20080815 Tweakers

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze tekst of dit mediabestand is op deze website geplaatst met een beroep op het citaatrecht, en heeft tot doel de geschiedenis van de Wikimedia projecten vast te leggen. Zie ook het mediabeleid.

This image or other media file refers to the quotation law (citaatrecht) in The Netherlands and Belgium. This is not the same as fair use, but probably it can be placed under this license in the United States and other countries with a fair use policy.

Bron: http://tweakers.net/nieuws/55125/amerikaanse-rechter-bevestigt-rechtsgeldigheid-opensourcelicenties.html

Amerikaanse rechter bevestigt rechtsgeldigheid opensourcelicenties

Door Harm Hilvers, vrijdag 15 augustus 2008 10:55, views: 7.904

Een Amerikaanse federale rechtbank heeft bepaald dat schending van opensourcelicenties neerkomt op auteursrechtenschending. Een eerdere uitspraak, die de naleving van dergelijke licenties bemoeilijkte, is daarmee ongedaan gemaakt.

In 2007 spande Robert Jacobsen, programmeur van Java Model Railroad Interface, een rechtszaak aan tegen softwarebouwer Kamind Associates. Dit bedrijf had broncode uit het opensourceproject van Jacobsen gebruikt en deze zonder de bijbehorende copyrightmeldingen en zonder toestemming van Jacobsen verspreid. Volgens Jacobsen schond Kamind hiermee de 1.0-versie van de Artistic License die hij aan de Jmri-software had verbonden. Bij de rechter stelde hij derhalve dat Kamind schuldig zou zijn aan inbreuk op auteursrechten, maar de districtsrechtbank voor het noordelijke district van Californië bleek het daar niet mee eens te zijn.

De Artistic License staat zijn gebruikers welbewust een breed gebruik van de onderhavige software toe. Dit betekent, aldus de rechter, dat Kamind geen inbreuk op auteursrechten maakte, maar 'slechts' contractbreuk pleegde. Dit was een problematische uitspraak, schrijft Ars Technica. Wanneer er sprake is van inbreuk op auteursrechten is het namelijk mogelijk om via de rechter de onrechtmatige verspreiding van de betreffende software stop te zetten. In het geval van contractbreuk krijgt de winnaar van de rechtszaak een geldelijk bedrag van de verliezer op basis van de waarde van het betreffende project. Omdat opensourcesoftware in principe gratis is, zou de uitspraak dan ook betekenen dat het onrechtmatig verspreiden ervan onvoldoende aangepakt kan worden.

In december vorig jaar stuurden onder andere Creative Commons, het Software Freedom Law Center en de Wikimedia Foundation een amicus curiae-brief naar de federale rechtbank, om die zover te krijgen de uitspraak ongedaan te maken. In de brief valt te lezen dat licenties als de Artistic License in miljoenen gevallen gebruikt worden, zowel door publieke als private organisaties, en dat de beslissing van de lagere rechtbank voor grote problemen kan zorgen.

De federale rechtbank deed deze week uitspraak. Volgens de rechtbank is de lagere rechter te gemakkelijk omgegaan met de specifieke eigenschappen van opensourcelicenties. Uit de uitspraak valt op te maken dat het binnen opensourcelicenties gaat om een ander soort wederkerigheid dan binnen traditionele softwarewereld, namelijk een uitwisseling van broncode voor broncode, in plaats van broncode voor geld. Door hieraan voorbij te gaan, zoals de lagere rechter deed, komt de eigenheid van publieke licenties onvoldoende tot zijn recht. In de zaak Jacobsen versus Kamind gaat het volgens de federale rechter derhalve wel degelijk om een inbreuk op auteursrechten.