Besluiten2012041415

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Besluiten, genomen door het bestuur van de Vereniging Wikimedia Nederland op 14 en 15 april 2012:

 • De statutaire ('benoemde') functies worden als volgt verdeeld:
  • Ziko van Dijk blijft voorzitter
  • Ad Huikeshoven wordt penningmeester
  • Paul Becherer wordt secretaris
 • Bij afwezigheid van de penningmeester kan deze worden vervangen door de secretaris. Deze behoudt voor dat doeleinde zijn toegang tot bankrekeningen en administratie.
 • Ziko van Dijk blijft voorlopig verantwoordelijk voor internationale contacten.
 • Siebrand Mazeland wordt ICT-coordinator en blijft voor dat doeleinde technisch toegang houden tot de IT-infrastructuur van de vereniging, waaronder in ieder geval de Google Apps accounts en de bestuurswiki.
 • Maarten Brinkerink wordt vertegenwoordiger van de Vereniging Wikimedia Nederland binnen de in te stellen stuurgroep voor het Europeana-project; in die hoedanigheid kan hij namens de vereniging het woord voeren en rapporteren naar de vereniging; overeenkomsten met en verplichtingen jegens Europeana en andere partijen kunnen, conform de statuten, alleen worden aangegaan door twee gezamenlijk handelende bestuursleden na een bestuursbesluit.
 • Sandra Fauconnier fungeert vanuit het bestuur als contactpersoon met Maarten Brinkerink voor het Europeana-project en is binnen het bestuur de eerst verantwoordelijke daarvoor. Zij wordt daarin bijgestaan door de penningmeester.
 • Cyriel fungeert als contactpersoon binnen het bestuur voor Wiki Loves Monuments Nederland. Zij neemt contact op met de freelance communicatiemedewerker die we op het oog hebben.
 • Het bestuur heeft uit twee kandidaten voor de functie van Senior Operations Manager (directeur) haar voorkeur bepaald. Bij succesvol afronden van de onderhandelingen kan de directeur per 1 mei 2012 in dienst treden.
 •  In de beginsituatie rapporteert de directeur in formele zin aan de voorzitter van het bestuur, Ziko van Dijk. De voorzitter wordt bij de uitvoering van deze taak door een tweede bestuurslid ondersteund, te weten Frans Grijzenhout, die in de praktijk het aanspreekpunt zal zijn.
 • Gedurende de inwerkperiode van de nieuwe directeur zullen Paul en Cyriel fungeren als contactpersonen voor Marjon Bakker.