Voorstel bestemming financiële reserves

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Voorstel reserves

De Vereniging Wikimedia Nederland is een rijke vereniging. In de loop der jaren is een reserve opgebouwd van € 200.000,-. De afgelopen jaren nam deze reserve gestaag toe:

2012 van 153.687 naar 186.052 (+32364 = +21%)
2013 van 186.052 naar 183.699 (-2353 = -1%)
2014 van 183.699 naar 200.921 (+17222 = +9%)

Er zijn twee redenen voor deze stijging van de reserve:

  • minder uitgaven dan begroot
  • meer ontvangen subsidies/giften dan begroot

Vanuit de WMF zijn er alleen regels voor het aanwenden van een gedeelte van de FDC-grant aan de reserves: dat kan alleen wanneer de reserve niet meer is dan 3 maanden loonkosten. WMNL heeft een veel grotere reserve, dus wat we overhouden van een grant wordt verdisconteerd met de grant voor het opvolgende jaar.

Hoe prettig een grote reserve ook voelt, we hebben daarmee naar de mening van het bestuur wel een kwetsbare positie bereikt.

  • Vanuit de basiswaarden van de wikimedia-gemeenschap gedacht voelt een grote reserve op een spaarrekening, afkomstig van donaties van particulieren wereldwijd, niet goed.
  • De WMF kan onze grote reserve aangrijpen om de hoogte van de grant structureel te verlagen, waardoor we voor de continuïteit van onze activiteiten onze reserves moeten aanspreken; wanneer dat eindigt zou dan dus door WMF worden bepaald.

Het bestuur wil deze eventualiteiten voor zijn, en liever de regie in eigen hand houden. Daarom stelt het bestuur de volgende maatregelen voor aan de ALV:

  • De reserves worden afgebouwd tot maximaal € 125.000, te bereiken op 31 december 2016.
  • Het bestuur kan in 2015 extra uitgaven doen bovenop de reeds goedgekeurde begroting tot maximaal 50.000 zonder hiertoe vooraf de ALV te raadplegen; achteraf wordt uiteraard wel verantwoording afgelegd.
  • Deze uitgaven hebben louter betrekking op wikimedia-projecten voortvloeiend uit het jaarplan, met als doel deze sneller, beter of completer te kunnen realiseren.
  • De verdere afbouw van de reserve in 2016 zal onderdeel uitmaken van het jaarplan en de begroting voor volgend jaar.