20071022 Planet.nl

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze tekst of dit mediabestand is op deze website geplaatst met een beroep op het citaatrecht, en heeft tot doel de geschiedenis van de Wikimedia projecten vast te leggen. Zie ook het mediabeleid.

This image or other media file refers to the quotation law (citaatrecht) in The Netherlands and Belgium. This is not the same as fair use, but probably it can be placed under this license in the United States and other countries with a fair use policy.

Bron: http://www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=891403/sc=f84c65

Anonieme Wikipedia-bijdrage betrouwbaar

Gepubliceerd op maandag 22 oktober 2007

De kwaliteit van incidentele, anonieme Wikipedia-bijdragen is even hoog als de bijdragen van mensen die regelmatig wat aan de internetencyclopedie toevoegen. Dat blijkt uit onderzoek door het Amerikaanse Dartmouth College.

Criterium bij het vaststellen of iemand betrouwbare bijdragen levert was de vraag of een bepaalde aanpassing lang bleef staan. Over het algemeen is het lastig vast te stellen of mensen die slechts incidenteel bijdragen leveren, betrouwbare bijdragen leveren. Doordat Wikipedia archieven bijhoudt van wijzigingen, was dit hier wel mogelijk. De onderzoekers hebben gekeken naar bijdragen in Nederland en Frankrijk.

De onderzoekers maakten onderscheid tussen geregistreerde en anonieme bijdragen. Van de mensen die vaak een bijdrage leverden, blijken de geregistreerde gebruikers betrouwbaarder. Anonieme mensen die veelvuldig bijdragen blijken vaak onbetrouwbaar, of spammers. Van de mensen die weinig bijdragen, blijken anonieme gebruikers juist betrouwbaarder. De onderzoekers zeggen verrast te zijn dat de betrouwbaarheid van incidentele gebruikers minstens zo hoog is als van geregistreerde gebruikers. De laatste groep heeft een bepaalde reputatie hoog te houden, en die drijfveer ontbreekt bij de eerste groep.

Het blijkt dat anonieme mensen die minder dan 100 bijdragen hebben geschreven betrouwbaarder zijn dan geregistreerde gebruikers met een vergelijkbaar aantal bijdragen. Anonieme gebruikers met slechts een bijdrage bleken het meest betrouwbaar.

“Wikipedia is een goed voorbeeld van hoe open-source bijdragen iets toevoegen aan het algemeen belang,” aldus onderzoeker Sean Smith. “Omdat er bijdragen welkom zijn van iedereen, niet alleen programmeurs en nerds, is het een prachtige onderzoeksmogelijkheid. We kunnen informatie opsduikelen die ons helpt menselijk gedrag te begrijpen.”

Overigens is er wel kritiek mogelijk op het onderzoek. Zo is van anonieme gebruikers slechts een IP-adres bekend. In Nederland gebruiken veel providers dynamisch gegenereerde IP-adressen, waardoor een gebruiker telkens vanaf een ander IP-adres zijn bijdragen kan leveren. Bovendien gebruiken veel bedrijven en universiteiten een IP-adres voor een grote groep. Zo is het dus moeilijk om vast te stellen of het wel telkens om dezelfde persoon gaat die een bijdrage levert, ondanks dat hetzelfde IP-adres erbij staat. Ook is de definitie van 'kwaliteit' van een bijdrage zoals eerder genoemd een beetje dubieus.

Niet direct gerelateerd aan het onderzoek, maar wel interessant: Wikipedia zal binnenkort een nieuw systeem invoeren waarbij internetters de laatste versie van een artikel te zien krijgen die gecheckt is op ‘redelijkheid’. Hierdoor wordt voorkomen dat bezoekers op een pagina terecht komen waarop een vandaal onjuiste aanpassingen heeft gedaan.

© 2007 Planet