Bericht aan de leden

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bericht aan de leden in verband met het afgelasten van de ALV van 18 april 2020

Beste leden,

De Algemene Ledenvergadering die gepland stond voor 18 april 2020 moeten wij helaas afgelasten. We hebben overwogen om een nieuwe datum te plannen in de maand juni. Maar gezien de onzekerheid over de termijnen waarop de officiële maatregelen en adviezen voor bijeenkomsten versoepeld zullen worden, en de korte tijd die dan resteert tussen de voorjaars- en de najaars-ALV, hebben we uiteindelijk besloten om de ALV van 18 april helemaal te laten vervallen. De agendapunten van de voorjaarsvergadering worden verplaatst naar de najaarsvergadering die gepland staat voor 26 september 2020.

Het Jaarverslag 2019 is gereed en zal deze week op de Verenigingswiki worden geplaatst. De accountant is bezig met de controle van de Jaarrekening 2019; zodra hij zijn bevindingen heeft gepubliceerd zullen we die ook via de Verenigingswiki delen. Eventuele vragen en opmerkingen kunt u natuurlijk altijd plaatsen op de overlegpagina of door een mail te sturen naar de secretaris Justus de Bruijn (justus@wikimedia.nl). De plenaire bespreking van de stukken vindt plaats op 26 september.

De bestuursverkiezingen worden eveneens uitgesteld tot 26 september.

  • Vier leden van het huidige bestuur hebben een mandaat tot voorjaar 2021: Jan-Bart de Vreede, Justus de Bruijn, Bart Nieuwenhuis en Lizzy Jongma. Deze vier bestuursleden vormen tussen 18 april 2020 en 26 september 2020 het formele bestuur van de vereniging. Hiermee voldoen we aan de vereisten van de statuten waarin staat dat het bestuur moet bestaan uit tenminste drie natuurlijke personen, benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
  • Het mandaat van de overige drie bestuursleden loopt per 18 april 2020 af. Marike van Roon en voorzitter Frans Grijzenhout stellen zich niet herkiesbaar. Jan-Bart heeft zich bereid verklaard om het voorzitterschap van de vereniging per 18 april 2020 op zich te nemen. Bestuurslid Michel Wesseling heeft zich kandidaat gesteld voor een nieuwe bestuursperiode van twee jaar. Frans Grijzenhout, Michel Wesseling en Lotte Belice Baltussen (kandidaat-bestuurslid) hebben zich bereid verklaard om het bestuur bij te staan tot aan de bestuursverkiezingen van 26 september 2020.

Het kantoor in Utrecht is gesloten. De directeur en de stafleden van Wikimedia Nederland werken tot nader orde zo goed mogelijk door vanuit huis. In de nieuwsbrief die u iedere maand ontvangt worden nieuwe online activiteiten aangekondigd waarvoor we u graag verwelkomen.

Wij hopen dat het goed met u gaat en we zien er naar uit om u spoedig weer persoonlijk te ontmoeten.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur Frans Grijzenhout (voorzitter)