20080317 Emerce

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze tekst of dit mediabestand is op deze website geplaatst met een beroep op het citaatrecht, en heeft tot doel de geschiedenis van de Wikimedia projecten vast te leggen. Zie ook het mediabeleid.

This image or other media file refers to the quotation law (citaatrecht) in The Netherlands and Belgium. This is not the same as fair use, but probably it can be placed under this license in the United States and other countries with a fair use policy.

Bron: http://www.emerce.nl/artikel.jsp?id=2429463

Column: Het gezag van Wikipedia.org

17 maart 2008 Het tijdperk waarin alle betrouwbare en daarmee voor rechtszaken bruikbare informatie uitsluitend uit dikke (juridische) boeken kan worden gehaald, lijkt achter ons te liggen. Deze voorzichtige conclusie wordt onderstreept door een recent door het Hof Den Bosch gewezen arrest in de zaak Get Nosed B.V. tegen St. Nicholas Music Inc.

Column door Sil Kingma

Een hoger beroepzaak, die nodig bleek, omdat Get Nosed er tijdens de procedure in eerste aanleg nog vanuit ging dat de auteursrechten op de titel en de tekst van het liedje "Rudolph the Red-Nosed Reindeer", bij de firma St. Nicholas zouden liggen. Een enkel bezoek aan de website Wikipedia.org leerde Get Nosed echter, dat zij het standpunt van de wederpartij te snel voor waar had aangenomen.

De feiten

In 1949 is in de Verenigde Staten een liedje geschreven met de titel "Rudolph the Red-Nosed Reindeer". In eerste instantie werd door de rechtbank Maastricht aangenomen, dat St. Nicholas exclusief rechthebbende zou zijn van dit wereldwijd bekende liedje. Nog niet zo lang geleden is het bedrijf Get Nosed gestart met de verkoop van een alcoholhoudend drankje.

Op het flesje staat de naam "Rudolph" afgebeeld, waarbij de letter "o" rood is ingekleurd en als neus dient van een daaromheen in cartoonstijl getekend rendier (zie afbeelding). Volgens St. Nicholas maakt Get Nosed met haar Rudolph-logo inbreuk op de bij de firma St. Nicholas rustende auteursrechten op de titel en de tekst van en het liedje "Rudolph the Red-Nosed Reindeer". In haar vonnis van 18 september 2006 stelt de rechtbank te Maastricht St. Nicholas in het gelijk en wordt het Get Nosed verboden om nog langer producten met het hiervoor bedoelde logo op de markt te brengen.

Kennelijk nadat Get Nosed een bezoek had gebracht aan de website Wikipedia.org, besloot zij hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de rechtbank. Op de site valt onder meer het volgende te lezen:

Rudolph the Red-Nosed Reindeer is a song and popular Christmas story about Santa Claus's ninth and lead reindeer who possesses an unusually red-colored nose that gives off its own light, powerful enough to illuminate the team's path through inclement weather.

The story is owned by The Rudolph Company, L.P. and has been sold in numerous forms including a popular song, a television special (done in stop motion animation), and a feature film. Rudolph was created by Robert L. May in 1939 as part of his employment with Montgomery Ward. Character Arts, LLC manages the licensing for the Rudolph Company, L.P. Although the story and song have not passed into public domain, they have established themselves as folklore (as evidenced by the development of local variations and parodies such as "Deadeye the Lonesome Cowboy," collected in the field by Simon J. Bronner and included in American Children's Folklore).

Earlier generations of folklorists would have rejected the possibility, and some contemporary scholars (e.g., Lucy Rollins[1]) continue to classify the case as folklore, much as Paul Bunyan has been criticized as an authentic folk hero. In any case, the controversy demonstrates the complex relationship between mass-culture and folklore. Johnny Marks decided to adapt May's story into a song, which through the years has been recorded by many artists (most notably by Gene Autry in 1949), and has since filtered into the popular consciousness. Bron: wikipedia.org

Op basis van bovenstaande informatie heeft Get Nosed (in hoger beroep) betwist dat St. Nicholas exclusief auteursrechthebbende op de tekst en de titel van het liedje "Rudolph the Red-Nosed Reindeer" zou zijn. Wikipedia.org meldt namelijk dat het personage en het desbetreffende verhaal in 1939 zijn bedacht door R.L. May. Vervolgens heeft Johnny Marks in 1949 een liedje over "Rudolph the Red-Nosed Reindeer" geschreven.

Omdat St. Nicholas niet heeft kunnen aantonen dat zij rechtsopvolger is van de liedjesschrijver Marks, heeft het Hof de vorderingen van St. Nicholas alsnog afgewezen. Tegen de zin van sommige juristen, lijkt de on-line encyclopedie Wikipedia.org daarmee ook in de rechtszaal een gezaghebbende bron van informatie te zijn geworden. Of je deze ontwikkeling nu wel of niet toejuicht, feit blijft dat een bezoekje aan Wikipedia.org Get Nosed in ieder geval geen windeieren heeft gelegd.

Sil Kingma is advocaat bij Blauw Tekstra Uding advocaten te Amsterdam.