te delen, door te zorgen voor gelijkwaardige mogelijkheden voor deelname aan besluitvorming.

We identificeren hier twee clusters: Nederland en internationaal.

Nederland

De focus ligt hier op het betrekken van vrijwilligers bij de besluitvorming in Nederland.

Doel:

  • Er is een actieve en open dialoog tussen Wikimedia Nederland en de Nederlandse Wikimediagemeenschap inzake bestuur en beleid van de Vereniging.

Internationaal

Hier ligt de nadruk op de betrokkenheid van onze vereniging en de vrijwilligers bij internationale besluitvorming en beleidsvorming.

Doel:

  • De Nederlandse Wikimedia Community en Vereniging zijn waardevolle partners voor de wereldwijde Wikimedia Community.

Gelijkwaardigheid in besluitvorming overzicht MJP 2022

Toelichting op activiteiten van Wikimedia Nederland

Naast de regelmatige ledenvergaderingen worden alle activiteiten en werkgroepen tot het vormen van beleid ook uitgevoerd samen met vrijwilligers.

Als vereniging zijn onze leden verantwoordelijk voor de benoeming van het bestuur. Twee keer per jaar tijdens de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af en worden besluiten genomen over de koers van onze vereniging middels bijvoorbeeld een jaarplan of nieuw beleid.

Vrijwilligers worden ook actief betrokken bij de creatie van beleid middels werkgroepen. Daarnaast publiceren we concepten van nieuwe beleid op onze verenigingswiki om commentaar te verzamelen.

Betrokkenheid van bestuursleden en medewerkers in internationale strategie discussies, directeuren- en voorzittersoverleg, SWAN-bijeenkomsten

Wikimedia Nederland is een van de meer volwassen chapters in de wereldwijde beweging. Vanuit die positie hebben wij ook veel bij te dragen aan wereldwijde discussies rondom nieuw beleid voor onze beweging. Tegelijkertijd zijn dit ook de samenwerkingen waar wij leren van andere affiliates (jong of oud)

Stimuleren/ondersteunen van deelname van leden van de Nederlandse Wikigemeenschap aan internationale discussies, forums, commissies

De wereldwijde Wikimedabeweging heeft regelmatig “consultaties” en heeft diverse bestuursorganen  waar vrijwilligers in plaats nemen. Wikimedia Nederland faciliteert en stimuleert vrijwilligers om deel te nemen aan deze activiteiten.


Stimuleren en faciliteren van overleg tussen samenwerkingspartners op het gebied van Open Kennis

Er zijn diverse internationale groeperingen die zich bezighouden met het gebied van Open Kennisnet (zoals bijvoorbeeld de Free Knowledge Advocacy Group EU en creative commons). Hier zal Wikimedia Nederland mee samenwerken en hun activiteiten waar mogelijk versterken.


← Terug | Conclusie →