Contributie 2018

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Voorstel contributie 2018

Volgens artikel 7 van de statuten van de vereniging wordt de hoogte van de contributie vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Het voorstel van het bestuur is om de contributie voor 2018 gelijk te houden aan 2017, namelijk € 24. Het bestuur stelt voor om de minimale contributie van € 12 te handhaven.

Tevens stelt het bestuur voor om de bewerkersregeling ongewijzigd toe te passen in 2018: Het bestuur mag op verzoek van het betreffende (aspirant)lid woonachtig in Nederland de contributie 2018 kwijtschelden mits dat lid in de voorgaande 12 maanden ten minste 50 bewerkingen heeft gedaan op een van de Wikimedia-projecten.

Het bestuur verzoekt de ALV tevens om een minimumbedrag vast te stellen voor donaties (Statuten art. 6, lid 2). Het bestuur stelt voor om dit bedrag vast te stellen op € 25.

Overzicht lidmaatschap 2017

Op 14 september 2017 bedroeg het aantal leden van de vereniging 266. 27 leden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een minimale contributie te betalen. De regeling voor bewerkers is 9 x toegepast.