Conferentie Vrij Cultureel Erfgoed

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
!!!
!!!

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.
Mogelijk bevat de overlegpagina nog belangwekkende tekst.


Wikimedia Nederland organiseert in april 2010 een conferentie over vrij cultureel erfgoed. In het kader van fondsenwerving en het zoeken van partners is het noodzakelijk om op zeer korte termijn op hoofdlijnen een beeld te schetsen van de conferentie, doelgroepen, de thema's die daar aan de orde zullen komen, en potentiële sprekers. Ook een titel voor de conferentie wordt nog gezocht! Input van geïnteresseerde Wikimedianen is daarbij zeer welkom: twijfel daarom niet om eventuele opmerkingen, vragen en suggesties op de overlegpagina te plaatsen.

Wil je meehelpen met dit project? Dat kan, door:
Mee te praten op de overlegpagina
Je in te schrijven voor de maillijst
Een mailtje te sturen naar josewmnederland.nl

Achtergrond

Ontsluiting is een kernbegrip geworden in de wereld van ons cultureel erfgoed. Steeds meer musea, bibliotheken, archieven en andere instellingen die cultureel erfgoed beheren zoeken naar nieuwe manieren om hun collecties toegankelijker te maken voor een breder publiek. Digitalisering van materiaal en het gebruik van het internet als medium hebben de mogelijkheden om die collecties te onstluiten enorm uitgebreid. Projecten op dit gebied maken echter nog weinig gebruik van vrije eindgebruikerslicenties en bieden weinig mogelijkheden voor hergebruik van het ontsloten materiaal. Erfgoedinstellingen missen daardoor belangrijke kansen, enerzijds om een groter publiek te bereiken en anderzijds om door interactie met dat publiek de waarde en bruikbaarheid van de collectie te vergroten.

Wikimedia Nederland wil hen, maar ook alle andere belanghebbenden daarom door middel van een eendaagse conferentie informeren over de mogelijkheden en voordelen van het vrij beschikbaar maken van (digitaal) materiaal. De conferentie biedt een platform voor discussie over de uitdagingen rond het gebruik van vrije licenties en de daarover bestaande misverstanden. Het delen van best practices uit binnen- en buitenland speelt daarbij een belangrijke rol. Aan de bezoekers van de conferentie worden bovendien praktische handvatten geboden om zelf vrije licenties effectief toe te passen. Het project heeft dan ook expliciet tot doel te leiden tot vervolginitiatieven om daadwerkelijk materiaal onder vrije licenties beschikbaar te maken.

Thema's

Thema's die op de conferentie aan bod kunnen komen zijn onder meer

  • voordelen van ontsluiting via vrije licenties (bijvoorbeeld groter bereik, plaatsing in context, betrekken van publiek)
  • juridische aspecten
  • technische uitwerking
  • commerciële uitdagingen en mogelijkheden
  • ...

In 2009 werd door Wikimedia Australië een vergelijkbare conferentie georganiseerd. Dit initiatief werd door alle betrokkenen zeer enthousiast ontvangen. Zie voor meer informatie over die conferentie: http://wikimedia.org.au/wiki/GLAM