20080701 Nieuwemedia.blog

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze tekst of dit mediabestand is op deze website geplaatst met een beroep op het citaatrecht, en heeft tot doel de geschiedenis van de Wikimedia projecten vast te leggen. Zie ook het mediabeleid.

This image or other media file refers to the quotation law (citaatrecht) in The Netherlands and Belgium. This is not the same as fair use, but probably it can be placed under this license in the United States and other countries with a fair use policy.

Bron: http://nieuwemedia.blog.nl/nieuws-politiek-samenleving/2008/07/01/wikipedia-eert-the-long-tail-fraude-remak-vvd

Wikipedia eert The Long Tail

01 Juli 2008 12:53: Victor G. B. Peters

Patricia RemakWikipedia was bijna gezwicht voor de juridische intimidaties van VVD'er en frauderend voormalig kamerlid Patricia Remak. Henk Blanken doet op zijn weblog uitgebreid verslag van pogingen van Patricia Remak om publicatie op Wikipedia over haar veroordeling te blokkeren.

Waar Remak zich beroept op de Wet Bescherming Persoonsgegevens - die moet veroordeelden beschermen tegen publicatie van het strafrechtelijk verleden - beroept de jurist van Wikipedia zich nu op de uitzondering die de wet maakt voor journalistieke media en het journalistiek belang...

Daarmee schaart Wikipedia zich terecht onder de journalistieke media en niet onder de sociale media, zoals veel weblogs, fora e.d. Wikipedia is in veel opzichten actueel journalistiek, maar bedient vooral de historische journalistiek.

Publiek geheugen

Stel: over een paar jaar maakt Remak haar rentré in de politiek. Dan is het van groot maatschappelijk belang dat de burger zichzelf kan informeren over deze publieke figuur en niet afhankelijk is van wat 'echte' journalisten uit de papieren archieven opvissen.

Kortom: het geheugen - The Long Tail - van internet als historisch-journalistiek medium moet publiek toegankelijk zijn. Die rol vervult Wikipedia als geen ander en daarvoor heeft Wikipedia, na goed wikken en wegen, stelling genomen. Wikipedia durft de rechtszaak tegen Remak aan. Wikipedia durft stelling te nemen: "wij bedrijven journalistiek".

Volledig verantwoordelijk voor de inhoud

Daarmee neemt Wikipedia ook de journalistieke verantwoordelijkheid voor de gehele content van het netwerk op zicht. Na deze stellingname kan Wikipedia zich nooit verschuilen achter het open karakter van het netwerk en is Wikipedia volledig verantwoordelijk voor de inhoud.

Wat was dat nu met die Remak?

In januari 2008 werd Patricia Remak - voormalig Kamerlid namens de VVD - in hoger beroep veroordeeld omdat ze 3 jaar lang wachtgeld had opgestreken als voormalig kamerlid, maar daarnaast al lang andere inkomsten had die ze niet had opgegeven. Zo was ze onder andere lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Ook voor politici heet dit uitkeringsfraude. Ze had ongeveer 100.000 euro achterover gedrukt waarvoor ze praktisch drie maanden mocht zitten en een taakstraf mocht uitvoeren.

De provincie Noord-Holland heeft bij het bekend worden van de uitkeringsfraude eveneens aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte en fraude omdat Remaks fractie-assistent tevens werkzaam was bij het bedrijf van Remaks echtgenoot.

Tot zover de feiten, die vanuit journalistiek oogpunt gepubliceerd mogen en zelfs moeten worden. Tot slot de trap na, die altijd weer in een leuke aangifte wegens smaad, laster, whatever kan resulteren: Sjoemelen zit blijkbaar in haar aard.

Om nog meer gedoe over dit stukkie te voorkomen, vermeld ik er dus maar niet bij dat Remak van Surinaamse afkomst is, want voor je het weet doe ik dan ook nog aan... tja, aan wat eigenlijk?