20080415 Knack.be

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze tekst of dit mediabestand is op deze website geplaatst met een beroep op het citaatrecht, en heeft tot doel de geschiedenis van de Wikimedia projecten vast te leggen. Zie ook het mediabeleid.

This image or other media file refers to the quotation law (citaatrecht) in The Netherlands and Belgium. This is not the same as fair use, but probably it can be placed under this license in the United States and other countries with a fair use policy.

Bron: http://www.knack.be/nieuws/technologie/-kennissites-als-wikipedia-zijn-verheerlijking-van-de-amateur-/site72-section27-article15703.html

"Internet ondermijnt de beschaving"

15/04/2008 15:46

In de jaren negentig was hij een pionier in de gouden gewesten van internet. Nu noemt Andrew Keen zichzelf de 'antichrist' van Silicon Valley en bestrijdt hij het geloof van de 'webutopisten' dat internet een poort is tot een hemel waar kennis én medezeggenschap voor iedereen bereikbaar worden. De titel van zijn boek liegt er niet om: 'De @cultuur. Hoe internet de beschaving ondermijnt'.

Keen benadrukt in zijn boek dat MySpace, Facebook en Youtube verantwoordelijk zijn voor een jongerencultuur van digitaal narcisme. Hij zegt dat kennissites als Wikipedia, waaraan door iedere gebruiker informatie kan worden toegevoegd, een aantasting betekenen van de autoriteit van de expert. "Het is de verheerlijking van de amateur."

Hij hekelt de "kakofonie van anonieme blogs of inderhaast geschreven meningen die alleen maar tot doel hebben de schrijver van de blog in de schijnwerpers te zetten". Hij zegt dat het digitale gepeupel hem haat. Hij hekelt hun 'oneindig digitaal oerwoud van middelmatigheid.

Amateurapen

"Want de amateurapen in de huidige cultus kunnen hun met een netwerk verbonden computers gebruiken om van alles en nog wat in de openbaarheid te brengen", aldus de auteur. "Van ondoordachte politieke opvattingen tot onbetamelijke video's, van pijnlijk amateuristische muziek tot onleesbare gedichten, beschouwingen, verhandelingen en verhalen".

"Als we in dit tempo doorgaan zullen er in 2010 meer dan vijfhonderd miljoen blogs zijn die de publieke opinie over politiek, economie, kunst en cultuur massaal verhaspelen en vertroebelen", besluit Keen.

(ALU)