WCN 2007/Oproep voor Sprekers

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wikimediaconferentie.nl

Oproep voor Sprekers

Wat is de Wikimedia Conferentie Nederland?

De Wikimedia Conferentie Nederland 2007 (WCN2007) is een eendaags evenement op 27 oktober 2007 voor en door mensen die zijn geïnteresseerd in de de technische, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van Wiki's en de Wikimedia-projecten in het bijzonder, zoals de online encyclopedie Wikipedia. De conferentie wordt georganiseerd vanuit de Vereniging Wikimedia Nederland, de officiële Nederlandse afdeling van de Amerikaanse Wikimedia Foundation, die projecten als Wikipedia, Wikibooks en Wikimedia Commons beheert.

Het grootste deel van de conferentie bestaat uit lezingen en workshops. Vandaar dat wij mensen die een interessant verhaal te vertellen hebben, een workshop willen geven of een discussie willen organiseren tijdens de conferentie van harte uitnodigen om een presentatievoorstel in te sturen. Een voorstel bestaat uit een korte samenvatting van de presentatie, het type presentatie (bliksemlezing, discussie, lezing, poster of workshop) en binnen welke track het past (zie hieronder). De voertaal tijdens de conferentie is Nederlands, maar ook presentaties in het Engels worden geaccepteerd.

Programma

Tijdens de conferentie lopen er drie, mogelijk vier, sessies gelijktijdig. Elk 'pad' kent een eigen subthema:

 • Wiki's voor educatie (het gebruik van wiki's in het onderwijs)
 • Wikitech (technische ontwikkelingen en innovaties op wikigebeid)
 • Veelzijdig Wikimedia (een breder scala aan onderwerpen gerelateerd aan de Wikimedia-projeten).

Elke sessie duurt drie kwartier. Het programma begint met een gezamenlijke keynotelezing door een aansprekende of belangrijke spreker. De dag eindigt met een sessie waarin een brede discussie wordt gevoerd onder leiding van een gespreksleider.

Tracks

Wiki's voor educatie

In deze track wordt voornamelijk nader ingegaan op wat wiki's in het algemeen en Wikimedia-projecten in het bijzonder kunnen betekenen voor het onderwijs, wat het onderwijs kan betekenen voor de ontwikkeling van de diverse Wikimedia-projecten, en ook waar Wiki's met betrekking tot onderwijs niet geschikt zijn. Ervaringsdeskundigen met wiki's in het onderwijs kunnen hun ervaringen delen, gebruikers van de Wikimedia-projecten kunnen aangeven waar raakvlakken liggen, deskundigen kunnen uitwijden over het gebruik van bronnen (zoals Wikipedia) in het onderwijs, en hoe er met informatie van het internet moet worden omgegaan. Er kan worden ingegaan op de voordelen en nadelen van wiki's voor gebruik in het onderwijs, welke alternatieven er zijn en welke software er in de markt is.

Wikitech

In deze track wordt ingegaan op de technische kant van wiki's, waar de focus voornamelijk ligt op het softwarepakket MediaWiki (gebruikt voor alle Wikimedia-projecten). Enerzijds kan de toepassing ervan in Wikimedia-projecten worden behandeld, maar ook kan dieper worden ingegaan op uitbreidingspakketten (plug-ins), automatisering van bewerkingen en technische hulpmiddelen. Daarnaast is Wikitech ook het traject waar andere softwarepaketten en technieken aan de orde komen die gebruikt worden binnen wiki's.

Veelzijdig Wikimedia

In de track Veelzijdig Wikimedia wordt vooral dieper ingegaan op de de vele verschijningsvormen en effecten van de Wikimedia-projecten. Hierbij kan gedacht worden aan sociale aspecten, toekomstperspectieven, impact van Wikimedia op de maatschappij en het functioneren van het internet (zoals bijvoorbeeld de invloed op het auteursrecht), en hoe met de groei van de projecten om te gaan. Hierbij ligt de focus op de Wikimedia-projecten zelf, en kunnen allerlei aspecten van de Wikimediaprojecten en bijbehorende gemeenschappen, problemen en meevallers waar zij mee te maken hebben of zullen krijgen, aan de orde komen.

Typen presentatie

Een sessie kan op de volgende manieren ingevuld worden:

 • Lezing
 • Open discussie
 • Workshop
 • Paneldiscussie
 • Bliksemlezing

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om, in overleg, een posterpresentatie te geven.

Er zijn geen quota vastgesteld voor een onderverdeling, maar bij het samenstellen van het programma wordt een evenwichtige verdeling gemaakt.

Lezing

Bij een lezing geeft de presentator uitleg over een onderwerp middels een mondelinge presentatie aan een groep bezoekers. Een lezing duurt 20 of 45 minuten, inclusief een korte periode voor het stellen van vragen door het publiek aan het einde van de lezing.

Open discussie

Bij een open discussie is de presentator discussieleider en leidt deze het onderwerp in. Vervolgens leidt de presentator de discussie tussen alle bezoekers over een of meerdere stelling(en). Hierbij wordt zo mogelijk toegewerkt naar een conclusie, een advies of samenvatting van argumenten. Deze uitkomst van de discussie kan dan openbaar worden gemaakt. Een open discussie duurt in principe 45 minuten, of kan in overleg opgedeeld worden in twee keer twintig minuten.

Workshop

Bij een workshop kan het publiek actief betrokken worden bij het onderwerp van de presentatie. Het is een zogenaamde hands-on presentatie. Hierbij zijn de bezoekers actief bezig voor in ieder geval een substantieel deel van de tijd. Dit kan zowel de vorm hebben van een uitgestippeld pad dat door eenieder wordt gevolgd met hulp, zodat de methode beter wordt begrepen, of de workshop kan een meer open karakter hebben, waarbij de presentator de deelnemers aan een gezamenlijk doel zet, en ze ondersteunt in het zelf vinden van een manier.

Paneldiscussie

Bij een paneldiscussie nemen een aantal (ervarings)deskundigen plaats in een panel, waarbij zij met elkaar en met de deelnemers in discussie gaan. Het panel zal gewoonlijk een "voorzitter" hebben, welke de pannelleden bijeen zoekt, en welke ook een inleiding zal verzorgen. De discussieleider maakt geen deel uit van het panel.

Bliksemlezing

Bij voldoende interesse kan een sessie worden opgesplitst in 8 lezingen van 5 minuten. Hierbij worden presentatoren in de gelegenheid gesteld een korte toelichting op of samenvatting van een standpunt, werkwijze of project gerelateerd aan het thema, en kunnen enkele korte vragen gesteld worden. Dit is alleen te organiseren wanneer er voldoende presentaties beschikbaar zijn hiervoor, en de onderwerpen zich ertoe lenen.

Posterpresentatie

Bij voldoende interesse is er ook de mogelijkheid tot een posterpresentatie. Een presentators kan een mening, ervaring, werkwijze of project gerelateerd aan een van de subthema's toelichten middels een poster op een centrale plaats. Gedurende een bepaalde periode worden de bezoekers in staat gesteld om zich hier te oriënteren, en de presentator vragen te stellen. De poster staat in principe op zichzelf, en kan naderhand online worden geplaatst. Het is gewenst maar niet noodzakelijk dat de presentator aanwezig is op de conferentie om toelichting te geven.

Opnames van de presentaties

Het streven is van iedere presentatie een video of audio-opname te maken en deze onder een vrije licentie (zoals Creative Commons CC-BY / CC-BY-SA of GFDL) online te zetten. Als u niet wilt dat er een opname wordt gemaakt van uw presentatie (om welke reden dan ook) kunt u dit aangeven in uw voorstel.

Presentatievoorstel

Uw voorstel bestaat uit:

 • Een titel voor uw presentatie
 • Een korte samenvatting van uw presentatie(200-300 woorden)
 • Het type presentatie dat u wilt geven (zie hierboven bij 'typen presentatie')
 • In welke van de drie 'tracks' u denkt dat uw presentatie het beste past
 • Uw (echte) naam
 • Een e-mail adres of andere contactwijze
 • Eventuele opmerkingen

Contact

U kunt uw voorstel indienen uiterlijk vóór 1 juli 2007 uitsluitend via het e-mail adres infowikimediaconferentie.nl. U kunt dit e-mail adres ook gebruiken voor vragen. Lodewijk Gelauff ('effeietsanders' op de wiki) coördineert de presentaties. U hoort zo mogelijk voor 1 augustus 2007 of u een presentatie kunt geven.