Wikimedia:De kroeg/Archief20050920

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wikimania

Wikimania was een uitstekende gelegenheid om mensen te leren kennen. Er waren best veel Nederlanders en ik constateerde dat die zich uitstekend vermaakt hebben. Ook Jan-Bart en Annemiek van Kennisnet waren er; Jan-Bart gaf een uitstekende presentatie over wie Kennisnet is en waar Kennisnet mee bezig is. Ik vond het geweldig om te horen dat er mensen zijn die nu geinteresseerd zijn om op een laatste dinsdag van de maand naar Kennisnet te komen om deze samenwerking die er tussen Wikimedianen en Kennisnet is levendig te houden.

Zelf ben ik zeer intensief bezig geweest met allerlei zaken rond Ultimate Wiktionary, ik heb twee presentaties gegeven. Voor mij was de waarschijnlijke samenwerking met [Logos http://www.logos.it Logos] en de samenwerking met Wolfgang en Ascander om het technisch mogelijk te maken ook gebarentaal in de Ultimate Wiktionary op te nemen het meest belangwekkend. Ik heb niet eens tijd gehad om naar een feestje te gaan echter die samenwerking was een feest.

Op de maandag was er een bijeenkomst van de board met de boards van de chapters. Mij werd toegestaan om in deze vergadering aanwezig te zijn omdat bekend is dat ik actief betrokken ben bij de oprichting van een chapter voor Nederland. De belangrijkste punten zijn:

  • Hou als chapter zoveel mogelijk afstand van de projecten; hiermee voorkom je in hoge mate dat je aangesproken wordt als men iets juridisch wil afhandelen.
  • Wanneer we juridisch aangesproken worden, dan reageer je niet naar de partij die je aanspreekt. Je doet eerst je research, hiervoor is juriwiki-l een bron en hiervoor moet je desnoods naar een advocaat !!
  • DO NOT PANIC, STAY CALM .. was een belangrijk advies..
  • In principe is elke editor aan een Wikimedia project persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij doet. De Wikimedia Foundation kiest wanneer zij in een conflict als organisatie meedoet. Een trol of een POV pusher zoekt het fijn zelf uit.
  • Voor contracten over het gebruik van de diverse trademarks wordt gewerkt aan een standaard contract
  • Er werd uitgebreid gesproken over geld (van de chapters) en hoe dat te gebruiken.
  • Er wordt gewerkt aan betere methoden om de chapters met elkaar te laten communiceren.

Samengevat, het was goed om te zien hoe de drie chapters en de board elkaar bijpraatten en, dat er in een korte tijd veel besproken werd. Een aantal zaken die hier besproken werden hebben een directe impact op de overwegingen die we in deze wiki maken. De bestaande chapters geven met name heel nadrukkelijk aan dat afstand tussen de chapters en de projecten belangrijk is, met name om juridische conflicten zo veel mogelijk af te wenden. GerardM 12 aug 2005 08:26 (UTC)

Ik ben het niet eens met "Wanneer we juridisch aangesproken worden, dan reageer je niet naar de partij die je aanspreekt." - je moet juist wel direct reageren. Even laten merken dat je ze gehoord hebt en hun klacht serieus neemt. Wat je niet moet doen, is a priori alvast hun wensen inwilligen. Maar je even melden en zeggen dat je de zaak in onderzoek hebt, is een goede zaak. - André Engels 12 aug 2005 09:17 (UTC)
Ik bericht hier wat Soufron heel duidelijk stelde; eerst doe je je huiswerk dan pas reageer je. GerardM 12 aug 2005 12:05 (UTC)
Ik heb het nog eens nagevraagd, en Soufron bedoelde het woord 'reageren' anders dan ik het had begrepen. Toen hij zei 'niet reageren' bedoelde hij 'geen uitspraken doen die later als een belofte/beslissing uitgelegd kunnen worden', en niet 'geen contact hebben', zoals ik het had gelezen. - André Engels 13 aug 2005 09:13 (UTC)
In de meeting zei hij het sterker dan dat hij dat in de mail wisseling deed; het is beter om niet te reageren omdat menigeen niet in staat is om op een goede manier te reageren. Het is beter om niet direct te reageren dan te reageren met ongewenste emotie. Door eerst afstand te nemen, de dingen uit te zoeken voorkom je die emotie. Zonder meer moet je beleefd zijn maar het is beter om eerst te weten waar het nu precies over gaat en te weten waar je staat. GerardM 13 aug 2005 12:02 (UTC)
Nog even over juridisch aangesproken worden (de aansprakelijkheid van een rechtspersoon volgens het BW). Omdat Wikimedia.inc de juridisch eigenaar is van de domeinnaam wikipedia.org (nl.wikipedia.org is slechts een subdomein) kan WM-NL niet juridisch voor de inhoud o.i.d. aansprakelijk gesteld worden. Dat is dan misschien wel een puntje voor de overeenkomst tussen Inc en NL ?? De ISP (als in NL) zou, voorzover ik weet, hooguit gedwongen kunnen worden een site met onwettige informatie (bv aanzet tot terrorisme) uit de lucht te halen (en eventueel verkeersgegevens ter beschikking te stellen, maar dat is dacht ik nog geen wet). RonaldB 14 aug 2005 00:18 (UTC)
Deze theorie is volgens Souffron onjuist. In Frankrijk en Duitsland is het zeker niet zo. Volgens Souffron is het wanneer je hier niet heel expliciet in bent (ook in je gedrag) zo dat een Wikimedia-nl aansprakelijk gesteld kan worden. GerardM 14 aug 2005 11:26 (UTC)

Ordelijke discussie

De discussie op deze wiki verloopt zeer ordelijk. Een startpunt met verwijzingen naar alle pagina's met discussie over het oprichten van een organisatie in Nederland is Oprichting organisatie. Voorlopig is er nog niets besloten over het oprichten van een organisatie, zijn alle voorstellen concept, en is de status van alles in discussie. De idee gaat uit naar een het oprichten van een zogeheten local chapter van de Wikimedia Foundation Inc in Nederland. Een gepaste vertaling van chapter lijkt afdeling te zijn. Chapters binnen de Wikimedia Foundation Inc richten zich op alle projecten en alle talen. Gezocht wordt naar een breed draagvlak voor het oprichten van een organisatie. De eerste stap daartoe lijkt te zijn overeenstemming te bereiken over de doelstelling. Een eerste nl.wikimedia.org ontmoeting is in voorbereiding om in real life onder andere te spreken over de doelstelling, die uiteraard nog niet vast staat. Dedalus 14 aug 2005 13:09 (UTC)

Grappig dat je zegt dat de discussie "ordelijk" verloopt, volgens mij is er vooral geen discussie... Fruggo 14 aug 2005 15:25 (UTC)

Wikipedia Ontmoet en Groet

Misschien ten overvloede, maar er zijn wellicht ook enkelingen hier die Wikipedia NL niet volgen. Door de wikipedianen wordt een informele Ontmoet en Groet barbecue georganiseerd. Misschien willen sommige wikimedianen daar ook aan deelnemen. Voor aanmelding en informatie zie Wikipedia:Ontmoeten. Ellywa 16 aug 2005 08:29 (UTC)

Gezellig, misschien kunnen we dan wel discussiëren over een chapter. Ik kom naar de bbq. Dedalus 17 aug 2005 09:18 (UTC)

Board meeting

18 Augustus heeft er op IRC een bestuursvergadering plaatsgevonden waarbij ook een vertegenwoordiging van de lokale chapters aanwezig was. Het verslag staat op meta: [1]. Fruggo 23 aug 2005 08:32 (UTC)


Waar is de tijd gebleven dat we eerst overleg voerden voordat we naar een "opiniepeiling" grijpen?

Wanneer je meent dat het toewijzen van de moderator rol niet geregeld is. Dan klopt dat. Voor mij is het ook onduidelijk waarom er zo'n grote toevloed van bureacraten nodig is.

Het moderatorschap is in feite niets meer dan het bezit van een aantal knopjes. Dedalus is op de nl.wikimedia het meest actief aanwezig. Ik ben van mening dat hij daarom bij uitstek geschikt is om eventueel vandalisme te bestrijden. Verder meen ik dat hem in het verleden verweten is dat hij er een "rotzootje" van maakte. Nu heeft hij de ruimte om achter zichzelf op te ruimen. GerardM 18 sep 2005 18:27 (UTC)

Gerard, jij wordt geacht hier deel uit te maken van een gemeenschap, en met die gemeenschap te overleggen. Dat is je al heel vaak gezegd, en toch ga je maar door. En als ik je dan vraag om even naar #nl.wikimedia te komen, flits je er binnen 1 seconde vandoor en reageer je ook niet op mijn oproep. Je suggestie dat we eerst met jou moeten overleggen en dan pas naar een opiniepeiling moeten "grijpen" slaat nergens op; met jou valt niet te overleggen, dat is nu juist het probleem. Jij gaat gewoon toch steeds weer je eigen gang, hoewel je steeds weer wordt gezegd daar mee te stoppen.
Wat hier nu weer is voorgevallen is slechts één aflevering in een hele reeks.
Dedalus heeft het verwijt gekregen dat hij door zijn acties hier een rotzooi van de discussies heeft gemaakt. Hij is dus een controversieel figuur hier en is daarom niet de voor de hand liggende persoon om de bevoegdheid tot het wissen van pagina's aan te geven. Dat lijkt me zo duidelijk dat ik me plaatsvervangend schaam het nog te moeten uitleggen.
Bovendien is je aktie geheel in strijd met het beleid hier tot nu toe. Daarom had je dus dienen te o v e r l e g g e n .
Muijz 18 sep 2005 19:16 (UTC)
Gerard, jij bent degene die zonder overleg een actie hebt ondernomen die in strijd was met een door jezelf vastgesteld beleid. Deze opiniepeiling is slechts een klein middel om de consensus-gedachte weer terug te krijgen op nl.wikimedia. Er zijn ook ingrijpender middelen denkbaar. -- Quistnix 18 sep 2005 19:57 (UTC)