Concept Artikel Wetenschappers Promotie

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wikipedia is een extra PR kanaal voor wetenschappelijk werk en de PR van opleidings organisaties.

Deze tekst is bedoeld voor de interne communicatie in die opleidings instituten en andere plaatsen waar wetenschap wordt bedreven.
Het doel is om auteurs in wetenschappelijke en opleidings organisaties er toe aan te zetten, ook op wikipedia te publiceren, en dat dat een gebruikelijk communicatie kanaal wordt

Wikipedia is om verschillende redenen een nuttig, extra communicatie kanaal voor publicaties. Eigenlijk zou bij het schrijven van elk wetenschappelijk artikel, even overwogen moeten worden of er ook een populair, toegankelijk geschreven wikipedia pagina in zit, of dat een bestaande wikipedia pagina kan worden verbetert of uitgebreid met de te publiceren inzichten.

Behalve de PR zelf, het onderwerp wordt op een extra plek vindbaar, zijn er nog andere voordelen:

  • Door het voor wikipedia op te schrijven, stel je de tekst in feite meteen beschikbaar voor verbetering, dat heeft interessante effecten op de auteur, probeer het maar eens.
  • Aanpassingen door anderen van jouw tekst kunnen interessante inzichten opleveren
  • Regelmatige publicatie, met een naam en verwijzing naar de eigen orgabnisatie, kan een inzichtelijk portfolio oplevereren, voor de auteur en zijn organisatie.

Neem de proef op de som, kijk in de engelse en nederlandse wikipedia naar een onderwerp uit uw vakgebied. En? kan daar het een en ander aan verbeterd worden? Doe dat en kijk hoe uw tekst stand houdt.

Als engelstalige auteur een stukje op de nederlandse wikipedia schrijven, betekent een extra doelgroep bereiken. Bij het schrijven voor wikipedia moet op elke website een apart gebruikers account aangemaakt worden, dat is de moeite waard, onmdat de auteur dan met zijn echte naam bekend is. Zonder in te loggen wordt de auteur alleen met zijn IPnummer bekend. Elke Auteur heeft op een wikipedia website ook een eigen pagina, die naareigen inzicht gebruikt kan worden, en ook leeg gelaten kan worden.