Home

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Welkom op de Wiki van de Vereniging Wikimedia NederlandDe Vereniging Wikimedia Nederland zet zich in om vrije kennis te verzamelen en voor iedereen te ontsluiten.

Wikimedia Nederland ondersteunt de vrijwilligers die Wikipedia en andere Wikimedia-websites bewerken,
werkt samen met kennis- en erfgoedinstellingen,
ontwikkelt projecten om kennis vrij toegankelijk te maken voor iedereen.
Word lid of kijk wat je kunt doen.

Actueel

Agenda

Zie Wikipedia:Ontmoeten of de agenda op de Wikimedia Nederland website voor een overzicht van alle activiteiten.

Jaarplan 2024: commentaar gevraagd

WMNL vraagt commentaar op het concept jaarplan 2024 + begroting. Het Jaarplan 2024 zal op de Algemene Ledenvergadering van 30 september 2023 ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

Welkom in deze vriendelijke ruimte

Wikimedia Nederland heeft een Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR). Dit beleid is van kracht tijdens alle bijeenkomsten en activiteiten die WMNL organiseert, en op alle kanalen en platforms die de vereniging beheert - ook op deze wiki. Van aanwezigen wordt verwacht dat zij het BVR kennen en respecteren. Meer informatie op de BVR startpagina

De wiki of de website?

Hier op onze wiki (nl.wikimedia.org) hebben we het vooral over verenigingszaken. De wiki is ook een platform voor samenwerking en intern overleg. Onze website wikimedia.nl biedt algemene informatie. Daar vind je een actueel overzicht van activiteiten, de agenda en informatie hoe je als organisatie met ons kunt samenwerken.WCN 01

Meer weten?

Meedoen?

Regels, procedures en bestuur