Archief/Discussiestukken oprichting/Notaris/Eversdijk

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
!!!
!!!

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.
Mogelijk bevat de overlegpagina nog belangwekkende tekst.


Van: Notariskantoor Mr H. Matzinger [notaris@matzinger.knb.nl]
Verzonden: Thursday, March 31, 2005 11:45 AM
Aan: --------
Onderwerp: Re: Oprichting chapter van een Amerikaanse Foundation Inc
Geachte heer ------,

Hierbij bericht ik u dat mijn kantoor hierin niet is gespecialiseerd. Wellicht dat u bij een groot, gespecialiseerd kantoor beter terecht kunt (bijvoorbeeld: Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn of De Brauw Blackstone Westbroek).

Met vriendelijke groet,

P.M. Eversdijk


Original Message -----

From: -------
To: notaris@matzinger.knb.nl
Sent: Thursday, March 31, 2005 11:17 AM
Subject: Oprichting chapter van een Amerikaanse Foundation Inc


Dames en heren,


Ik zoek een notaris die helpt bij het oprichten van een ‘algemeen nut instelling’ die:

1 Voldoet aan de vereisten van de belastingdienst aan een zogeheten artikel-24 instelling, en 2 Functioneert als een ‘chapter’ van de in Florida gevestigde Wikimedia Foundation Inc.


De initiatiefgroep voor deze organisatie heeft reeds een actieve website: http://nl.wikimedia.org

Het inititiatief komt voort uit de gemeenschap van gebruikers van de zogeheten Wikimedia projecten, waaronder de in het jaar 2002 gestarte Nederlandstalige Wikipedia. Een Wikipedia is een ‘open inhoud’ encyclopedie. De website van de Nederlandstalige Wikipedia is http://nl.wikipedia.org

De Wikimedia projecten zijn een initiatief van de Wikimedia Foundation Inc, gevestigd St. Petersburg, Florida, VS. De statuten van deze Foundation zijn te vinden op de website van de Foundation, http://wikimediafoundation.org/bylaws.pdf.

Directe aanleiding/noodzaak tot het oprichten van een rechtspersoon is een aanbod van Kennisnet om op servers in Nederland een of meer Wikimedia-projecten te ‘hosten’. Kennisnet wil de juridische/economische eigendom doneren (het liefst dus belastingvrij, vandaar artikel-24 status) aan een rechtspersoon uit oogpunt van juridische aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid voor de ‘open inhoud’.

Nederland zal niet het eerste ‘chapter’ / lokale organisatie binnen de Wikimedia organisatie zijn. In het afgelopen jaar zijn ook in Frankrijk en in Duitsland ‘chapters’ opgericht. De franse statuten staan op de website van de franse organisatie: http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikim%C3%A9dia_France_%28statuts%29 . De duitse statuten staan op de website van de duitse organisatie: http://www.wikimedia.de/satzung.html .

Gaarne verneem ik van u bij wie de initiatiefgroep het best terecht kan om een bovenstaand omschreven rechtspersoon opgericht te krijgen.

Met vriendelijke groeten,


(w.g. Dedalus)

Zie ook

Oprichting organisatie