20071122 Overheidsmanagement

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze tekst of dit mediabestand is op deze website geplaatst met een beroep op het citaatrecht, en heeft tot doel de geschiedenis van de Wikimedia projecten vast te leggen. Zie ook het mediabeleid.

This image or other media file refers to the quotation law (citaatrecht) in The Netherlands and Belgium. This is not the same as fair use, but probably it can be placed under this license in the United States and other countries with a fair use policy.

Bron: http://www.overheidsmanagement.nl/nieuws/id1668-31004/gedragscode_internet_voor_rijksambtenaren_aangescherpt.html

Gedragscode internet voor rijksambtenaren aangescherpt

22 NOV 2007

Het ministerie van Binnenlandse Zaken overweegt de gedragscode voor internetgebruik door ambtenaren aan te scherpen.

Aanleiding hiervoor zijn de bewerkingen in de internetencyclopedie Wikipedia die werden verricht vanaf computers van justitieambtenaren.

Ambtenaren van het ministerie van Justitie hebben daarom vanaf deze week voorlopig geen toegang meer tot Wikipedia. Ook ambtenaren van het ministerie van VROM zouden artikelen in Wikipedia hebben bewerkt.

Pornografische websites

Tegenover Binnenlands Bestuur laat Vincent van Steen, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, weten dat er wordt gekeken naar een eventuele aanscherping van de gedragscode voor integriteit van de ambtenaren. ‘In die gedragscode staat onder andere dat e-mailen en internetbezoek voor privé-doeleinden onder werktijd slechts in beperkte mate is toegestaan. Het bezoeken van pornografische websites en strafbare handelingen op internet is verboden. Over Wikipedia staats niets expliciets.’

Eigen tijd

Hij voegt eraan toe dat als het om serieuze, maar onjuiste informatie over bijvoorbeeld het cv van een minister gaat, een ambtenaar dat gewoon moet kunnen wijzigen. Over het gebruik van internet door ambtenaren in de eigen tijd gaat alleen de betrokken ambtenaar zelf. Wanneer er eventuele aanpassingen volgen is volgens Van Steen nog onduidelijk. Wel meent hij dat het snel moet gebeuren gezien de ontstane discussie.