20080506 Computer Idee

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze tekst of dit mediabestand is op deze website geplaatst met een beroep op het citaatrecht, en heeft tot doel de geschiedenis van de Wikimedia projecten vast te leggen. Zie ook het mediabeleid.

This image or other media file refers to the quotation law (citaatrecht) in The Netherlands and Belgium. This is not the same as fair use, but probably it can be placed under this license in the United States and other countries with a fair use policy.

Bron: http://nl.wikimedia.org/w/index.php?title=20080506_Computer_Idee&action=edit&redlink=1

Wikipedia vraagt BN-ers om foto

Door: Annemarie Korevaar

Wikipedia bevat veel artikelen over bekende Nederlanders. Vaak ontbreekt echter een foto. Dat komt doordat een foto alleen op Wikipedia wordt geplaatst als deze vrij gebruikt kan worden. Zo ontbreken foto's van Nederlandse popsterren, van wetenschappers, van Tweede Kamerleden en lokale politici, van tv-bekendheden en van veel kunstenaars. Vandaar dat Wikipedia nu een oproep doet aan BN-ers om via een speciale site hun foto te uploaden - zodat deze foto, met toestemming, vrijelijk gebruikt kan worden.

Voor Bekende Nederlanders is een speciale website ingericht, waar de eigenaar van een foto na invullen van een aantal vragen de foto kan inzenden. Vrijwilligers van Wikipedia doen daarna de rest, zodat de foto - na controle bij de rechthebbende - bij het artikel op Wikipedia verschijnt.

Alle projecten van Wikimedia, waaronder Wikipedia, zijn vrij. De informatie en dus ook de afbeeldingen die daar zijn opgenomen mogen overal vrij gebruikt worden, zolang de bron en auteurs worden vermeld en mits het resultaat ook weer vrij gebruikt mag worden. Dat is een sterk punt van Wikipedia. Dit zorgt ervoor dat auteurs graag belangeloos aan de Wikimedia-projecten meedoen. Ieders bijdrage blijft behouden, omdat de inhoud altijd op een andere plaats kan worden overgenomen, met bronvermelding en onder een vrije licentie.

Foto's op de projecten van Wikimedia zijn daarom net als de tekst voorzien van een speciale toestemming: een Creative Commons-licentie of de GFDL-licentie. De eigenaar en fotograaf geven daarmee iedereen toestemming om de foto te gebruiken, zolang men zich maar aan de afspraken in de licentie houdt. Zij doen dat bijvoorbeeld om zelf meer bekendheid te krijgen, om hun werk op lange termijn veilig te stellen, of vanuit een ideaal. Er zijn veel gevallen waarin dit aantrekkelijker is dan de traditionele benadering van het auteursrecht, waarbij alle rechten angstvallig worden voorbehouden.