20080225 Nu Z

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze tekst of dit mediabestand is op deze website geplaatst met een beroep op het citaatrecht, en heeft tot doel de geschiedenis van de Wikimedia projecten vast te leggen. Zie ook het mediabeleid.

This image or other media file refers to the quotation law (citaatrecht) in The Netherlands and Belgium. This is not the same as fair use, but probably it can be placed under this license in the United States and other countries with a fair use policy.

Bron: http://z.nu.nl/tabid/136/hmod/detail/news_id/2000377789/pr/1173338/u/98/type/portal/default.aspx

De beste stuurlui varen mee

uitgegeven 25-02-2008 08:11
Door Irma Borst | LogicaCMG Management Consulting

In open source softwareontwikkelingsprojecten leveren een groot aantal vrijwillige programmeurs hun bijdragen. Ook buiten de software ontwikkeling, kunnen internet gebruikers hun kennis, tijd en energie inzetten voor professionele activiteiten.

Het bekendste voorbeeld is wel Wikipedia waarbij iedere expert kennis over zijn/haar favoriete onderwerp kan spuien. Deze vorm van crowdsourcing maakt dat de beste stuurlui niet langer aan wal hoeven te blijven staan.

Regelmatig wordt de vraag gesteld of crowdsourced product ontwikkeling wel tot dezelfde kwaliteit leidt als productontwikkeling verricht door de medewerkers van een bedrijf. Er bestaat een angst dat crowdsourcing leidt tot inferieure kwaliteit. Ofwel: is de Wikipedia wel net zo betrouwbaar als de Britannica Online? Kunnen vrijwilligers zich meten met een professionele redactie indien zij een encyclopedie samenstellen?

Vergelijking

Indien een vergelijking met de open source software ontwikkeling wordt gemaakt, lijk je tot een positief oordeel te komen. Onderzoek wijst uit dat open source software een hogere kwaliteit heeft dan proprietary software aangezien een grotere variëteit aan experts eraan mee heeft gewerkt en de code is open gesteld is. Het laatste maakt mogelijk dat anderen dan de ontwikkelaars, de codes kunnen bekijken en van eventuele bugs kunnen ontdoen.

Ook bij Wikipedia is sprake van een scala aan experts. Ik ben ervan overtuigd dat doordat iedere persoon in staat is op zijn eigen gebied encyclopedie teksten te leveren, een bredere expertise verkregen is dan ooit in een redactie verenigd kan worden. Hetgeen de kwaliteit ten goede moet komen.

Verschil

Toch is er in geval van Wikipedia een belangrijk verschil. Bij open source software hebben alle programmeurs eenzelfde belang, namelijk de ontwikkeling van zo optimaal mogelijke software. Bij Wikipedia kunnen deelnemers andere belangen dan een zo goed mogelijk resultaat ofwel een zo correct mogelijke tekst over een bepaald onderwerp hebben.

Iedereen weet zich vast nog de correctie te herinneren die Mabel over haar eigen persoon heeft aangebracht. Of wat te denken van teksten die stafleden over hun presidentskandidaten schrijven. Die kunnen toch echt niet het stempel van objectieve tekst krijgen.

Zulke voorbeelden zijn dodelijk voor het vertrouwen van het publiek in Wikipedia maar volstrekt onterecht. Onterecht, omdat ook hier de zelfcorrigerende werking van de internet gemeenschap op treedt. Alle tekst is zichtbaar voor iedereen en analoog aan softwarecodes kunnen mensen 'bugs' in Wikipedia tekst veranderen. Maar niet iedereen is overtuigd van deze zelfreinigende werking. Tijd voor onderzoek om deze aan te tonen.

Irma Borst is managing consultant bij LogicaCMG Management Consulting en verbonden aan RSM Erasmus University, Management van Technologie en Innovatie voor promotieonderzoek.