Wikimedia:De kroeg/Archief/2007

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Algemene Ledenvergadering (6 januari 2007) is onwettig

In de statuten staat in artikel 15, 3e lid: "De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen."

Hieraan is niet voldaan. Diverse leden, waaronder ikzelf, zijn op een te korte termijn op de hoogte gesteld van de vaststelling van de algemene Ledenvergadering. Ik teken om deze reden bezwaar aan tegen de vaststelling van plaats en datum van de ALV, omdat deze door nalatigheid van het bestuur op onreglementaire wijze is vastgesteld.

Quistnix 4 jan 2007 21:34 (CET)Reageren[reageer]

Dit is niet gebeurd door nalatigheid van het bestuur, maar door een vergissing bij het versturen van de uitnodigingen door mij (de secretaris). Ik heb daarvoor in de uitnodiging al mijn verontschuldigingen aangeboden. Wanneer het een onoverkomelijk probleem blijkt, moeten we naar een oplossing gaan zoeken. Galwaygirl 4 jan 2007 22:07 (CET)Reageren[reageer]
Quistnix heeft zich 1 dag voorafgaand aan zijn bericht hier aangemeld voor de vergadering: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Ontmoeten&diff=6350257&oldid=6349476 Dedalus 5 jan 2007 15:09 (CET)Reageren[reageer]
Sinds wanneer is het aanmelden voor een nieuwjaarsbijeenkomst aan wettelijke regels gebonden? - RonaldB 5 jan 2007 23:06 (CET)Reageren[reageer]
Noem het nieuwjaarsbijeenkomst, dat is prima. Als ledenvergadering is de bijeenkomst wettelijk ongeldig (beetje late reactie, maar ik dacht dat iemand met jouw achtergrond dit wel zou moeten begrijpen) - Quistnix 15 apr 2007 21:39 (CEST)Reageren[reageer]

Advies werkgroep

De commissie die vorig jaar is aangesteld om advies uit te brengen inzake de verhoudingen tussen de nl-wikimedia vereniging en de nl-wikimedia stichting heeft de zaken op rij gezet. Wie wenst mee te discussiëren over de bestaande en de gewenste verhoudingen tussen de organisaties, kan dit doen op deze pagina. - Quistnix 15 apr 2007 21:37 (CEST)Reageren[reageer]

Twee opmerkingen mijnerzeids hierover
 • De adviescommissie is in juni 2006 ingesteld. Nu, bijna 10 maanden na instelling, zie ik slechts een overzicht van de situatie, maar geen advies. Moet ik hieruit concluderen dat de adviescommissie niet tot een advies is gekomen?
 • De eerstvolgende ALV (waar dit "advies" besproken zou moeten worden) is over minder dan een week! Om nu nog een hele discussie op te starten lijkt me rijkelijk laat. Tjipke de Vries 15 apr 2007 22:26 (CEST)Reageren[reageer]
Tijdens de ledenvergadering zal worden toegelicht waarom de zaken zo zijn gelopen. Het advies wordt dan ook openbaar gemaakt. - Quistnix 15 apr 2007 22:37 (CEST)Reageren[reageer]
Het lijkt mij eerlijk gezegd zinvoller om over het advies en de gevolgen daarvan te discussiëren dan over de huidige en gewenste situatie. Daar zijn in het verleden IMHO al voldoende woorden aan vuil gemaakt. Sterker nog: dat was de hele aanleiding tot het instellen van die adviescommissie! Om die hele discussie, 6 dagen voorafgaand aan de ALV, nog 'ns dunnetjes overdoen lijkt me niet zinvol. Maargoed, we wachten af. Tjipke de Vries 15 apr 2007 22:52 (CEST)Reageren[reageer]
Het is goed om de feiten op rij te zetten voorafgaand aan de vergadering. Een belangrijke aanleiding tot oprichting van de commissie was dat er geen duidelijkheid bestond over de feiten. Die hebben we nu naar beste weten weergegeven. - Quistnix 16 apr 2007 00:56 (CEST)Reageren[reageer]

Algemene ledenvergadering 21 april 2007

Er wordt een algemene ledenvergadering gehouden op zaterdag 21 april 2007 te Utrecht. Aansluitend een borrel. Elly 17 apr 2007 13:43 (CEST)Reageren[reageer]

De website & zichtbaarheid van de vereniging

Op de ALV kwam de vraag aan de orde of aan deze website wel goed te zien is dat het de website van de Vereniging is. Ik heb de hoofdpagina iets veranderd, maar interessant is misschien om te zien hoe de zusterverenigingen dit doen. Elly 23 apr 2007 15:28 (CEST)Reageren[reageer]


Wikimedia Chapters en User Groups in andere landen (selectie):

Argentina - Australia - Česká republika - CH - Deutschland - España - Eesti - France - Indonesia - Italia - Israel - Norge/Noreg - Österreich - Polska - Rossija - Srbije - Suomi - Sverige - Taiwan - UK - Ukraina

Ik heb dit punt op de ALV ter sprake gebracht en wil hier graag over meedenken. Mijn eerste indruk is,
 1. Op alle beginpagina's van de zusters staat te veel informatie...
 2. ... de website van Wikimedia UK lijkt nog niet af.
 3. In de Nederlandse beginpagina lijkt de link met de kroeg te ontbreken.
Maar ik wil hier nog wel verder naar kijken... En sterke en zwakke punten uitlichten. Wat me ook interessant lijkt is te weten, hoe outsiders deze pagina ervaren. Kan er iemand een kort gebruikersonderzoek doen? - Mdd 23 apr 2007 16:52 (CEST)Reageren[reageer]

Geen idee voor een gewijzigde hoofdpagina

Gegroet. Ik heb er nog een keer over nagedacht, en vind:

 • Onze hoofdpagina zo slecht nog niet...
 • Sterke punten: de header, de twee kolommen, de (relatief) korte lengte, het sjabloon met wikimedia-projecten in kleine iconen
 • Zwakke punten: te weinig relevante actuele informatie

Ik heb zo enige ideeen over mogelijke aanpassingen:

 1. Zet alle huidige informatie over onze wikimedia-organisatie in een subpagina: Over de wikimedia organisatie
 2. De doelgroep van de hoofdpagina is namelijk heel divers:
 • Ervaren leden: die willen vooral actualiteit
 • Onervaren leden: die willen weten wat er speelt
 • Aspirant leden: die willen weten wat de wikimedia voor hen kan betekenen
 • Enthousiaste sympatisanten: die willen weten hoe ze wikimedia kunnen steunen
 • Personen en organisaties door bv Wikipedia beschreven: die willen weten wat achter zit.

Mijn indruk is dat al deze actoren op de eerste plaats willen weten, wat de wikimedia doet, wat speelt... en misschien wie eracht zit. En niet hoe deze boel exact formeel in elkaar steekt (zoals de pagina nu beschrijft). Ik meen dat de pagina op enige punten verbeterd kan worden:

 1. Neem de website van het Engelse WikiProject [1] als voorbeeld.
 2. Begin de linkerkolom met een lijst van actualiteiten met doorverwijzing
 3. Zet in de rechterkolom bovenin een kader over onze wikimedia-organisatie
 4. ... en zet verder elke verdere functie van de webpagina in een apart kader, zoals geldstorten, werkgroepen, conferenties, persberichten of wat
 5. Het sjabloon met wikimedia projecten kan misschien ook in de vorm van een organigram: met links de zgn. werkmaatschappijen en rechts de zgn. beheermaatschappijen. Hieraan toegevoegd kunnen dan een icoon van Wikimedia Nederland en eventueel van zusterverenigingen.
 6. Voeg onder aan de website een mededeling van wanneer de laatste versie is en wie de beheerder van de pagina is.

Dit zijn zo m'n ideeen. Hopelijk kunnen we er wat mee. - Mdd 24 apr 2007 15:32 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi Marcel,
Op de beginpagina's van onze zusterprojecten hebben wij (uiteraard) geen invloed. Dat zijn de wijzen waarop die chapters communiceren met hun chapters, en dat moeten ze doen op de manier die hun het best bevalt. Uiteraard kunnen wij er wel lering uit trekken. De link met de kroeg ontbreekt inderdaad een beetje, dat is vooral gedaan omdat de discussies niet noodzakelijkerwijs direct zichtbaar hoeven zijn voor iedere bezoeker van de website (die alleen informatie zoekt, zoals pers bijvoorbeeld). De gemiddelde Wikimediaan zal de kroeg echter snel genoeg vinden via de recent changes of ervaring middels andere projecten.
Een gebruikersonderzoek zou wellicht leuk zijn, maar helaas heb ik er zelf in ieder geval niet de middelen voor. Ik denk dat we dus vooralsnog vooral moeten handelen zoals ons goeddunkt, zoals we denken dat het het beste is, en hopen op de input van mensen zoals jij.
Dank je voor de analyse van de huidige hoofdpagina. De actualiteiten zouden in de rechterkolom moeten staan. Maar dan vooral de "belangrijke" actualiteiten, dus conferenties, aankondigingen enz. Ik begrijp dat dit niet alle lading dekt. Doneren staat overigens al in de linkerkolom vermeld. (sidebar, dus niet op de pagina, maar bij recente wijzigingen enz). Wellicht dat op die plek ook de werkgroepen link ingevoegd zou kunnen worden. Persberichten zijn er tot op heden eigenlijk zeer weinig geweest. (ik geloof een tweetal uit mijn hoofd, over de conferentie 2006)
Omdat de zusterverenigingen allemaal een bijna gelijk logo dragen (het Wikimedia logo eventueel met de naam van het land eronder), lijkt het me nier erg nodig om die er iedere keer bij te zetten. Overigens merk ik wel dat Wikiversity nog mist bij de projecten.
Helemaal onderaan staat bij mij in ieder geval wel "Deze pagina is het laatst bewerkt op...". Ik denk dat dat is wat je bedoelt met de laatste versie? Verder is er geen echte beheerder van deze Wiki's, we onderhouden in feite deze Wiki ook een beetje weer als gemeenschap. Dat is juist aan een Wiki eigen. Onder de knop "Over Wikimedia" is overigens wel te vinden hoe contact gezocht kan worden.
Ik hoop dat ik ongeveer berepen heb wat je bedoelde. Over een aantal zaken denk ik zeker nog na, en die ga ik denk ik ook wel implementeren, maar ik kijk nog even precies hoe. Met vriendelijke groet, Effeietsanders 6 mei 2007 11:44 (CEST)Reageren[reageer]

Dank voor deze gedetailleerd uitleg. Als ik jou mag samenvatten zeg je wat bold, dat alles in de huidige hoofdpagina een goede reden heeft. Ik kan er nog een argument aan toevoegen in m'n opa's bewoordingen : Waarom zou je alles overhoop halen voor een halve kip en een paardenkop?. De website wordt immers nauwelijks gebruikt. Zou het zo kunnen zijn dat we hier met een kip-ei probleem te doen hebben. Wat was er eerder... de lage gebruik of de demotiverende website/vereniging, waar je maar het liefts niets te zoeken hebt. Ik weet het wel. Er zijn zoveel dingen te doen en er is weinig zo frustrerend om van de eigenwijze editors te prikkelen, die het allemaal toch beter weten. Weet je wat, ik pak er zelf eentje en hou het weer voor gezien? De groeten, Lodewijk & Co - Mdd 8 mei 2007 01:18 (CEST)Reageren[reageer]

Laatste ledenvergadering

Ik heb de oproep tot betalen van contributie in huis (bedankt Ronald), waarin gerefereerd wordt aan een besluit in de ALV van 21 april. Het verslag heb ik helaas (nog) niet gezien. Ik weet het: druk, druk, druk... maar kan iemand mij misschien vertellen wanneer het verslag ongeveer te verwachten is? Groeten Peter van Londen 23 mei 2007 14:09 (CEST)Reageren[reageer]

Het verslag is er inderdaad nog niet. Uit mijn hoofd hier een beeld (maar pin me er aub niet letterlijk op vast). Er is uitgebreid overlegd over de contributie. De vereniging kan natuurlijk meer doen als er meer geld is, daarom volgt uit een contributieverlaging voor iedereen ook een vermindering van de mogelijkheden. Verlaging van de contributie is niet voor iedereen nodig. Sommige aanwezigen pleitten voor een systeem om per persoon een lagere contributie vast te stellen (bijv. studenten, gepensioneerden). Anderen vonden dat ingewikkeld. Moet iedereen zijn financiele of maatschappelijke positie dan aantonen? Dat vonden sommigen ook niet wenselijk. Bovendien kan iemand met een ogenschijnlijk heel goed betaalde baan toch financieel krap zitten. Verzin maar, studerende kinderen, alimentatie, ouders die ondersteund moeten worden... Daarom is uiteindelijk besloten om de standaard contributie te handhaven op 30 Euro, maar mensen die zelf vinden dat ze dat niet kunnen betalen, de gelegenheid te geven minder bij te dragen, met het minimum van 12 Euro. We hopen met de verlaging voor mensen die de 30 Euro te veel vinden, toch meer leden te interesseren. Elly 24 mei 2007 10:36 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb even door de zure appel heengebeten, en het resultaat is hier te vinden: Notulen20070421. Het is vast nog voor verbetering vatbaar. - Galwaygirl 25 mei 2007 19:56 (CEST)Reageren[reageer]
Dank je wel Galwaygirl. Elly 28 mei 2007 09:30 (CEST)Reageren[reageer]
Ja dank je :-) Peter van Londen 8 jun 2007 21:03 (CEST)Reageren[reageer]

11 en 12 juni: Holland Open 2007

Hoi allemaal, Op maandag 11 en dinsdag 12 juni is er weer een HOSC in Amsterdam. Kennisnet heeft aangegeven dat zij voor deze conferentie in het teken van Open Source en Content een flink aantal vrijkaarten beschikbaar heeft, en dat zij die graag uitdelen aan leden van Vereniging Wikimedia Nederland. Dit is dan ook *de* kans om nader kennis te maken met andere "vrije" projecten en een aantal interessante lezingen te volgen van onder meer Florence Devouard (Wikimedia foundation), Chikai Ohazama (Google Earth), Jim Ayre (European Schoolnet), Guillermo Caudevilla (Vodafone), Antony Satyadas, (IBM), Jason Levitt (Yahoo) en Steve Coast (OpenStreetMap). (Zie http://www.hosc.nl) Daarnaast is het natuurlijk ook reuze gezellig om samen hierheen te gaan. Laat snel je interesse blijken, over enkele dagen zal worden uitgelegd hoe je je precies kunt aanmelden.

Kennisnet zal ook net als vorig jaar een stand bemannen samen met Wiki[m/p]edianen. Per dagdeel wordt de assistentie gevraagd van een tweetal Wikimedianen op deze stand om de kans te grijpen en het publiek te overtuigen van het nut van Wiki[p/m]edia, en uit te leggen wat de mogelijkheden zijn. Een zeer leuke ervaring, en ook een uitdaging om anderen te enthousiasmeren. Meld je hiervoor aan op HOSC 2007 als het je wat lijkt.

Op de dinsdag aan het eind van de dag zal er de maandelijkse "Kennisnet Brainstorm" plaatsvinden. Dit keer niet in Zoetermeer, maar in Amsterdam, en wellicht ook op een wat prettiger tijdstip voor velen. Het precieze tijdstip en locatie zullen spoedig worden bekend gemaakt. Meld je aan op Wikipedia en Kennisnet, waar je ook wat puntjes voor een (losse?) agenda kunt aandragen.

Met vriendelijke groet, Effeietsanders 27 mei 2007 21:34 (CEST)Reageren[reageer]

Aanmelding

De kaarten zijn gratis voor leden van Vereniging Wikimedia Nederland. Leden kunnen zich aanmelden via wmnl.hosc@gmail.com onder vermelding van:

 • Dhr/Mw
 • Naam
 • Emailadres
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • (indien anders dan Nederland: Land)

Opmerking: Indien gewenst is het mogelijk om nog lid te worden. Het lidmaatschapsgeld bedraagt 30 euro, maar wanneer je dit op persoonlijke gronden bezwaarlijk vindt, geldt een minimumcontributie van 12 euro. Laat het wel even weten als je als aankomend lid naar de conferentie wilt, zodat de inschrijving alvast gedaan kan worden. Ik hoop veel mensen te mogen verwelkomen! Effeietsanders 27 mei 2007 21:34 (CEST)Reageren[reageer]

Donatie

Sponsoren jullie ook wikipedianen? Bijvoorbeeld in de aanschaf van hardware? --Chaemera 9 jun 2007 16:52 (CEST)Reageren[reageer]

Sorry, na de leaseauto met chauffeur voor de leden van het eerste uur is er helaas geen geld meer over voor sponsoring van gewone stervelingen (vereniging van ongeveer 20 leden die max 30 euro contributie betalen, wat denk je zelf?!). Tjipke de Vries 10 jun 2007 16:53 (CEST)Reageren[reageer]

Aankondiging verkiezing leden Board of Trustees

Een mogelijk bijgewerkte versie van deze tekst staat op meta. Siebrand 11 jun 2007 12:17 (CEST)Reageren[reageer]


Hallo allemaal.

Het verkiezingsproces 2007 voor de Board of Trustees van de Wikimedia Foundation begint op 10 juni 2007. Wikimedianen krijgen de gelegenheid om drie personen te kiezen die redacteuren van Wikimedia-projecten in de hele wereld vertegenwoordigen. De drie verkozen kandidaten worden lid van de Board of Trustees voor een termijn van twee jaar die afloopt in juni 2009. Leden van de Board of Trustees zijn het hoogste besluitvormende orgaan van de Wikimedia Foundation.

De verkiezing verloopt als instemmingsverkiezing met behulp van speciaal daarvoor geschreven programmatuur (die op dit moment besproken wordt). Voorafgaand aan de stemming is er een ondersteuningsfase, waarin iedere kandidaat een bepaald aantal ondersteuningen voor hun kandidatuur moeten verkrijgen. Tijdens de beslissende stemronde kan iedere stemgerechtigde voor iedere kandidaat maximaal één stem uitbrengen. De kandidaten met de meeste stemmen worden verkozen verklaard. In het geval van stakende stemmen wordt er een volgende ronde tussen de betrokken kandidaten georganiseerd.

De stemming vindt plaats via een gesloten stemming (de namen van de stemmers en de gesteunde kandidaten worden open via de wiki openbaar gemaakt). Het tellen van de stemmen wordt uitgevoerd door een externe partij waar op dit moment gesprekken mee lopen.

Kandidaten

Geïnteresseerden dienen hun kandidatuur kenbaar te maken door het invullen van een formulier op Meta tussen 10 juni 2007 00:00 (UTC) en 23 juni 2007 23:59 . Inschrijvingen na die datum worden niet toegelaten. Kandidaten moeten aan drie voorwaarden voldoen:

1. U heeft tenminste aan één project van Wikimedia bijgedragen één jaar voor 1 juni 2007, zoals te zien is aan de datum van uw eerste bewerking en u heeft tenminste 400 bewerkingen uitgevoerd met dezelfde gebruikersnaam op hetzelfde project op 1 juni 2007.

2. U maakt uw echte naam bekend en bent tenminste 18 jaar oud. (Omdat de identiteit van leden van de Board openbaar is, is het niet mogelijk anoniem of onder pseudoniem een plaats in de Board of Trustees te bezetten.)

3. U krijgt tenminste het vereiste aantal steunbetuigingen van stemgerechtigde gebruikers. Steunbetuigingen worden geplaatst door de gebruikers die de steun betuigen op de daarvoor bestemde pagina gedurende de periode waarin kandidaten geaccepteerd worden.

Kandidaten krijgen tot twee weken om zichzelf te presenteren aan de rest van de gemeenschap van Wikimedia via een verklaring van kandidaatstelling. Vertaalcoördinatoren vertalen de verklaring van kandidaatstelling in een aantal andere talen voordat de verkiezing start. Hoe eerder een een kandidatuur bekend wordt gemaakt, hoe groter de kans dat de verklaring van kandidaatstelling wordt vertaald in andere talen voordat de verkiezing start.

Stemgerechtigden

Een gebruiker is stemgerechtigd als die al tenminste drie maanden bijdraagt aan een project van Wikimedia, geteld vanaf 1 juni 2007 (dat is vanaf voor 1 maart 2007), zoals te zien is aan de datum van uw eerste bewerking en u heeft tenminste 400 bewerkingen met dezelfde gebruiker gemaakt op 1 juni 2007.

Stemgerechtigden kunnen steun betuigen aan maximaal drie kandidaten. Kandidaten kunnen steun betuigen aan maximaal twee andere kandidaten anders dan zichzelf. Overige regels ten aanzien van steunbetuigingen staan op de pagina over steunbetuigingen.

Gebruikers kunnen hun bewerkingen van verschillende projecten niet combineren om tot het vereiste aantal van 400 bewerkingen te komen om stemgerechtigd te zijn: zij dienen 400 bewerkingen uitgevoerd te hebben op één project en om steun te betuigen of om te stemmen, dient de eerste bewerking van die gebruiker niet later dan drie maanden voor 1 juni 2007 te zijn uitgevoerd. Voor kandidaten is dat niet minder dan één jaar voor 1 juni 2007

In het geval u stemgerechtigd zou zijn op meer dan één project, mag u slechts in één project uw stem(men) uitbrengen.

Tijdspad

Kandidaatstelling:

 • Vangt aan op: zondag 10 juni 2007 0:00 (UTC)
 • Eindigt op: zaterdag 23 juni 2007 23:59 (UTC)

Steunbetuigingen:

 • Vangt aan op: zondag 17 juni 2007 0:00 (UTC)
 • Eindigt op: zaterdag 23 juni 2007 23:59 (UTC)

Stemmen:

 • Vangt aan op: donderdag 28 juni 2007 0:00 (UTC)
 • Eindigt op: zaterdag 7 juli 2007 23:59 (UTC)

De stemming vindt plaats via een gesloten stemming (de namen van de stemmers en de gesteunde kandidaten worden open via de wiki openbaar gemaakt). Het tellen van de stemmen wordt uitgevoerd door een externe partij waar op dit moment gesprekken mee lopen.

Vertalers

Als u een andere taal dan Engels beheerst, dan wordt uw hulp bij het vertalen van dit bericht en het posten daarvan in de Wikimedia-projecten van die taal zeer op prijs gesteld. Stel ons alstublieft op de hoogte van uw inspanningen op Meta op meta:Board elections/2007/Translations#Wikimedia projects.

Als u wilt helpen bij het vertalen van andere aankondigingen, voeg uw naam dan alstublieft toe op meta:Board elections/2007/Translations#Coordinators by languages.

Vragen kunt u stellen op de overlegpagina's bij de officiële pagina's of kunt contact opnemen met leden van het Election Committee (hieronder genoemd).

Tenslotte willen we alle kandidaten veel succes wensen in deze verkiezing.

Hoogachtend,
Kizu Naoko
Philippe
Jon Harald Søby
Newyorkbrad
9 juni 2007 22:42 (UTC), Wikimedia Board Election Steering Committee 2007

WCN - uitstel Oproep voor Sprekers

Op 27 oktober organiseert de Vereniging Wikimedia Nederland voor de tweede maal de Wikimedia Conferentie Nederland.

Op verzoek van een aantal geïnteresseerden zal de deadline voor het indienen van voorstellen voor de Wikimedia Conferentie Nederland worden verplaatst van 1 juli naar 14 juli. Eenieder wordt tot die tijd van harte uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor presentaties, in het bijzonder ook *korte* presentaties van 5 minuten die over van alles kunnen gaan. Het idee is om op die manier ook kleinere projectden, ook subprojecten binnen een wikipedia of wikibooks, de kans te bieden om zich te presenteren en zo geïnteresseerden te werven of een discussie op gang te brengen.

Daarnaast is er op de Wiki van Vereniging Wikimedia Nederland een brainstormlijst opgesteld waarbij ideeën kunnen worden aangedragen voor presentaties. Iedereen wordt ook van harte aangemoedigd om hieraan bij te dragen, en ook sprekers te zoeken bij de onderwerpen. Samen weten we meer, en kunnen we ook een leuk programma opstellen. Ik hoop van harte op jullie input.

Met vriendelijke groet, Effeietsanders 30 jun 2007 00:15 (CEST)Reageren[reageer]

Hoofdpagina

Weet iemand hoe je de kreet "Hoofdpagina" van de hoofdpagina kan verwijderen? Op Wikipedia is dat allang weg... ik vind het zo amateuristisch staan. Elly 7 jul 2007 15:30 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi Elly. Open MediaWiki:Common.css en voeg daaraan toe de volgende tekst:
body.page-Hoofdpagina h1.firstHeading { display: none; }
En weg is de titel. Groeten Peter van Londen 9 jul 2007 22:46 (CEST)Reageren[reageer]

Waarom ben ik verwijderd??

Beste mensen, omdat ik sinds kort internet heb, heb ik mij, enthousiast, aangemeld om onder mijn naam te kunnen bijdragen aan wikipedia. Ik ben begonnen om (thuis in mijn kladblok) een artikel te schrijven over ayahuasca, hetgeen met mijn drukke werkzaamheden meer tijd heeft gekost dan ik zelf gewild had. Gisterenavond bestond ik nog als gebruiker maar vandaag bestond ik niet meer. kan iemand mij vertellen waarom?

Het artikel dat er stond over Ayahuasca was verbonden met Santo Daime en dat vond ik erg POV. daarom wou ik graag een wat meer encyclopedisch artikel schrijven maar moest eerst m'n eigen kennis wat uitbreiden. Nu dat artikel is verdwenen geeft dat de ruimte voor een beter artikel Ik hoop vandaag een aanzet tot een artikel over Ayahuasca in te brengen.

Ik hoop dat ik het deze keer allemaal wel goed snap, en gewoon een gebruikersaccount kan opbouwen.

gaarne reactie via mijn email: rutgercolin.kips@gmail.com of via deze kroeg.

Alvast bedankt,--Rutgercolin.kips 15 jul 2007 13:26 (CEST)Reageren[reageer]

Misschien haalt u nl.wikimedia.org en nl.wikipedia.org door elkaar? Probeert u eens of u de betreffende info daar kunt vinden: http://nl.wikipedia.org (Dit is de website van Vereniging Wikimedia Nederland). Met vriendelijke groet, Effeietsanders 15 jul 2007 15:56 (CEST)Reageren[reageer]

Ik denk dat je gelijk hebt, sorry voor de verwarring, maar het moet mij allemaal nog een beetje duidelijk worden. Ik hoop d'r snel uit te komen... groet,--Rutgercolin.kips 15 jul 2007 17:34 (CEST)Reageren[reageer]

Blog over Wikibooks

Er bestaat nu een blog dat gaat over de Nederlandstalige Wikibooks, zie alhier: http://wikibooks.web-log.nl Peter van Londen 25 jul 2007 10:30 (CEST)Reageren[reageer]

Het kan snel gaan: Wikibooks.web-log.nl is gesloten. De opvolger is te vinden op http://wikimedia.web-log.nl/ waarop niet allen geblogd wordt over Wikibooks maar dus over alle projecten van Wikimedia. Groet Peter van Londen 17 aug 2007 23:07 (CEST)Reageren[reageer]

Wikimedia Conferentie 2007: Voorinschrijvingen open!

Beste allemaal,

op zaterdag 27 oktober organiseert Wikimedia Nederland de jaarlijkse Wikimedia Conferentie Nederland. Dit jaar met het thema "Wiki's en educatie". De conferentie gaat om 10 uur van start en duurt 17:30. Het programma bevat ondermeer lezingen door Eliane Metni, directeur van de International Education Association uit Libanon en voorzitter van iEARN-Libanon, Cormac Lawyer, promovendus gespecialiseerd in Wiki's en educatie, Hans de Zwart van Moodle en Florence Devouard, de voorzitter van de Wikimedia Foundation. Daarnaast bevat het programma een breed spectrum aan lezingen en discussies uit de gemeenschap en van daarbuiten. Het volledige programma is binnenkort te vinden op de website van de conferentie.

Leden van de Vereniging Wikimedia Nederland betalen 15 euro entree tijdens de voorinschrijvingen. Niet-leden betalen 35 euro, maar kunnen tijdens de voorinschrijving nog lid worden van de vereniging en betalen dan in totaal 30 euro. Dat is dus vijf euro goedkoper. Dit aanbood is alleen geldig tijdens de voorinschrijvingen, die sluiten op 12 oktober. Aan de deur zijn de kaartjes voor leden en niet-leden respectievelijk 25 en 45 euro. Lunch is inbegrepen. Schrijf je snel in op http://www.wikimediaconferentie.nl/registraties . Ik hoop van harte velen van jullie te mogen ontmoeten, en vooral dat we er een gezellige dag van maken.

Met vriendelijke groet, mede namens Siebrand en Husky,

Lodewijk Gelauff / Effeietsanders 31 aug 2007 17:41 (CEST)Reageren[reageer]

Wikibooks, Wikijunior, Kookboek en Wikiversity

Voor diegenen die projectoverstijgend denken, graag opmerkingen in de lerarenkamer van Wikibooks voor een voorstel om al projecten in de aanhef te hosten bij Wikibooks. Bedankt alvast voor het meedenken Peter van Londen 13 sep 2007 12:22 (CEST)Reageren[reageer]

Mijlpaal Wikiquote

Vandaag is op de Nederlandstalige Wikiquote het 500e artikel gemaakt door q:Gebruiker:Riki en het heet q:Palindromen. Peter van Londen 1 okt 2007 22:37 (CEST)Reageren[reageer]

Oprichting OpenDoc Foundation

Aanstaande dinsdag wordt de OpenDoc Foundation opgericht in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, zie http://nl.opendocsociety.org/ Dedalus 20 okt 2007 20:56 (CEST)Reageren[reageer]

Ziet er erg interessant uit, helaas kan ik die dag niet. Maar we komen ze vast nog wel tegen in de toekomst :) Effeietsanders 22 okt 2007 12:08 (CEST)Reageren[reageer]


wiki.ubuntu.com/DutchTeam/ReleaseParty op zat. 27 okt. 2007 in Hilversum

Tegelijkertijd met de Wikimedia Conferentie Nederland 2007 in Amsterdam, vindt in Hilversum plaats: wiki.ubuntu.com/DutchTeam/ReleaseParty op zat. 27 okt. 2007 in Hilversum

 • Kunnen jullie op de Wikimediaconferentie in Amsterdam ook de nieuwe release van Ubuntu (7.10 Gutsy Gibbon) leveren op CD.
 • Danwel een over en weer combi maken.

Er is enige overlap qua doelgroep, organisatie en samenwerkingspartners:
Ubuntu-nl.org zal een Gutsy Release Party organiseren, dit lijkt ons de beste manier om andere Ubuntu gebruikers te leren kennen. Zit je met onopgeloste vragen? Wil je graag uitpakken met je nieuwste CompizFusion desktop? De Gutsy Release Party is op 27 oktober 2007 in Hilversum.
Doel: Voorstelling van de kersverse Ubuntu versie: Gutsy Gibbon 7.10. Meet and greet met andere enthousiaste Ubuntu gebruikers, wie zijn de mensen op IRC en op 't forum? Veel praten en plezier maken terwijl iedereen zijn desktop kan komen laten zien. Nieuwe Ubuntu gebruikers voorzien van passende hulp en advies. Publiek kennis laten maken met Ubuntu en Open-source d.m.v. diverse voordrachten door relevante sprekers.
Wanneer? Waar?
Datum: 27 oktober 2007
Tijd: 10.00 tot 21.00 uur
Plaats: Hilversum, OBS Goudenregenschool, Augustinushof 59, 1216 LD (wijk Kerkelanden)

Voor meer info: https://wiki.ubuntu.com/DutchTeam/ReleaseParty

Als iemand zorgt dat we in Amsterdam een stapeltje CD's krijgen morgenvroeg, dan willen we ze wel uitdelen... Voor adres, zie http://wikimediaconferentie.nl. Groet, Siebrand 26 okt 2007 23:58 (CEST)Reageren[reageer]

nieuw postadres voor krantenknipsels nodig

Ik heb mijn gegevens weggenomen van w:nl:Wikipedia:Media-aandacht. Het is gewoon verborgen. Nu ik de knipsels heb overgedragen zou er een ander postadres opgegeven moeten worden. Herwerk best ook de rest van tekst. Groet, --Walter 29 okt 2007 10:28 (CET)Reageren[reageer]

Wikimedia carriere

Beste leden en niet leden,

Tijdens de conferentie afgelopen zaterdag heb ik veel enthousiaste mensen ontmoet. Mensen die ook zelf de handen uit de mouwen willen steken voor de Vereniging en de Wikimedia projecten, die zo hun wikimedia carriere willen vervolgen.

Het bestuur heeft talloze ideeën, die we zelf niet kunnen verwezenlijken, simpel vanwege het feit dat we ook vrijwilligers zijn, met andere verplichtingen. Maar misschien ook omdat iemand anders het beter kan. Kortom, inzet van de leden of niet-leden is gewenst! Zodat we meer succes hebben als vereniging.

Ik zoek dus mensen die willen meehelpen. Hieronder staat een lijstje met mogelijke activiteiten.

Zet er gerust meer bij, of mail mij als je echt wilt meehelpen.

Elly 29 okt 2007 17:17 (CET)Reageren[reageer]

 • Enquete maken voor leden en niet-leden. Met gesloten en open vragen zoals:
  • Wat verwacht je van de vereniging?
  • Waarom ben je lid, waarom ben je geen lid?
  • Wat vind je van de huidige activiteiten?
  • Vul zelf maar aan en in.
 • Aparte omgeving maken voor oudere wikipedianen
  • Zou het nuttig zijn om, buiten de huidige wikipedia en andere projecten om, een besloten omgeving te maken voor de "oudere" gebruiker. Ik merk dat oudere gebruikers door taalgebruik, moeilijkheden met de digitale omgeving, etc. niet goed hun weg vinden op met name Wikipedia. Terwijl ze zoveel te vertellen hebben, over inhoudelijk waardevollen en onvervangbaar kennis beschikken. Denk alleen maar aan de emeritus hoogleraren. Maar ook gepensioneerde andere wetenschappers of leerkrachten. Het aantal digi-ouderen zal de komende jaren enorm gaan groeien. Wie ziet er wat in, om zoiets te starten? Een plek waar deze mensen beschermd kunnen werken, kunnen knoeien, kunnen leren en prutsen, om het resultaat na afronding te verplaatsen naar de wikimedia projecten?
 • jurist/onderzoeksopdracht/pro deo advocaat
  • Er zijn vele juridische vragen rond de wikimedia projecten. Denk alleen maar aan de copyright kwesties. We kunnen proberen deze vragen te laten onderzoeken door een advocaten kantoor (pro deo natuurlijk), of door een student met begeleiding van een universiteit. Wie verzamelt deze vragen, wie wil er een onderzoeksvoorstel van maken, wie wil proberen er een advocatenkantoor of een universiteit voor te interesseren?
   • Ik ben bezig met een mogelijke sponsor waar we twee rechtenstudenten precies met deze onderwerpen bezig kunnen laten zijn. Hierover (hoop ik) binnenkort meer te kunnen melden. Siebrand 30 okt 2007 22:19 (CET)Reageren[reageer]
 • Subsidieaanvragen
  • Wie wil helpen om subsidieaanvragen te schrijven voor projecten? Zoals die hierboven, of andere?
 • Wie neemt contact op met Monumentenzorg Amsterdam, om te proberen automatische dataoverdracht voor elkaar te krijgen, van hun vrije foto's
 • Wie wil brieven schrijven (te ondertekenen door het bestuur) naar de Tweede Kamer voor foto's van de kamerleden. Idem, naar de VNG (voor alle burgemeesters). Idem naar .... Naar de RVD heeft zo een brief succes gehad, er is vast meer te bereiken!

Nieuwe logo's? Nieuwe logo's!

Er worden nieuwe logo's voorgesteld voor Wikibooks en Wikijunior. Interesseert je dat, doe dan mee:

Groeten Peter van Londen 26 nov 2007 21:19 (CET)Reageren[reageer]


Wikiversity

Als Nederlandstalige tak hebben we Wikimedia-projecten als Wikipedia, Wikibooks, Wikiwoordenboek, Wikiquote, Wikisource en Wikinews. Sommige projecten, zoals Wikipedia, lopen goed qua participatie. Andere projecten lopen wat minder of vrijwel niet.

Het laatste project dat gestart is, is Wikiversity. Een Nederlandstalige versie hebben we (nog) niet. Ik heb me er al langer mee beziggehouden proberen uit te vinden wat nu eigenlijk Wikiversity is. De Wikiversianen weten het zelf ook nog niet helemaal, met name het verschil tussen Wikibooks en Wikiversity.

Ik kom tot het volgend verhaal: Wikibooks heeft het doel het maken van on-line boeken, terwijl Wikiversity tot doel heeft het ter beschikking stellen van een leeromgeving. Wikibooks is vrij statisch, terwijl Wikiversity inter-actief kan zijn. Wikiversity kan origineel onderzoek bevatten, terwijl de overige Wikimedia-projecten dat niet hebben. Maar Wikibooks kan bijvoorbeeld wel boeken maken die gebruikt worden door Wikiversity in een leertraject. Wikiversity kan ook teruggrijpen op Wikipedia-artikelen en ook externe bronnen (als java-applets, etc). Nu is het echter ook zo dat in Wikiversity content is dat eigenlijk op Wikibooks thuishoort en dus verwart.

Dus in principe is Wikiversity voor het opstellen van leerprogrammen en het aanbieden van cursussen. Het toppunt zou zijn het kunnen volgen van een cursus die begeleid wordt door een expert(e) op dat gebied.

Bart-Jan de Vreede (boardmember Wikimedia Foundation) is geïnteresseerd in het opzetten van een Wikiversity in de Nederlandse taal en heeft dat op de laatste WCN2007 samen met Cormaggio (Zugpferd van de EN-WV), die daar een presentatie gaf over Wikiversity en Gebruiker:Inge Habex en met mij besproken. Er zijn daarvoor 2 mogelijkheden:

 1. een separaat project NL-Wikiversity
 2. hosting bij Wikibooks als onderdeel daarvan, met een mogelijkheid Wikiversity later af te splitsen.

Ik ben behoorlijk sceptisch, juist omdat de participatie van gebruikers op andere projecten dan Wikipedia, vrij laag is. Als we dus daarmee bereiken dat de Wikibooks gemeenschap wordt opgedeeld en beide projecten dood bloeden, is dat dus niet helemaal de bedoeling. Aan de andere kant kan Wikiversity mensen aantrekken, die op zich niet in Wikibooks en/of Wikipedia geïnteresseerd zijn.

Ik zou graag hier willen kijken of er meer mensen zijn die Wikiversity van de grond willen opbouwen, daarnaast ben ik geïnteresseerd in andere meningen tav Wikiversity starten.

(deze boodschap staat ook op Wikibooks en de Kroeg van Wikipedia) Peter van Londen 9 dec 2007 17:10 (CET)Reageren[reageer]

Ja ik ben geïnteresseerd

Aub hier aangeven of je mee zou willen helpen (en aangeven of je optie 1 of 2 ziet zitten):

 1. ..

Ik wil wel meedoen. henk.wildschut_AT_wildschut.com

Andere meningen en discussie

..

Visiebijeenkomst

Beste leden,

Vereniging Wikimedia Nederland bestaat inmiddels ruim anderhalf jaar, en begint te groeien richting een volwassen vereniging. Wikimedia Nederland begint gevestigder te raken, en de eerste successen zijn geboekt met de Werkgroep Vrije Media, de Workshops en de jaarlijkse Wikimedia Conferentie Nederland.

Het Bestuur wil graag samen met de leden een visie/strategie uit zetten voor de Vereniging, en is van mening dat hier een "in real life" bijeenkomst voor nodig is. Het Bestuur organiseert daarom op 26 januari 2008 een visiebijeenkomst in Utrecht om hierover met de leden van gedachten te wisselen. De bijeenkomst vindt plaats vanaf 13.00 aan de Vondellaan 104 in Utrecht. Meld je even aan via een e-mail aan het secretariaat (wm-nl at wikimedia punt org). Deze bijeenkomst heeft geen formele status, maar dient vooral om er gezamenlijk tot een visie te komen, hoe het op de langere termijn verder moet met Vereniging Wikimedia Nederland. Aan de hand van deze strategie kan het Bestuur dan nader uitwerken hoe zij haar activiteiten wil ontplooien.

Om de gedachten te vormen heeft het bestuur een paar stellingen geformuleerd. Heb je ideeën dan kan je ook jouw stelling van te voren insturen. Deze stellingen zullen op een later tijdstip (ongeveer een week tevoren) per mail aan de leden worden toegestuurd.

Ik hoop van harte velen van jullie in Utrecht te zien. Meld je svp aan via Ontmoeten.

Met vriendelijke groet, namens het Bestuur van Vereniging Wikimedia Nederland,

Lodewijk Gelauff 26 dec 2007 12:12 (CET)Reageren[reageer]