20071207 Telegraaf 2

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze tekst of dit mediabestand is op deze website geplaatst met een beroep op het citaatrecht, en heeft tot doel de geschiedenis van de Wikimedia projecten vast te leggen. Zie ook het mediabeleid.

This image or other media file refers to the quotation law (citaatrecht) in The Netherlands and Belgium. This is not the same as fair use, but probably it can be placed under this license in the United States and other countries with a fair use policy.

Bron: http://www.telegraaf.nl/digitaal/2725949/_Politica_daagt_Wikipedia_over_Nazi_symbolen__.html?p=3,1

Wikipedia gedaagd over Nazi symbolen

door onze redactie

AMSTERDAM - Een linkse Duitse politica heeft een aanklacht ingediend tegen de online encyclopedie Wikipedia wegens het in haar ogen promoten van in Duitsland verboden Nazi symbolen.

Katina Schubert, heeft de aanklacht ingediend bij de politie in Berlijn op grond van het feit dat de Duitstalige Wikipedia site een in haar ogen veel te grote hoeveelheid Nazi symbolen herbergt, met name in een artikel over de Hitler-jeugd.

“De omvang en de hoeveelheid symbolen overstijgt mijns inziens wat nodig is uit het oogpunt van politiek en geschiedkundig onderricht,” liet ze tegenover Reuters weten. “Het gaat me hier niet om de vrijheid van meningsuiting te beperken, maar eerder over het vaststellen van de grens van het betamelijke.”

Schubert zegt dat ze voordat ze tot deze stap kwam eerst juridisch advies heeft ingewonnen. Ze hoopt verder door haar actie het publieke debat over dit onderwerp op de agenda te hebben gezet. “Er zijn signalen dat Neo-Nazi’s profijt trekken uit het gegeven dat er nu niets is geregeld over de hoeveelheid en het tonen van Nazi symbolen op internet, nu is het tijd om daar iets aan te doen.”

Namens Wikipedia Duitsland zegt Arne Klempert: “Wij zien niet helemaal wat nu het probleem is van mevrouw Schubert. Wat belangrijk is in onze ogen is de context waarin de symbolen worden gebruikt en getoond, en dat is duidelijk vanuit onderwijskundig en documentair oogpunt.”

“Iedereen die probeert een juiste geschiedschrijving over de donkere Nazi periode in Duitsland te voorkomen, heeft een wel erg vreemd wereldbeeld,” aldus Klempert. “Goede geschiedschrijving is namelijk het beste middel om te voorkomen dat zich ooit nog eens zoiets dergelijks voor zal doen.”

Ondertussen is er ook vanuit de politiek commentaar gekomen op de actie van Schubert en is ook daar veel kritiek te beluisteren op haar optreden.