Strategie/Strategie 2022-2024/Strategisch Kader 2022-2024

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Strategisch Kader 2022-2024

Het meerjarenprogramma 2022-2024 is het formele antwoord van WMNL op de Movement Strategy 2030. Omdat WMNL al enkele jaren geleden begonnen is het werkpakket te richten op de Strategic Direction (de basis van de Movement Strategy (MS)), is er geen radicale koerswijziging inzake doelen, doelgroepen en activiteiten ten opzichte van eerdere jaren. We gaan verder met aandacht voor wie nog mist binnen de gemeenschap en wat nog mist in de projecten, en richten ons in 2022-2024 met name op de volgende aanbevelingen:

Wij hebben voor deze onderwerpen gekozen omdat ze verder bouwen op onze ervaring en successen van de afgelopen jaren, en omdat ze aansluiten bij de kansen en bedreigingen die we voor de komende jaren verwachten.

Kansen grijpen

  • de maatschappelijke aandacht voor eerlijk delen van kennis, vooral voor en door ondergerepresenteerde groepen, biedt kansen voor het realiseren van onze missie.
  • WMNL heeft een netwerk van partners in de erfgoed- en onderwijssectoren en heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan in het ontwikkelen en uitvoeren van samenwerkingsprojecten. Dit zal ons in staat stellen om in te spelen op kansen voor projectontwikkeling geboden door het actieve beleid van de Nederlandse overheid inzake digitalisering van erfgoed, m.n. koloniaal erfgoed. Dit biedt ook kansen om onze samenwerking met publieke instellingen te bestendigen.

Bedreigingen het hoofd bieden

  • het gebrek aan vernieuwing/verjonging, en de geringe diversiteit, van de Wikimediagemeenschap en van de groep vrijwilligers die zich inzet voor WMNL-activiteiten, belemmert het vermogen om de Movement Strategy 2030 doelen inzake inclusie en impact te bereiken. Het kan zelfs leiden tot burnout bij vrijwilligers en medewerkers. In vergelijking met eerdere jaren zullen we meer aandacht besteden aan het mobiliseren van nieuwe bewerkers.
  • WMNL is financieel zeer afhankelijk van de Wikimedia Foundation. Dit is een zwak punt, vooral omdat de toekomstige koers van WMF ten opzichte van chapters onduidelijk is. Wij gaan onze groeiende ervaring in het genereren van projectfinanciering inzetten om meer fondsen te realiseren, en gaan ons netwerk van donateurs actief uitbouwen.

← Terug | Lees verder →