20081008 Marketing facts

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze tekst of dit mediabestand is op deze website geplaatst met een beroep op het citaatrecht, en heeft tot doel de geschiedenis van de Wikimedia projecten vast te leggen. Zie ook het mediabeleid.

This image or other media file refers to the quotation law (citaatrecht) in The Netherlands and Belgium. This is not the same as fair use, but probably it can be placed under this license in the United States and other countries with a fair use policy.

Bron: http://www.marketingfacts.nl/berichten/20081008_crowdsourcing_maken_of_kraken/

Crowdsourcing, maken of kraken?

Coen Göebel (giebels.blogspot.com) woensdag 8 oktober 2008, 10:30

Recente trend: het bedrijfsleven spreekt een grote groep individuen aan voor consultancy en innovatie. Crowdsourcing. Is dit principe, ooit bedacht door Jeff Howe (zie dit interview) een slimme zet van het bedrijfsleven? Is de menigte (crowd) een valide, gekwalificeerde en betrouwbare bron?

Beschikt het collectief wel over de vereiste kennis? Het boek The Wisdom of Crowds van James Surowiecki beweert dat groepen beter in staat zijn om beslissingen te maken en antwoorden te vinden. De massa weet gewoonweg meer dan het individu. Dat valt nog te bezien: bestaat er wel zoiets als een collectief intellect?

Kwaliteit tekort

Is het niet zo dat de meerderheid van de mensheid qua IQ lager scoort dan wat je aan intellect zoekt? Oftewel, als je de meerderheid met een oplossing laat komen, is de kans dat die oplossing kwalitatief tekort komt groter dan gemiddeld. Of verdient dit collectieve intellect zijn bestaansrecht omdat de kans groot is dat er altijd wel iemand het antwoord weet op die onbeantwoorde vraag? Gewoon nuchtere kansberekening: hoe groter de geraadpleegde massa, hoe groter de kans op een kwalitatieve oplossing. Lastig, want ligt de bron van kennis in de kwaliteit of in de kwantiteit?

In beide gevallen heeft Surowiecki ongelijk, het is namelijk de aard van de probleemstelling die bepaalt of deze opgelost kan worden door de kennis van de massa of de intelligentie van een individu. Daar ligt het verschil: kennis versus intelligentie. Vraag de massa om binnen zoveel tijd alle vragen te beantwoorden die je zoal tegenkomt in het spel Triviant en dit zal zonder twijfel gebeuren. Vraag de massa om binnen zoveel tijd een werkend medicijn te vinden voor Aids en dit zal helaas niet lukken. De wetenschap is er nog niet uit, laat staan de overige 99% van de wereldbevolking.

Wat wij (denken te) weten

Toch vinden wij dat we met zijn allen wel over de nodige kennis beschikken. En waarachtig.. we komen een heel eind, kijk bijvoorbeeld naar Wikipedia. Typisch voorbeeld van user generated content; een onuitputtelijke bron van feiten, maar ook van veronderstellingen en meningen. Over dit laatste verderop meer.

Ik geef toe, Wikipedia is een eenvoudig toegankelijke bron aan informatie, ik maak er ook gebruik van. Maar het expertiseniveau is bewezen twijfelachtig. Zo beschrijft Andrew Keen in zijn ’Cult of the amateur‘ een goed voorbeeld. Hoe een 24-jarige met nepcredenties de titel Wiki-expert verdiende. Ook Keen is sceptisch over het hedendaagse vertrouwen in het collectieve intellect. Vrij vertaald: ‘Is het wel zo slim om het werk van wetenschappers te negeren en (mogelijk) uit gemak uit te gaan van de kennis van Wikipedia deelnemers? Is het zo lastig kiezen tussen de ervaren expert en de 24-jarige die zijn weg nog moet vinden?’

Wat wij weten of wat wij vinden?

Toch heeft het raadplegen van het collectief zijn voordelen. Er bestaat immers verschil tussen kennis en mening, tenminste als je er van uit gaat dat de meerderheid altijd gelijk heeft. Vraag de massa wat zij vindt; over een te nemen stap, de lekkerste smaak, de mooiste bestemming of achterhaal wat wereldwijd het gemiddelde aantal uren is dat men TV kijkt.

Zie bijvoorbeeld Ask500, een online netwerk waar je terecht kan met een te beoordelen onderwerp of voorwerp. Stel 500 medemensen jouw vraag en ontvang een antwoord dat wereldwijd representatief zou moeten zijn. Leuk maar wanneer geldt n=500 als representatief en wanneer geldt n=10 miljard? Teleurstellend detail, de vragen zijn gesloten en de mogelijke antwoorden bepaal je zelf. Maar niettemin een buitenkansje dacht ik en net toen ik de de vraag aan mijn medemens wou stellen bleek hij reeds te bestaan: “Is there wisdom in crowds?”. De uitkomst is opvallend… of toch niet?