20090127 Coup bij Wikimedia Nederland

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze tekst of dit mediabestand is op deze website geplaatst met een beroep op het citaatrecht, en heeft tot doel de geschiedenis van de Wikimedia projecten vast te leggen. Zie ook het mediabeleid.

This image or other media file refers to the quotation law (citaatrecht) in The Netherlands and Belgium. This is not the same as fair use, but probably it can be placed under this license in the United States and other countries with a fair use policy.


Bron: http://techworld.nl/article/6367/coup-bij-wikimedia-nederland.html

Coup bij Wikimedia Nederland

27 januari 2009 | Sander van der Meijs

Vlak voor de algemene ledenvergadering, die op zaterdag 31 januari wordt gehouden, zijn de leden van Wikimedia Nederland opgeschrikt door twee e-mails van het bestuur. Een groepje leden heeft een nieuw bestuur gevormd en de voorzitter treedt af. Het lijkt wel een echte coup. Of is het een paleisrevolutie? De eerste e-mail die de leden in hun bus kregen kwam van Elly Waterman, de voorzitter van Wikimedia Nederland. Ze valt met de deur in huis en deelt mee dat ze aftreedt als voorzitter en als bestuurslid van de VWN van Wikimedia Nederland. Elly Waterman in haar e-mail: ‘De aanleiding voor deze brief is een vertrouwensbreuk binnen het huidige bestuur, en mijn principiële bezwaren tegen plannen voor de verkiezing van een nieuw bestuur, die door mijn medebestuursleden zijn gemaakt.’

Achterkamertjespolitiek
In de toelichting schrijft ze dat twee personen uit het huidige bestuur hebben aangegeven bezig te zijn met het samenstellen van een nieuw bestuur. Zij heeft principiële bezwaren tegen deze gang van zaken, omdat er in de statuten van de vereniging staat dat bestuursleden individueel gekozen worden op de Algemene Ledenvergadering.

Dat er van tevoren een ploeg is samengesteld die zich op de ledenvergadering voorstelt ziet ze als een aantasting van het democratisch proces. Elly Varwijk in haar e-mail: ‘Op deze manier worden andere leden namelijk niet in staat gesteld om zelf een bestuursploeg samen te stellen, en valt er niets te kiezen. Op de komende ALV zullen jullie, de leden, dus voor het blok gezet worden en hebben jullie alleen de keus voor een ploeg die zichzelf in een achterkamertje heeft gevormd. Ik zie dit als een ondemocratische handelswijze en als het begin van een politisering van de vereniging, die ik zelf onwenselijk acht.’

Aan de andere kant een team
Een dag later, op 27 januari, kwam bij de leden een tweede e-mail binnen, waarin het kandidaatbestuur zichzelf voorstelt. In deze mail komt naar voren dat het bestuur van Wikimedia Nederland in voorgaande jaren steeds tamelijk ad hoc op de algemene ledenvergadering is gevormd. Dat bood wel vrijheid aan de leden, maar zorgde er ook voor dat er weinig gedaan werd aan de samenhang binnen het bestuur. Volgens de mail werden verschillen in karakter daardoor ‘een bron van frustratie en verdeeldheid’ in plaats van ‘een bron van kracht en creativiteit’.

De nieuwe ploeg stelt daar een nieuwe werkwijze tegenover: ‘Wij willen de leden in 2009 een alternatief bieden voor de toekomst: een bestuursploeg. Uiteraard hebben ook wij verschillende karakters en ideeën, maar we weten op voorhand wat we aan elkaar hebben en welke kant we op willen als het gaat om Wikimedia en de rol van het bestuur. Wij zijn ervan overtuigd dat we daardoor beter in staat zullen zijn om verder te bouwen aan de positie en toekomst van Wikimedia in Nederland.’

Algemene ledenvergadering
Zaterdag hebben de leden van Wikimedia het laatste woord over deze zaak. Zij moeten zich uitspreken over de nieuwe ideeën van het kandidaatteam en dan zal blijken of ze gecharmeerd zijn van het optreden van de zes leden. In het voordeel van de kandidaatploeg pleit dat er binnen de ploeg een duidelijke visie bestaat op de toekomst van de vereniging. Maar een en ander had waarschijnlijk wat eerder in de openbaarheid mogen komen, alleen al om de schijn van achterkamertjespolitiek te vermijden.