Beleid ten aanzien van belangenverstrengeling

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

COI-policy, of beleid ter voorkoming van tegenstrijdige belangen

a) Leden van de directie, het bestuur en commissies met taken op het gebied van besturen of toezicht houden (in het volgende spreken wij van ‘commissie’) moeten onafhankelijk en onbevangen kunnen opereren.
b) Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling van leden van de directie, het bestuur en leden van commissies van de organisatie, die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. Het bestuur bewaakt dit.
c) Het lid van de directie, het bestuur of een commissie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter het bestuur en tevens aan zijn collega-leden. Het lid verschaft alle relevante informatie. Het bestuur beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
d) Het lid van de directie, het bestuur of een commissie dat een tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de organisatie en/of de betreffende persoon, neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij die persoon het tegenstrijdig belang heeft.
e) Degene bij wie sprake is van belangenverstrengeling mag de organisatie niet vertegenwoordigen voor die zaken waarbij de belangenverstrengeling speelt.
f) Lid van de directie, het bestuur, de raad van toezicht of een commissie kunnen in elk geval niet zijn personen die nauwe familie- of vergelijkbare relaties hebben met andere leden van de directie, het bestuur of een commissie.


(Vastgesteld door het bestuur van de Vereniging Wikimedia Nederland op 26 augustus 2012)