20080218 Het Vrije Volk

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze tekst of dit mediabestand is op deze website geplaatst met een beroep op het citaatrecht, en heeft tot doel de geschiedenis van de Wikimedia projecten vast te leggen. Zie ook het mediabeleid.

This image or other media file refers to the quotation law (citaatrecht) in The Netherlands and Belgium. This is not the same as fair use, but probably it can be placed under this license in the United States and other countries with a fair use policy.

Bron: http://www.hetvrijevolk.com:80/?pagina=5472&titel=De_botsing

De botsing

Aad Leering
18 februari 2008

Huntington beschreef de botsing van beschavingen. Een duidelijk waarneembaar onderdeel daarvan is de botsing tussen verschillende waarden die tot voor kort in het Vrije Westen niet echt op gespannen voet met elkaar stonden. Vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en verbod op discriminatie blijken niet langer met elkaar te verenigen.

Op het internet kunnen moslims een petitie ondertekenen die stelt dat Wikipedia afbeeldingen van Mohammed dient te verwijderen. Als reden wordt gegeven dat het in de Islam verboden is om Mohammed af te beelden. De verzoekers, of beter gebieders, stellen beledigd te zijn door het plaatsen van de afbeeldingen. Het betreft hier puur Islamitische afbeeldingen van Mohammed, die een toegevoegde waarde hebben. Op de site zombietime staat een mooie verzameling van Islamitische afbeeldingen van Mohammed, die een extra inzicht geven over de wijze waarop men in de tijd dat ze gemaakt werden de godsdienst beleefde.

De poging om Wikipedia zover te krijgen slechts feiten te vermelden waar moslims geen aanstoot aan nemen is niets minder dan vragen om de geschiedenis te censureren. Voor de 100.000 ondertekenaars is geschiedenisschrijving ondergeschikt aan de godsdienst. Kon indertijd het opblazen van de Boedha-beelden door de Taliban nog op de sterke afkeuring rekenen van Unesco, nu zijn er geen instanties in verzet tegen het uitgommen van de geschiedenis.

Deze internet-petitie laat zien dat de botsing van Islamitische waarden en Westerse waarden aan dynamiek onderhevig is. De Islam eist steeds meer, en het Westen geeft steeds meer toe. We zijn eraan gewend dat wetenschappers die de oorsprong van de Islam onderzoeken slechts onder een schuilnaam in de openbaarheid kunnen treden. Niemand kijkt er meer van op dat het oppakken van mensen die een religieuze moord wilden plegen tot rellen leidt , en de leugen dat Mohammed B. een verdwaasde eenling was is iedereen alweer vergeten.

Voorlopig trekt het Westen nog steeds geen duidelijke streep in het zand, tot hier en niet verder. Integendeel, wereldvreemde linksmensen pleiten voor begrip voor de gekwetsten, en ontkennen het recht op beledigen. Bestuurders bekijken hoe ze het de orthodoxe islamiet naar de zin kunnen maken zonder dat hij daar zelf nog om heeft gevraagd. Logisch dat Islamieten proberen om de ruimte op te rekken, want alles schijnt mogelijk.

Moet de vrijheid van een godsdienst die voorschrijft dat cabaretiers gedood dienen te worden als zij de Islam beledigen niet worden ingeperkt? Zo nee, dan moet duidelijk omschreven worden in de wet wanneer iemand de Islam beledigt, omdat anders ‘de straat’ de regels zal gaan bepalen, waardoor de openbare orde in gevaar komt.

Moet de vrijheid van godsdienst niet ingeperkt worden wanneer openlijk wordt verkondigt dat op geloofsafval van de Islam de doodstraf staat volgens de Islam ? Het artikel in de universele verklaring van de rechten van de mens dat over godsdienstvrijheid gaat stelt duidelijk: “Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van geboden en voorschriften. (artikel 18)”

Moet de vrijheid van godsdienst niet ingeperkt worden wanneer keer op keer de godsdienst de reden is om mensen te bedreigen en daadwerkelijk te vermoorden vanwege onwelvallige toneelstukken, exposities, cartoons, *~@:~{> , boeken, onderzoeken, opiniestukken, maw vanwege de vrijheid van meningsuiting ?

Geeft de vrijheid van godsdienst het recht om vrouwen, homoos en 'ongelovigen' te discrimineren ?

Het is duidelijk dat de vrijheid van godsdienst botst met de vrijheid van meningsuiting en het verbod op discriminatie. Waar moet men dan grenzen aan stellen, de vrijheid van meningsuiting, het verbod op discriminatie, of de vrijheid van godsdienst ? Een religie die de feitelijke geschiedenis wil censureren is niet te vertrouwen.

Nu is de Islam daar niet uniek in, er zijn Christenen die niet te beroerd zijn om wetenschappelijk bewezen feiten over de evolutie uit een documentaire-serie te knippen, waarschijnlijk omdat er anders geen gelovigen meer overblijven. Sommige Christenen willen ook vrouwen discrimineren en ze weren uit bestuursfuncties, of dragen religieuze beledigingen aan het adres van homofielen uit. Maar het kan erger.

Wanneer de vrijheid van godsdienst veranderd wordt in onvrijheid vanwege godsdienst, en wanneer het afdwingen van die onvrijheid gepaard gaat met geweld en het dreigen met geweld, dan is het duidelijk. Geweld is de grens.

Ps, na het lezen van het artikel van Frans Jansen moet mij wel het volgende van het hart: wanneer het gezag blijft weigeren om de grens te stellen, moeten we geweld inderdaad niet uitsluiten. Als de agressie niet wordt beteugeld, als de staat zijn primaire taak (de veiligheid van zijn onderdanen) niet wil vervullen, dan staat zij geweld toe als geldig middel om politieke of religieuze doelen te verwezenlijken. Ik laat niet vrijwillig mijn auto in de fik steken, mijn vrouw bespugen en uitschelden, mijn kinderen voorliegen, mijn levenswijze verketteren, en ik ben ook geen vrijwillige schietschijf voor godsdienstwaanzinnigen die menen dat aanslagen een heilig middel zijn. Het verbod op zelfverdediging zal eraan gaan als er geen grenzen worden gesteld. Pak maar eens een paar haatimams op, sluit eens een haatmoskee, verbied de Hizb Ut Tahrir, enz. Bij de Slotervaart-rellen zijn er slechts 16 arrestaties verricht, bij de rellen in Ondiep meer dan 130.