Financiële Ondersteuning Kleine Activiteiten/2019/Biodiversity Next

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verslag Andra Waagmeester:

Van 21 tot 25 oktober was in Leiden BiodiversityNext. Dit was een conferentie die georganiseerd werd met het doel om grote internationale organisaties, wetenschappers en beleidsmakers bij een te brengen om met elkaar van gedachte te wisselen over de uitdagingen en mogelijkheden in kaart te brengen over het lopende en toekomstige onderzoek rondom biodiversiteit geodiversiteit in de wereld.

Ik nam deel aan deze conferentie met om twee geaccepteerde inzendingen te presenteren. 1. Wikidata as a linked-data hub for Biodiversity data 2. Using Crowd-curation to Improve Taxon Annotations on the Wikimedia Infrastructure

De eerste inzending was geaccepteerd als presentatie in de workshop "How does Wikimedia Solve the Problems of Biodiversity Informatics?" Deze workshop ging specifiek over de waarde die het mediawiki ecosysteem kan hebben voor het wetenschappelijk onderzoek rondom de globale biodiversiteit.

Ik presenteerde het Gene Wiki initiatief. Dit project is in 2008 gestart met het genereren van (engelstalige) Wikipedia artikelen voor menselijke genen. Deze artikelen werden semi-automatisch verijkt met gestructureerde data over deze genen. Met de komst van wikidata, heeft het project de aandacht van Wikipedia verschoven van Wikipedia naar Wikidata. Sindsdien werkt het project aan het verrijken van wikidata met gestructureerde wetenschappelijke kennis over genen, eiwittern, ziektes en medicijnen. Deze kennis wordt toegevoegd aan wikidata met behoud van actieve links naar de originele bronnen. Het bijhouden of toevoegen van nieuwe kennis op wikidata is een actieve proces dat nog steeds wordt ondersteund vanuit het Gene Wiki project. Tijdens de workshop over de betekenis van het Wikimedia ecosysteem voor de onderzoek naar de globale biodiversiteit heb ik het project gepresenteerd ter inspiratie om hetzelfde te doen, maar dan voor wetenschappelijk kennis over de geo en biodiversiteit.

De workshop zelf bestond uit de volgende presentatie en werd afgesloten met een panel discussie.Gepresenteerde poster over de uitwisseling van kennis tussen Wikimedia, iNaturalist en GBIF

De tweede inzending was een poster, waarin we twee (onafhanelijke) platformen presenteren, Wikimedia (met Wikipedia, commons en Wikidata) en [[1]]. Beide platformen zijn dan wel onafhankelijk, maar hebben ook wel een overlap in gebruikers die actief zijn op beide. Na Wikimania 2018 leidde dit tot Wikidata:WikiProject_iNaturalist. In de poster besteedde we aandacht aan twee dingen. Enerzijds de mogelijke wederzijdse verrijking tussen beide platformen. iNaturalist gebruikt Wikipedia artikelen als soortbeschrijvingen, anderzijds kunnen waarnemingen uit iNaturalist gebruikt worden in Wikipedia als illustratie, maar ook als staving van of gebruik als refernetie van kennis in Wikipedia/wikidata.


Other citizen science apps do exist. iNaturalist, however, is particularly interesting due to the feature that it allows its users to select from a selection of licenses, of which some are compatible with the licenses upon which content from the Wikimedia family is available. Wikidata uses a CC0 - public - license for its data, Wikipedia is available under a CC-BY-SA and Commons content uses a selection of Creative Commons licenses (Table 1). iNaturalist is also a particular good fit with Wikimedia, because both have a global and multilingual scope. This is a great example of how platforms can support each other's missions by simple policy decisions, such as open licencing, that underpin interoperability.

Hoewel er meerdere gelijkwaardige initiatieven bestaan waarbij gebruikers elkaars observaties verrijken dan wel beoordelen, is iNaturalist redelijk uniek dat deelnemers een keus hebben in de licentie waaronder ze hun waarnemingen, beeldmateriaal en commentaren beschikbaar kunnen stellen. Bij de andere platformen zijn de licentievoorwaarden zo restrictief dat hergebruik op Wikimedia platformen onmogelijk is. De standaard licentie van iNaturalist maakt hergebruik ook onmogelijk. Hoewel minder dan 1% van de gebruikers gekozen heeft voor een Wikimedia compatibele licentie, heeft dat toch geleidt tot een rijke bron aan materiaal dat hergebruikt kan worden (ondertussen al meer dan 2 miljoen foto's.

Terug kijkend op BiodiversityNext en met name de aandacht die er in de verschillende sessies aan met name wikidata werd gegeven verwacht ik een toename van beschikbare kennis over de biodiversiteit op aarde op de verschillende Wikimedia systemen. --Andrawaag (overleg) 16 jan 2020 00:16 (CET)[reageren]