Donateurswerven

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Donateurs maken Wikipedia nog beter

Van: Michel Wesseling

Aan: Wikimedians Nederland

Datum: november 2020

Inleiding

Dit bericht is bedoeld om de vele vrijwilligers die bijdragen aan Wikipedia en de andere wikimediaprojecten te informeren over het voornemen van het bestuur van WMNL om actief donateurs te werven. Het is geen oproep om te doneren. In dit bericht wil ik jullie informeren over de stappen die we tot nu toe hebben genomen, die voornamelijk binnen bestuur en bureau hebben plaatsgevonden en de vervolgstappen die we willen zetten in het publieke domein. Ook willen we je uitnodigen om vragen te stellen.

Wikipedia: vrije toegang tot informatie

Wikipedia en de andere Wikimediaprojecten zoals Wikidata, WikiWoordenboek, Wikimedia Commons stellen informatie vrij ter beschikking aan iedereen. Dat wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers die Wikimediaprojecten verbeteren, uitbreiden en actualiseren. Door GLAM instellingen die hun digitale erfgoed beschikbaar stellen en onderzoeksinstellingen die hun datasets doneren. Maar dit is allemaal alleen maar mogelijk dankzij de vrijwillige financiële bijdrage van miljoenen burgers wereldwijd  en donaties van  grote bedrijven aan de Wikimedia Foundation. Daaruit wordt uiteraard de technische infrastructuur betaald, maar ook de ondersteuning die door de Foundation, de affiliates en user-groups wordt gegeven aan individuele wikimedianen, NGO’s, GLAM en onderwijsinstellingen. Die ondersteuning is er steeds op gericht om de kwaliteit en kwantiteit van de inhoud van onze projecten te bewaken en te bevorderen.

Wikimedia Nederland: grote vraag, krappe middelen

Wikimedia Nederland (WMNL) en de vele vrijwillige Wikimedianen steunen beide de wereldwijde missie, ieder op eigen wijze. WMNL ondersteunt al sinds 2006 de vele vrijwilligers en later ook de instellingen om de kwaliteit van onze projecten te bevorderen. Deze activiteiten worden betaald uit een subsidie die we van de Foundation ontvangen (75%), projectsubsidies (5%) en donaties en lidmaatschappen (20%).

De afgelopen jaren stijgt de vraag naar ondersteuning en moeten we helaas regelmatig projecten en aanvragen voor steun door Wikimedianen afwijzen of vertragen omdat het ons ontbreekt aan voldoende capaciteit en middelen. WMNL en daarmee de Wikimedianen zouden zeer gebaat zijn met een ruimer budget om de ondersteuning verder te professionaliseren en uit te breiden. Naast de individuele Wikimedianen verdienen ook langer lopende projecten als Gendergap en Wiki goes Caribbean onze aandacht. Dus er is meer geld nodig.

Afhankelijkheid van de Foundation verminderen

De Wikimedia Foundation zamelt jaarlijks vrijwel haar hele budget in via de bekende banners op Wikipedia, maar ook via direct mails en een aantal grote sponsoren en gulle gevers. WMNL ontvangt hiervan net als de andere chapters een deel om haar werkzaamheden uit te voeren.

Omdat 75% van onze middelen komt uit het budget van de Foundation, wil het bestuur naar een verminderde financiële afhankelijkheid van de Foundation. Dat willen we op twee manieren doen: aantrekken van projectsubsidies en werven van meer donateurs. Uiteindelijk streven we ernaar om de afhankelijkheid van de Foundation terug te brengen naar ca. 50%.

De Foundation ondersteunt het principe dat de lokale organisaties minder afhankelijk worden van WMF en heeft aan WMNL een extra subsidie verstrekt van € 40.500 om het vooronderzoek en de pilot te kunnen uitvoeren.

Projectsubsidies

Voor alle activiteiten die WMNL onderneemt wordt steeds gekeken of er een overheids- of particulier fonds is waarbij wij een subsidie kunnen aanvragen. Dat doen we al enkele jaren met wisselend succes. En dat blijven we doen en waar mogelijk intensiveren we dit verder.

Donateurs aanwerven

Het bestuur ziet goede kansen om de financiële ruimte te vergroten door donateurs aan te werven. Daar willen we in 2021 actief mee beginnen.

Het aanwerven van donateurs is een arbeidsintensieve bezigheid die de nodige voorbereiding en ondersteuning vergt. Daarom hebben we de steun van LVW advies ingehuurd. Met hen hebben we in de afgelopen maanden een plan van aanpak opgesteld.

Op basis van dat plan zullen we in het eerste kwartaal van 2021 een pilot laten uitvoeren door het bureau WWAV, dat ruime ervaring heeft met instellingen die enigszins vergelijkbaar zijn met WMNL. In de pilot willen we de bereidheid testen van mensen om donateur te worden en vaststellen welke doelgroep(en) we het best kunnen benaderen.

Wikipedia: het vlaggenschip van de beweging

Iedereen zal begrijpen dat de geefbereidheid groter wordt naarmate het doel bekender, sympathieker en belangrijker wordt geacht. Daarom zullen we de campagne voeren onder het motto “Bouw mee aan Wikipedia” of “Wikipedia: niet voor niets gratis” of “Geef om Wikipedia” en zullen we het Wikipedia logo ook gebruiken in onze uitingen. (Dit zijn werktitels, de definitieve slogan wordt (mede-)bepaald op basis van gegevens uit de pilot.)

Werkgroep donateurs

Vanuit WMNL is een kleine werkgroep opgericht om dit hele proces te initiëren, te ondersteunen en te monitoren. De werkgroep bestaat uit Germien Cox, Sandra Rientjes (bureau) en Michel Wesseling (bestuur). De werkgroep rapporteert hierover aan het bestuur.

Wat kun jij doen?

Wij vinden het van groot belang dat iedereen goed geïnformeerd is over deze plannen en zij op een brede steun mogen rekenen. We willen graag weten hoe de Wikimedianen aankijken tegen onze plannen. Heb je vragen of suggesties? Deel ze op de verenigingswiki (link). We nodigen je ook graag uit om online je vragen te stellen. Daarom organiseren we op zaterdag 12 december tijdens de kerstborrel een korte presentatie, met uiteraard de mogelijkheid om vragen te stellen. Je kunt je vragen ook sturen aan [[1]]

Naar aanleiding van jullie vragen zullen wij een FAQ op de verenigingswiki maken, zodat iedereen daarvan kennis kan nemen.