Home

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Welkom op de Wiki van de Vereniging Wikimedia NederlandDe Vereniging Wikimedia Nederland zet zich in om vrije kennis te verzamelen en voor iedereen te ontsluiten.

Wikimedia Nederland ondersteunt de vrijwilligers die Wikipedia en andere Wikimedia-websites bewerken,
werkt samen met kennis- en erfgoedinstellingen,
ontwikkelt projecten om kennis vrij toegankelijk te maken voor iedereen.
Word lid of kijk wat je kunt doen.

Actueel

Agenda

Zie Wikipedia:Ontmoeten of de agenda op de Wikimedia Nederland website voor een overzicht van alle activiteiten.

Beurzen voor deelname Wikimania

Dit jaar vindt Wikimania van 7-10 augustus plaats in Katowice (Polen). Wikimania is de jaarlijkse wereldwijde conferentie voor iedereen die betrokken is bij een van de Wikimediaprojecten. Wikimedia Nederland stelt weer een aantal reisbeurzen beschikbaar voor Wikimedianen die erbij willen zijn. Een volledige beurs is maximaal €1.300. Het is ook mogelijk een beurs aan te vragen voor een deel van de kosten. Aanvragen van een beurs kan tot 3 mei door het invullen van dit formulier. Om een beurs aan te vragen hoef je geen lid te zijn van Wikimedia Nederland. We willen in ieder geval één beurs geven aan iemand die nog nooit eerder naar Wikimania is geweest.

Meedenken over het Movement Charter

Een van de aanbevelingen in het kader van de Wikimedia Movement Strategy 2030 betreft de ontwikkeling van een Movement Charter voor de Wikimediabeweging. Het Movement Charter is te zien als het handvest van de Wikimedia beweging. Onlangs is de eerste volledige concept-tekst gepubliceerd. De hele maand april kan er vanuit de wereldwijde Wikimedia-beweging commentaar worden geleverd via Meta. Het Movement Charter is vanzelfsprekend ook van belang voor Wikimedia Nederland. Het bestuur werkt aan een reactie en wil graag weten welke ideeën er binnen de Nederlandse gemeenschap leven. Op deze pagina kan iedereen commentaar leveren op de concepttekst van het Movement Charter, en suggesties kan doen voor verbetering. Omdat het bestuur wat tijd nodig heeft om het commentaar te lezen en te verwerken, is het fijn als iedereen voor 25 april kan reageren.

Wikimedia Nederland Verbindingsprijs

Wikimedia Nederland wil de samenwerking stimuleren tussen verschillende partijen die zich in de Nederlandse taal inzetten voor de bevordering van toegang tot vrije kennis. Daarom introduceren wij de Wikimedia Verbindingsprijs. Op deze pagina en op de website kun je er meer over lezen. Nomineren kan tot 18 april!

Welkom in deze vriendelijke ruimte

Wikimedia Nederland heeft een Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR). Dit beleid is van kracht tijdens alle bijeenkomsten en activiteiten die WMNL organiseert, en op alle kanalen en platforms die de vereniging beheert - ook op deze wiki. Van aanwezigen wordt verwacht dat zij het BVR kennen en respecteren. Meer informatie op de BVR startpagina

De wiki of de website?

Hier op onze wiki (nl.wikimedia.org) hebben we het vooral over verenigingszaken. De wiki is ook een platform voor samenwerking en intern overleg. Onze website wikimedia.nl biedt algemene informatie. Daar vind je een actueel overzicht van activiteiten, de agenda en informatie hoe je als organisatie met ons kunt samenwerken.WCN 01

Veelgestelde vragen

Meer weten

Meedoen?

Regels, procedures en bestuur