Financiële Ondersteuning Kleine Activiteiten

Uit Wikimedia
(Doorverwezen vanaf Subsidie voor kleine projecten)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Vereniging Wikimedia Nederland stelt geld ter beschikking voor kleine activiteiten die passen binnen de doelstellingen van de Vereniging en die bijdragen aan één van de Wikimedia-projecten. Zowel leden als niet-leden kunnen aanvragen voor kleine activiteiten indienen. Per activiteit kan maximaal € 750 worden toegekend. Voor reizen ligt de grens bij € 1500.

Interesse? Neem contact op met het WMNL-kantoor (info@wikimedia.nl)

Voorbeelden

 • Organiseren van bijeenkomsten voor en door Wikimedianen.
 • Software-ontwikkeling voor een Wikimedia-website
 • Boeken, tijdschriften of software die nodig zijn voor het leveren van bijdragen. Aangeschaft materiaal wordt eigendom van de Vereniging.
 • Nieuwe technische hulpmiddelen voor de uitleen pool
 • Prijzen voor schrijfwedstrijden of andere competities.
 • Aantrekken van experts om hun kennis op bepaalde gebieden beschikbaar te stellen.
 • Reiskosten die gemaakt worden voor Wikimedia gerelateerde activiteiten.

Aanvragen

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met: info@wikimedia.nl

Procedure en voorwaarden

Een FOKA-aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen om voor financiering in aanmerking te komen:

 • De activiteit valt binnen de doelstellingen van de Vereniging Wikimedia Nederland, zoals te vinden in de Strategie.
 • Aanvragers hoeven geen lid te zijn van Wikimedia Nederland.

Procedure

Wikimedia Nederland wil de aanvraagprocedure eenvoudig en laagdrempelig houden.

 • Het voorstel wordt bij voorkeur per e-mail (maar in ieder geval schriftelijk) verzonden naar Wikimedia Nederland (info@wikimedia.nl).
 • Wikimedia Nederland legt het voor aan het verantwoordelijke bestuurslid, momenteel is dat Jan-Bart de Vreede
 • De aanvraag bevat een korte omschrijving van de activiteit en de verwachte kosten. Het bestuurslid kan om nadere gegevens vragen. Eén persoon dient zich als verantwoordelijke aanvrager te melden.
 • Het bestuurslid neemt een besluit over de toekenning van de ondersteuning, met toestemming van ten minste één ander bestuurslid.
 • Het bestuurslid meldt de gesteunde activiteit aan het bestuur en aan de aanvrager. Het bestuur vermeldt de gesteunde activiteiten in de rapportage.
 • De aanvrager rapporteert binnen een maand na afronding van de activiteit over het resultaat en bij een langer durende activiteit elke drie maanden over de voortgang.

Abonnementen bibliotheken

De procedure voor vergoeding van de kosten van een abonnement op een bibliotheek wijkt enigszins af.

 • Actieve Wikimedianen kunnen bij WMNL een aanvraag indienen voor de kosten van een abonnement op een bibliotheek, tot een maximum van €75 per jaar.
 • Een actieve Wikimediaan is ten minste zes maanden actief als bewerker, en heeft aantoonbaar (link naar pagina met gebruikersbijdragen) met regelmaat constructieve inhoudelijke bewerkingen gedaan in één of meer Wikimediaprojecten, waarvan een aantal in de maand voorafgaand aan de aanvraag.
 • Als de aanvraag is gehonoreerd, kan de bewerker de abonnementskosten elk jaar bij WMNL blijven declareren zonder steeds opnieuw een aanvraag te hoeven indienen. Voorwaarde is wel dat de aanvrager gedurende het jaar met regelmaat constructieve inhoudelijke bewerkingen is blijven doen, ook in het kwartaal voorafgaand aan de declaratie.
 • Voor de vergoeding van een bibliotheek abonnement is verder geen inhoudelijk rapport over de activiteiten vereist. Wikimedia Nederland kan een bewerker wel om aanvullende informatie vragen als de vereniging daar aanleiding toe ziet.
 • Wikimedia Nederland kan besluiten om vergoeding van abonnementskosten van een bewerker te beëindigen. De bewerker wordt daar tijdig over geïnformeerd en wordt ook geïnformeerd over de redenen voor de beëindiging.

Overzicht aanvragen en toekenningen

Voor een overzicht van aanvragen en toekenningen zie de overzichtspagina Financiële ondersteuning kleine activiteiten