20080628 De Nieuwe Reporter

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze tekst of dit mediabestand is op deze website geplaatst met een beroep op het citaatrecht, en heeft tot doel de geschiedenis van de Wikimedia projecten vast te leggen. Zie ook het mediabeleid.

This image or other media file refers to the quotation law (citaatrecht) in The Netherlands and Belgium. This is not the same as fair use, but probably it can be placed under this license in the United States and other countries with a fair use policy.

Bron: http://www.denieuwereporter.nl/?p=1732

Wikipedia laat zich niet intimideren: zaak Remak weer compleet

28 juni, 2008 Henk Blanken

Wikipedia heeft na juridisch advies het artikel over het frauderende VVD-Kamerlid Patricia Remak weer compleet online gezet. Onder druk van Remak haalde de online encyclopedie eerder een passage weg over het feit dat Remak tot bij het Gerechtshof is veroordeeld wegens het ten onrechte ontvangen van wachtgeld.

Remak beriep zich op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Die zegt dat strafrechtelijke veroordelingen behoren tot de bijzondere persoonsgegevens die niet op internet mogen worden gepubliceerd zonder toestemming van de betrokkene. Omdat het privacybelang moet worden afgewogen tegen de vrijheid van meningsuiting maakt de wet een uitzondering voor journalistieke publicaties.

Jurist Arnoud Engelfriet heeft met Marie Jose Klaver en mij betoogd dat Wikipedia van die "journalistieke uitzonderingsregel" gebruik moet maken. Niet dat Wikipedia een journalistiek medium is. Het is een bijzonder soort encyclopedie die soms zeer dicht de actualiteit volgt.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens zegt ook niet dat alleen journalisten of journalistieke media onder de uitzonderingsregel vallen. Het gaat om het de individuele publicatie, al wordt die weer wel in zijn context beoordeeld. Een eenmalig verschijnend schotschrift van een doorgedraaide querulant zal er niet onder vallen.

De advocaat van Wikipedia acht de kans klein dat Wikipedia een rechtszaak zou verliezen als Remak haar dreigement zou doorzetten. De conclusie van de raadsman:

Wikipedia is niet verplicht de gegevens te verwijderen nu het ging om feitelijke informatie over een persoon met een publieke functie welke informatie in verband met die functie relevant was. Er is weliswaar sprake van persoonsgegevens, maar het belang van Wikipedia deze te mogen publiceren is een gerechtvaardigd belang; er is sprake van vrijheid van informatie in deze, ook na lezing van de richtsnoer publicatie persoonsgegevens op internet, zolang maar de kale feiten worden vermeld.