Home

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 Home  


 Over ons  


 Geschiedenis  


 Meehelpen  


 Mededelingen  


 Vacatures  


 Contact  Welkom op de Wiki van de Vereniging Wikimedia NederlandDe Vereniging Wikimedia Nederland bevordert initiatieven om vrije kennis te verzamelen en voor iedereen te ontsluiten. Daarom ondersteunt zij de vrijwilligers van Wikipedia, andere Wikimedia-websites en haar eigen projecten.

Word lid of kijk wat je kunt doen.

Agenda

>> Zie Wikipedia:Ontmoeten of de agenda op de Wikimedia Nederland website voor een overzicht van alle activiteiten.

Wikimedia Nederland heeft een Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR). Dit beleid is van kracht tijdens alle bijeenkomsten en activiteiten die WMNL organiseert, en op alle kanalen en platforms die de vereniging beheert - ook op deze wiki. Van aanwezigen wordt verwacht dat zij het BVR kennen en respecteren. Meer informatie op de BVR startpagina

Nieuw Beleid Vriendelijke Ruimtes

Sinds 1 april 2023 is het nieuwe Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR) van kracht tijdens alle activiteiten van WMNL en op alle platforms en kanalen die door WMNL worden beheerd. Het BVR is op 19 januari 2023 door het bestuur goedgekeurd.

Waarom een nieuw beleid? WMNL wil dat al haar evenementen, activiteiten, platforms en kanalen toegankelijk, veilig en verwelkomend zijn voor iedereen. Wij hadden al jaren een Beleid Vriendelijke Ruimtes maar in 2021-2022 hebben we dat grondig herschreven en uitgebreid. Dit had te maken met:

  • de noodzaak om een beleid te hebben dat bij fysieke bijeenkomsten maar ook in online omgevingen werkt.
  • de groeiende aandacht voor het welbevinden van groepen die te maken hebben met uitsluiting en discriminatie.
  • de totstandkoming van de Wikimedia Universal Code of Conduct, de wereldwijde gedragscode die geldt voor hele Wikimediabeweging en op alle Wikimediaplatforms,

De basis van ons nieuwe Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR) is dat wij zoveel mogelijk mensen in staat willen stellen actief deel te nemen aan Wikimediaprojecten en -platforms. We gaan uit van vriendelijkheid, respect,collegialiteit en solidariteit, zodat we prettig samenwerken aan vrije kennis.  

Waar geldt het BVR? Het BVR is in principe van kracht op alle door WMNL beheerde platforms en kanalen, en tijdens alle door WMNL georganiseerde fysieke en virtuele evenementen en activiteiten. Het geeft voorbeelden van ongewenst gedrag, maar vooral ook voorbeelden van gewenst gedrag. Het benoemt de maatregelen die WMNL kan treffen om in samenspraak met betrokkenen een veilige en plezierige omgeving te bewaken of te herstellen.

Dat betekent niet dat alles opeens anders wordt: veel van de zaken die in het BVR zijn vastgelegd deden we al. Het BVR zet het allemaal op een rij. Andere dingen zijn wel nieuw: bijvoorbeeld dat een blokkade op een Wikimediaproject gevolgen heeft voor deelname aan WMNL-activiteiten. Of een formele beroepsprocedure als iemand het niet eens is met een beslissing.

Meer informatie over het BVR (en de volledige tekst) vind je hier.

Onze website

Dit is onze wiki nl.wikimedia.org; voor meer interne bezigheden. Onze website wikimedia.nl biedt informatie van algemeen belang.

Links


WCN 01

Over ons

Wikipedia Wikipedia
De vrije encyclopedie
WikiWoordenboek WikiWoordenboek
Het vrije woordenboek
Wikibooks Wikibooks
Boeken en handleidingen
Wikiquote
Collectie van uitspraken
Wikisource
Openbron-documenten
Wikispecies
Gids der soorten
Wikiversity Wikiversity
Verzameling van vrije onderwijsprojecten
Wikivoyage Wikivoyage
Vrije, wereldwijde reisgids
Wikinieuws Wikinieuws
Openbron-nieuws
Commons WikiCommons
Verzameling van multimediabestanden
Wikidata Wikidata
Een vrije database
Incubator Incubator
Opstarten van nieuwe projecten
Meta Meta-Wiki
Coördinatie van alle Wikimediaprojecten
Wikimedia Outreach Wikimedia Outreach
Contact met de wereld en samenwerkingsinitiatieven

Wikimedia Chapters en User Groups in andere landen (selectie):

Argentina - Australia - België - Česká republika - CH - Deutschland - España - Eesti - France - Indonesia - Italia - Israel - Norge/Noreg - Österreich - Polska - Rossija - Srbije - Suomi - Sverige - Taiwan - UK - Ukraina