Educatieprogramma/stuurgroepvergadering 9 april 2014

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Vereniging Wikimedia Nederland heeft in maart 2014 een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van een Wikipedia Educatieprogramma in Nederland gegund aan PBF Innovatie. Peter van Eijk en Bart Nieuwenhuis zijn ervaren consultants en onderzoekers die dit onderzoek uitvoeren. Er is een stuurgroep ingesteld die het onderzoek begeleidt. In de stuurgroep hebben zitten namens het bestuur Jan Anton Brouwer en Ad Huikeshoven. Sandra Rientjes neemt ook deel aan de stuurgroepvergaderingen. Zij is het wekelijkse aanspreekpunt voor de onderzoekers.

Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een Wikipedia Educatieprogramma in Nederland

Wat ging vooraf

stuurgroepvergadering 9 april 2014

One Pager

Peter van Eijk en Bart Nieuwenhuis zijn enthousiast en vol energie aan de slag met de uitvoering van het aan hen gegunde verkennende onderzoek naar de mogelijkheden voor een Wikipedia Educatieprogramma. Op 9 april 2014 is een eerste stuurgroepvergadering gehouden ten kantore van Wikimedia Nederland. Besproken is onder andere hun teleconference met Floor Koudijs, education program manager op kantoor WMF te SF, hun reflectie op de uitkomsten van het Motivaction onderzoek van begin 2013, de respondentenlijst en de aan respondenten te sturen gespreksnotitie en de opzet van het programma voor wikizaterdag 24 mei 2014. Afgesproken is dat Peter de afspraken/besluiten op en rij zal zetten en zal mailen. Peter houdt wekelijks met Sandra Rientjes contact over de voortgang. De volgende (tweede) stuurgroepvergadering is afgesproken voor woensdag 21 mei 2014, om 9:30 uur ten kantore van Wikimedia Nederland. Inhoudelijk gewisseld is o.a.

  • De opmerkelijke gender gap
  • Hoe dichter je bij de community komt, hoe groter de onvrede
  • Begin met een pilot, probeer experimenteer, en bouw voort op succesvolle pilots
  • Het is voor een nieuwkomer niet of nauwelijks te ontdekken hoe Wikipedia werkt. Is er een A4-tje waarin het proces is beschreven?
  • Gewisseld is dat het voor nieuwkomers niet alleen om het technische proces gaat, maar ook om de gevoelens die bewerken van Wikipedia te weeg brengt. Gaan bijdragen is best heel spannend. Daar is moed en lef voor nodig. Bij gebrek daaraan kan de angst en schaamte overweldigend zijn om iets verkeerd te doen. Het kan gebeuren dat een eerste edit – hoe goed ook – meteen wordt teruggedraaid. Dat overkomt bijna iedereen. Iedereen kan namelijk Wikipedia bewerken. Dat is zo en dat blijft zo. In geval een bewerking wordt teruggedraaid is er geen tijger op je gesprongen om je te verscheuren. Er is niet meer gebeurd dan dat een bewerking is teruggedraaid. Desalniettemin is voor velen het gevoel alsof ze door een tijger zijn besprongen. Relevant voor een educatieprogramma is dat docenten bij iedere cursus opnieuw studenten voor het eerste Wikipedia gaan laten bewerken. De kunst is hen bij de eerste stappen te begeleiden met een bewerkingscursus en veilige omgeving om ze door de eerste vijf bewerkingen heen te loodsen, voordat ze zelfstandig gaan bewerken.

Aan het eind van de bewerkingscursus is het nodig dat de cursisten expliciet voor zichzelf vaststellen en ervan bewust zijn dat ze nog leven en dat ze niet besprongen zijn door een tijger. De gevoelens/emoties die ze meegemaakt hebben bij het bewerken zijn normaal, en daar gaan alle nieuwe bewerkers doorheen. Dat aspect wordt in het huidige materiaal voor nieuwe bewerkers niet of onvoldoende belicht. Ambassadeurs op de universiteiten kunnen docenten daarbij ondersteunen beveelt Floor Koudijs aan.

Wikizaterdag 24 mei 2014

Van 13:00 tot 16:00 uur. De bijeenkomst staat open voor leden en vrijwilligers met interesse in het educatieprogramma en interesse in het verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van het programma. Het idee is een workshop te houden. De deelnemers worden in een brown paper sessie gevraagd om input. Enerzijds over hun beeld van de huidige situatie. Anderzijds over hun beeld van de toekomstige situatie. Waarvan? Van het gebruik van Wikpedia in het hoger onderwijs.

Jouw aanwezigheid en bijdrage helpt Wikimedia Nederland bij de ontwikkeling en opzet van een educatieprogramma. Tot zaterdag!