20080905 WaarMaarRaar

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze tekst of dit mediabestand is op deze website geplaatst met een beroep op het citaatrecht, en heeft tot doel de geschiedenis van de Wikimedia projecten vast te leggen. Zie ook het mediabeleid.

This image or other media file refers to the quotation law (citaatrecht) in The Netherlands and Belgium. This is not the same as fair use, but probably it can be placed under this license in the United States and other countries with a fair use policy.

Bron: http://www.waarmaarraar.nl:80/pages/re/31892/Rechter:_Wikipedia_ongeschikt_voor_bewijsvoering.html

Rechter: Wikipedia ongeschikt voor bewijsvoering

Het Departement van Homeland Security (DHS) mag informatie uit Wikipedia niet als bewijsmateriaal aanvoeren in een rechtzaak.Dat heeft het hof van beroep in de Verenigde Staten bepaald. DHS, in de Verenigde Staten onder andere verantwoordelijk voor immigratiekwesties, raadpleegde Wikipedia om te beslissen of een Ethiopische vrouw die naar de VS is gereisd met een nooddocument, teruggestuurd kon worden.

Lamilem Badasa vluchtte vanuit Ethopië naar de VS op een laissez-passer, maar na het raadplegen van Wikipedia oordeelde DHS dat dit Ethiopische document haar identiteit niet kon bewijzen. De overheidsinstelling wist met informatie van Wikipedia een immigratierechter ervan te overtuigen dat het document haar identiteit niet kon bewijzen, aangezien de gegevens voor het eenmalige reisdocument waren geleverd door de aanvrager zelf. De rechter stelde DHS in het gelijk en besliste dat Basada terug naar Ethiopië diende teruggestuurd te worden.

Het hof van beroep wees de beslissing van de immigratierechter af met de opmerking dat iedereen aanpassingen kan uitvoeren op Wikipedia en dat er geen enkele garantie bestaat dat de informatie op de pagina correct was op het moment dat de overheidswerknemers de online encyclopedie raadpleegden. Het hof van beroep heeft de zaak teruggestuurd naar de immigratierechter met het verzoek om uit te leggen waarom er wordt aangenomen dat het gebruikmaken van Wikipedia als bron het hele beslissingsproces niet heeft aangetast.