WCN 2006/abstracts/Regelgeving

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

< < < Wikimedia Conferentie Nederland < < <

Titel Conventies, Regels, Richtlijnen (CRR) onder de loep
Presentatievorm Lezing en discussie
Doelgroep
Spreker(s) Dries Declercq

Abstract:

CRR hebben zich doorheen de jaren gevormd en werden gedeeltelijk vastgelegd op roze, gele en witte pagina’s. Naar onderwerp vallen ze grofweg onder te verdelen in richtlijnen rond structuur en inhoud van de encyclopedie enerzijds en de verstandhouding onder gebruikers anderzijds. Naar de oorsprong, gaat het om vertalingen van andere wiki’s, geleidelijke codificatie van bestaande gebruiken en nieuwe voorstellen waarvoor er ergens in de tijd een draagvlak bestond. Welke invalshoek we ook kiezen, de totale structuur mist doorzichtigheid, samenhang en functionaliteit. De werkgroep CRR kwam in dit verband vooreerst tot de conclusie dat de basis ontbreekt: een duidelijke opdrachtverklaring.


Korte biografie van Dries Declercq

Dries Declercq is geboren op 7 januari 1976 te Brugge, België. Hij volgde Latijn-Moderne talen aan het OLV-College en Notenleer, piano, dictie en voordracht aan het stedelijk conservatorium te Brugge. Na een eerste kandidatuur Rechten aan de UG volgde hij bedrijfscommunicatie aan de Egon Hogeschool Gent. Hij was werkzaam bij de Universiteit Gent, Telenet (Mechelen) en werkt thans in personeelsbeleid bij het Gemeenschapsonderwijs (Maldegem). Hij is ruim een jaar actief op Wikipedia waarvan ongeveer een half jaar als moderator op de Nederlandstalige Wikipedia. Hij is lid van de werkgroep CRR en sinds kort bestuurslid van de Vereniging Wikimedia Nederland.