Effectief Online Samenwerken/De vier modules

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De inhoud

Module 1: De bewuste Wikipediaan

In deze module staan we stil bij het bijzondere karakter van de Wikipedia-gemeenschap, die kan bijdragen aan constructieve communicatie, maar het ook kan ondermijnen. We staan eerst stil bij de kracht van het ‘iedereen kan anoniem meedoen’ principe. Dit principe is echter niet alleen een kracht: het veroorzaakt ook het ‘sociale disinhibitie effect’ en vormt daarmee tevens de achilleshiel van de gemeenschap.

De doelstellingen van deze module zijn:

 • Vergroten inzicht in bijzonderheden van de Wikipedia-gemeenschap
 • Stilstaan bij waar jij zelf staat als het gaat om het principe van anonimiteit
 • Inzicht in het ‘sociale disinhibitie effect’.

Module 2: De gemotiveerde Wikipediaan

In deze module onderzoeken we hoe jij jezelf en mede-Wikipedianen kunt stimuleren om op een constructieve manier bij te dragen aan Wikipedia. We gaan eerst in op jouw redenen om actief te zijn op Wikipedia. Daarbij brengen we de eventuele dieperliggende motieven in kaart. Vervolgens ga je onderzoeken of er een link is tussen jouw motieven en de manier waarop jij communiceert binnen Wikipedia. Tevens staan we stil bij hoe jij als individu kunt bijdragen aan de motivatie van anderen om zich actief in te blijven zetten voor de gemeenschap. Doelstellingen van deze module zijn:

 • Inzicht in de psychologische basisbehoeften van mensen
 • Inzicht in jouw manier van communiceren binnen Wikipedia
 • Oefenen met het motiveren van andere bewerkers

Module 3: De analytische Wikipediaan

Binnen dit thema gaan we aan de slag met het ontrafelen van hoe intermenselijke communicatie eigenlijk werkt. Vervolgens kijken we hoe jij met de hierover opgedane inzichten jouw online communicatie kunt verbeteren. We zoomen eerst in op het gegeven dat mensen over het algemeen vrij voorspelbaar op elkaar reageren: gedrag roept gedrag op. We laten zien hoe jouw gedrag min of meer automatisch kan leiden tot een prettige samenwerking of juist tot conflicten. Ook bespreken we hoe je potentieel negatief gedrag bij een andere bewerker tijdig kunt herkennen en voorkomen. Vervolgens gaan we oefenen met het omlijsten van jouw geschreven berichten met non-verbale elementen zodat andere bewerkers deze beter en sneller begrijpen.

Doelstellingen van deze module zijn:

 • Inzicht in ons vermogen om het gedrag van anderen te voorspellen
 • Inzicht in het menselijk mechanisme dat gedrag automatisch ander gedrag oproept
 • Oefenen met het doorbreken van je eigen automatische gedrag
 • Inzicht in de hulpmiddelen om geschreven teksten beter interpreteerbaar te maken
 • Oefenen met taaltechnische hulpmiddelen in geschreven online berichten

Module 4: De schrijfvaardige Wikipediaan

In deze module komt alles uit de voorgaande modules samen. We gaan aan de slag met een bruikbare methode (de eCP-methode) voor doeltreffende online communicatie en constructieve samenwerking. Eerst gaan we met behulp van ‘taalhandelingen’ op een meer objectieve manier de berichten van andere bewerkers analyseren. Deze taalhandelingen maken deel uit van de methode. Daarna gaan we aan de hand van het volgende onderdeel van de methode een effectief geschreven bericht formuleren. Hiervoor gebruiken we twee hulpmiddelen uit de taalwetenschappen en introduceren we een standaard opzet waarmee je een geschreven bericht kunt opstellen. Dankzij de voorgaande modules is het nu eenvoudig om de methode in de praktijk toe te passen.

Doelstellingen van deze module zijn:

 • Inzicht in de manier waarop mensen hun bedoelingen via geschreven taal vormgeven
 • Oefenen met het analyseren van geschreven online berichten
 • Inzicht in de manier waarop een werkrelatie op afstand vormgegeven kan worden
 • Oefenen met de taalstrategieën voor het opstellen van berichten volgens de methode
 • Oefenen met het opstellen van effectieve geschreven online berichten