Discussievoorstel contributie

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Voorstel zoals in stemming gebracht

  1. De contributie voor 2015 wordt vastgesteld op dezelfde wijze als 2014. (dat wil zeggen 24 euro met een minimum van 12 euro)
  2. Het bestuur mag op verzoek van het betreffende (aspirant)lid woonachtig in Nederland de contributie 2015 kwijtschelden mits dat lid in de voorgaande 12 maanden ten minste 50 bewerkingen heeft gedaan op een van de Wikimediaprojecten, mits juridisch haalbaar.

uitslag stemming 13 voor, 6 tegen, 3 blanco; voorstel aangenomen

Discussievoorstel zoals rondgestuurd

Discussievoorstel aan de ALV bijeen op zaterdag 20 september 2014:

  • voor het jaar 2015 de contributie vast te stellen op 24 euro per jaar;
  • op verzoek vrijstelling van het betalen van een financiële bijdrage te verlenen aan leden woonachtig in Nederland die in de afgelopen 12 maanden ten minste vijftig bewerkingen hebben gedaan op Wikipedia (en zusterprojecten).
Toelichting

Veel actieve bewerkers van Wikipedia (en zusterprojecten) in Nederland zijn nu geen lid van de Vereniging Wikimedia Nederland. Actieve bewerkers van Wikipedia (en zusterprojecten) verdienen erkenning en waardering (appreciatie). Voor het bestuur is deze maatregel symbolisch. Het haalt niet meer dan de financiële drempel weg voor actieve bewerkers van Wikipedia (en zusterprojecten) in Nederland om lid te worden van de Vereniging Wikimedia Nederland. Het bestuur legt de maatregel ter discussie voor aan de leden.