Informatie over opzegging lidmaatschap

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Artikel 35, zesde lid van Boek 2 Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat "De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen."

De opzegging van het lidmaatschap van de Vereniging Wikimedia Nederland is geregeld in artikel 5 van de statuten.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

tl;dr stuur een mailtje aan infowikimedia.nl met als onderwerp ik zeg mijn lidmaatschap op